3. a 4. ročník

                                                                                      rozcestník

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Prokopová

 

 Výsledek obrázku pro kreslení školáci 

Organizace nového školního roku 2020/2021

  • Školaonline -  známky, výchovná opatření, kontakt se zákonnými zástupci
  • WWW stránky školy -domácí  úkoly, aktuality, upozornění, oficiální dokumenty školy, informace o dění ve škole, různých akcích, soutěžích, exkurzích a výletech
  • FB školy - nejaktuálnější informace o dění ve škole, různých akcích, soutěžích, exkurzích a výletech 

Školní řád - zde

 Konzultační hodiny - výchovný poradce - pondělí 10.00 - 11.00hod................ (nebo individuální domluvy) 

 

 

3. ročník

  1. h. 2. h 3. h. 4. h. 5. h.
Po ČJ M ČJ PRV  HV
Út ČJ M ČJ SP ČJ
St ČJ M AJ VV  
Čt ČJ M AJ TV TV 
ČJ M PRV AJ ČJ 

Kdy půjdeme na oběd? PO, ÚT, ČT, PÁ - po 5.hodině - ve 12.00hod.          ST - po 4.hodině - v 11.05hod.

Čtenářský deník: 

-název knihy

-autor, ilustrátor

-hlavní postavy

-o čem jsem četl

-vlastní obrázek

29.9. čtenářský deník +1přečtená prázdninová kniha 

Domácí příprava:

21. 9. Čj - PS velký str.10 cv.1,2

21. 9. Prv - dodělat PL a nalepit do sešitu

22. 9. M - PS velký - dodělat celou stranu 1.

23. 9. Čj - PS velký str.10 cv.3-5

29. 9. do Sp donést velkou papírovou krabici (např. od cereálií)

 

 

 

4. ročník

  1. h. 2. h 3. h. 4. h. 5. h.
Po ČJ M VL IKT HV
Út ČJ M SP ČJ
St ČJ M AJ VV VV
Čt ČJ M AJ TV TV
ČJ M ČJ AJ  VL

Kdy půjdeme na oběd? PO - PÁ - po 5.hodině - ve 12.00hod

Čtenářský deník:

-název knihy

-autor, ilustrátor

-hlavní postavy

-o čem jsem četl

-vlastní obrázek

29.9. čtenářský deník +1přečtená prázdninová kniha  

Domácí příprava:  

21. 9. Čj - PS str.11 cv.11 - úkol vypracovat do domácího sešit

22. 9. M - PS Poč.chvilky str.2

22.9. Př - v úterý 29.9. si napíšeme opakování živá, neživá příroda, houby

23. 9. Aj - pracovní list (sloveso to be)

23.9. Čj - PS pravopis.pět. str.2 , 1.sloupec

29. 9. do Sp donést velkou papírovou krabici (např. od cereálií)

 

 

 

 

Pro nemocné:

3. ročník: 

23. 9. Čj - párové souhlásky uč. str.22 cv.4,5,6 ústně, str.23 cv.1,2 ústně, cv.3 písemně, Mat. - násobilka 2- 4 str.19 cv.12-15 ústně, cv.16 písemně

4. ročník: 

21. 9. Čj - párové souhlásky- uč.str.13 cv.3a - písemně, PS Pravopisné pět. str.1. a 2.sloupec Mat. str.11 cv.60 písemně, ústně str.12 cv.63,64 VL - ČR - demokratický stát - namalovat vlajku ČR, uč. str.13 - zápis do sešitu                                                                      

22. 9. Čj - párové souhlásky - uč. str.14 cv.3b - písemně, ústně str.14 cv.4. PS pravopis.pětimin. str.1, 3.sloupec, Mat. - dělení se zbytkem str.12 cv.67 ústně, str.13 cv.48 písemně se zkouškou, Př - rostliny - uč. str.9-11 - zápis do sešitu  

23. 9. Čj - párové souhlásky, PS pravopis.pět. str.str.2 , 2.sloupec, pádové otázky, číslo, čas Mat. - str.14 cv.82 - písemně, str.14 cv.79 - písemně s rozkladem                                                 

Sportovní kroužek pro školní rok 2020/2021: čtvrtek 13:45 - 14:30 hod., začínáme 1.10.2020

Pomůcky na školní rok 2020/2021 pro 3. a 4. ročník

Sešity:  8x523 Čj,  5x524 M, 1x544 M - geometrie -velký nelinkovaný, 2x444 Př, Vl - 4.roč, 1x444 Prv - 3.roč.,1x notový sešit, 1x     linkovaný slovníček do Aj

Pomůcky: psací potřeby, tužka č.2,3, guma, lepidlo, nůžky, fixy, temperové a vodové barvy, pastelky, hadřík do Vv, kulatý a plochý štětec. 

Rýsovací potřeby: pravítko s ryskou, dlouhé 30cm pravítko, kružítko

Hadrový pytlík na cvičební úbor, košík nebo nízká krabice do lavice, pokud chceš - podsedák, hadrový pytlík na přezůvky

Platby: 

 

 

   

 

Jiná sdělení: 

Děti si budou po celý školní rok nosit v aktovce ručník a roušku, prosím o každodenní výměnu - hygienická pravidla 

Vzhledem k přestavbě školy máme ve třídě málo volného prostoru, proto si děti nebudou ve třídě ponechávat krabice s výtvarnou výchovou, základní potřeby si dají do krabiček v lavicích, pytlíky s tělesnou výchovou budou mít u lavic nebo si ho donesou vždy ve čtvrtek, kdy budou mít TV. Veškeré školní potřeby si děti letos budou muset nosit domů, prosím o chystání na výuku dle rozvrhu, aby děti nebyly přetěžovány. Aktovky pak mají příliš těžké.

Ve škole se vyskytly vši, prosím prohlédnutí hlav dětem.

 

 

Blížící se akce: