5. ročník

rozcestíTřídní učitelka: Mgr. Michaela Horníčková 

Rozvrh hodin:

ROZVRH PÁŤÁCI.png

* PI = pedagogická intervence (pro žáky s PO)

čas oběda:

 • pondělí, středa - pátek - po 5. vyučovací hodině
 • úterý po 6. vyučovací hodině
 

Informace:

Donést 40 Kč na fotku

Ve škole se vyskytly vši. Prosím doma o kontrolu vlásků dětí.

Je nutné každý den procvičovat násobilku, pamětné počítání, vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen a další již probranou látku, v páté třídě se nabaluje další učivo. 

 

Domácí příprava

Čtenářský deník:

zápis by měl obsahovat:

 • název knihy, autor, ilustrátor
 • hlavní postavy
 • shrnutí děje + hodnocení knihy (jestli se mi kniha líbila nebo nelíbila a proč)
 • vlastní obrázek
 • termíny odevzdání čtenářského deníku:
  • 1. kniha do 27. 10.
  • 2. kniha do 18. 12.
  • 3. kniha do 31. 3.
  • 4. kniha do 18. 6.

Úkoly:

21. 9.

 • AJ PS 8/1, 2 

23. 9.

 • M: geometrie: UČ 29/1 + náčrt

24. 9.

 • M: Počtářské chvilky str. 2/IV.
 • ČJ: dodělat PL mě/mně

25. 9.

 • AJ: PS 10/1 a 7/5
 

Materiály k procvičování - anglický jazyk

Slovníček najdete zde - po kliknutí na slovíčko se přehraje jeho výslovnost.

Poslechy a procvičování gramatiky k jednotlivým lekcím najdete zde.

Jde o dobře zpracované materiály přímo určené k učebnici, se kterou pracujeme ve škole. Doporučuji je k domácímu procvičování. Odkazy jsou plně funkční v prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox. 

 

Blížící se akce

 

Pro nemocné

14. 9.

 • AJ: UČ 8/1, 2, 3, 4, What is your telephone number?
 • ČJ: UČ 12/20 + úkoly, 12/22 - ústně, Pravopisné pětiminutovky 3/1
 • M: UČ 9/9a - ústně, 9/6, 7 - do sešitu, 11/5, 6

15. 9.

 • ČJ: procvičovat psaní předpon, PS 17/4, 2
 • AJ: UČ 8/5, 9/9, PS 6/2, 3
 • M: UČ 12/1 zapsat jako příklady do sešitu, 12/2, 3, 5 a 7
 • VL: Plzeňský a Karlovarsky kraj (uč 12-15) + mapa + zápis

16. 9.

 • ČJ: PS 17/1, diktát (podle PS 17/3), Pravopisné pětiminutovky 5/1 - napsat do školního sešitu
 • M: geometrie UČ 6/4
 • PŘ: Neživá příroda (voda, vzduch, půda, světlo a teplo, horniny a minerály) - opakování

17. 9.

 • ČJ: psaní předpon ob, v, (bje/bě, vje/vě) uč 14/26, Pravopisné pětiminutovky 9/1
 • M: UČ 13/2, 4, 5
 • VL: Ústecký a Liberecký kraj + mapa + zápis

18. 9.

 • AJ: anglická abeceda, hláskovat svoje jméno a příjmení, známá slovíčka, UČ 10/2
 • ČJ: PS 32/1, 2, 3 a PS 3/2, 3, 4, 5
 • M: UČ 17/6, procvičovat písemné násobení a dělení
 • PŘ: uč str 11 - nerostné suroviny + zápis

21. 9.

 • AJ: Can you spell? (známá slovíčka), uč 10/3 poslech zapisovat do sešitu, množné číslo u nepravidelných slov uč 11/9, PS 8/4, PS str. 80 - označit slovíčka 1D
 • ČJ: diktát podle PS 32/4, psaní mě/mně PS 33/5 a 7
 • M: uč 16/7, 8 + zk, 13/7 + zk

22. 9.

 • ČJ: Pravopisné pětiminutovky 11/1, 2 a 3, PS 34/8, 9, 12, 13 a 35/14
 • AJ: procvičovat There is/ There are, UČ 11/10 - popsat obrázek a do sešitu napsat 5 vět (There is) a 5 vět (There are), PS 9/5
 • M: UČ 17/8 a 18/1, 5 a 6
 • VL: Královehradecký a Pardubický kraj + zápis

23. 9.

 • ČJ: UČ 15/29b - možno jako diktát, PS 34/9
 • M: geometrie: druhy trojúhelníků, konstrukce pravoúhlého trojúhelníku, UČ 29/3a, b
 • PŘ: Nerudní suroviny (uč 12 - 13) - stavební kámen (pískovec, písek) + zápis

24. 9.

 • ČJ: PS 34/10, 35/15, 16, 17, PL č. 11 mě/mně 
 • M: opakování zlomky + PL zlomky
 • VL: opakování, kraje: Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký + mapa

25. 9.

 • AJ: UČ 11/10 (povídat o obrázku, There is/are), English alphabet, PS 8/3 a 9/6
 • ČJ: PS 34/11 - diktát, PS 8/18, 16, 7/B, 4/6, 7
 • M: UČ 16/4 a 17/1, 4
 • PŘ: Žula a vápenec - str. 13-14 + zápis