3. a 4. ročník

                                                                                     rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Horníčková

3. ročník

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h.
Po  ČJ  AJ M  ČJ  HV
Út  ČJ  AJ M  VV PRV 
St  ČJ  PRV  TV  TV
Čt  ČJ  AJ  SP  M  ČJ
 ČJ ČJ  ČJ   

Čas oběda:

po - čt po 5. vyučovací hodině

pá - po 4. vyučovací hodině

 

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

domácí úkoly:

23. 1.

 • M: UČ str. 12/19 do domácího sešitu
 • PRV: učit se neživá příroda - voda + vzduch

22. 1.

 • M: UČ (1. díl) str. 58/3 - do domácího sešitu

21. 1.

 • ČJ: procvičovat vyjmenovaná slova po B, L a M
 • AJ: odpovědi na otázky What is your name? What is his/her name? How old are you? How old is he/she?

18. 1.

 • ČJ: Pravopisné pětiminutovky str. 28 - udělat do školního sešitu opravu

17. 1.

 • AJ: UČ str. 29/4 a 29/6 - ústně + umět počítat 0-100

16. 1.

 • ČJ: PS str. 51/9c
 • M: Moje počítání str. 21/1, 3, 5

15. 1.

 • M: UČ (2. díl) str. 5/10, 11 - do domácího sešitu
 • PRV: učit se úvod (živá/neživá příroda)

14. 1.

 • ČJ: UČ str. 70/5 - do domácího sešitu

čtenářský lístek

 • alespoň 10 minut denně číst (ideálně nahlas) libovolnou knihu, článek z dětského časopisu, čítanky.....
 • zapsat název knihy/článku a podepsat

čtenářský deník (co by zápis o přečtené knize měl obsahovat:)

 • vlastními slovy popsat, o čem kniha vypráví
 • několika větami popsat, jestli se mi kniha líbila a proč nebo jestli se mi nelíbila a proč
 • nakreslit obrázek

termíny odevzdání čtenářského deníku

 • 1. kniha - 31.10.
 • 2. kniha - 21. 12.
 • 3. kniha - 28. 2.
 • 4. kniha - 30. 4. 
 • 5. kniha - 14. 6.
 

Blížící se akce:   

Zítra 23. 1. půjdeme v TV ven. Prosím o teplé oblečení, rukavice a čepici.

 

 

Jiná sdělení:

Blíží se konec pololetí - budeme psát pololetní písemnou práci z ČJ (čtvrtek 17. 1) a z M (pátek 18. 1.)

p. uč. Blažíčková nabízí dětem kroužek s pokusy "Debrujáři" - více informací mají děti na návratce, v případě zájmu návratku vyplnit a donést zpět do školy (ideálně do pátku)

K procvičování výslovnosti v AJ doporučuji použít google překladač, kde lze anglický výraz přehrát a děti mohou opakovat.

 

Pomůcky do školy:

Na SP (čtvrtek 24. 1.) donést červený nafukovací balónek

Donést 2. díl učebnice do matematiky

 

 

 

4. ročník

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h.
Po  ČJ  AJ  VL HV 
Út  ČJ  AJ M  VV VV 
St  ČJ  M  PŘ TV  TV 
Čt  ČJ  AJ SP   ČJ
 ČJ  M  VL  ČJ IKT 

Čas oběda:

po - pá po 5. vyučovací hodině

 

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

domácí úkoly:

23. 1.

 • ČJ: Pravopis podstatných jmen str 8/1, 2
 • PŘ: učit se převody jednotek délky a hmotnosti

22. 1.

 • ČJ: Pravopisné pětiminutovky str. 31/2, 3

21. 1. 

 • ČJ: Pravopis podstatných jmen str. 6/4 - podst. jm. (vzor)

17. 1.

 • AJ: UČ str. 33/6 - napsat do slovníčku a naučit se nová slovíčka

16. 1.

 • ČJ: Pravopisné pětiminutovky str. 31/1

15. 1.

 • ČJ: Pravopis podstatných jmen hravě str. 3/1 a 6/1

14. 1.

 • ČJ: vzory rodu středního - trénovat přiřazování slov ke vzorům

čtenářský  lístek

 • alespoň 10 minut denně číst (ideálně nahlas) libovolnou knihu, článek z dětského časopisu, čítanky.....
 • zapsat název knihy/článku a podepsat

čtenářský deník (co by zápis o přečtené knize měl obsahovat:)

 • vlastními slovy popsat, o čem kniha vypráví
 • několika větami popsat, jestli se mi kniha líbila a proč nebo jestli se mi nelíbila a proč
 • nakreslit obrázek

termíny odevzdání čtenářského deníku

 • 1. kniha - 31.10.
 • 2. kniha - 21. 12.
 • 3. kniha - 28. 2.
 • 4. kniha - 30. 4. 
 • 5. kniha - 14. 6.
 

Blížící se akce:

Zítra 23. 1. půjdeme v TV ven. Prosím o teplé oblečení, rukavice a čepici.

 

 

Jiná sdělení:

Blíží se konec pololetí - budeme psát pololetní písemnou práci z ČJ (čtvrtek 17. 1.) a z M (pátek 18. 1.)

p. uč. Blažíčková nabízí dětem kroužek s pokusy "Debrujáři" - více informací mají děti na návratce, v případě zájmu návratku vyplnit a donést zpět do školy (ideálně do pátku)

K procvičování výslovnosti v AJ doporučuji použít google překladač, kde lze anglický výraz přehrát a děti mohou opakovat. 

Vlastivěda - zatím budeme pracovat s modrou (zeměpisnou) učebnicí, červenou (historickou) mohou děti nechat doma.

 

Pomůcky do školy:

Na SP (čtvrtek 24. 1.) donést červený nafukovací balónek

Do ČJ si donést Pravopis podstatných jmen hravě - pokud někdo má doma - už začneme používat

Donést 2. díl učebnice do matematiky