5. ročník

                                                                                      rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Prokopová

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
Po Čj Aj Čj M Hv  
Út M Aj Čj Vl Dv  
St Čj M Vv Vv IKT
Čt Čj Vl M Aj Sp  
Čj Čj Tv Tv  

Pomůcky do školy:

   sešity:

Čj 10 x 523
M 7 x 524
M - geometrie 1 x 420 (velký nelinkovaný)
Aj 4 x 544 a slovníček
Př,Vl 2 x 444
Hv notový sešit

… dále: psací potřeby, tužka č. 2, č. 3, guma, lepidlo, nůžky, fixy, temperové a vodové barvy, pastelky, hadřík do Vv, kulatý a plochý štětec, rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kružítko), hadrový pytlík na přezůvky, hadrový pytlík na cvičební úbor, podsedák na židli, krabice na věci do lavice.

Čas oběda: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 12.00 hod.

                    středa - 12.55 hod.

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

DOMÁCÍ ÚKOLY:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-introduction#obsah

Anglický jazyk : Výše uvedené odkazy jsou doporučené materiály pro domácí procvičování dětí k učebnici Project1, s níž aktuálně ve škole pracují.

Pozor: odkazy jsou plně funkční v  prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox

9. 1. Př - test mírný a polární pás

8. 1. VL - test - Evropa - poloha, povrch, vodstvo

V týdnu od 17. 12. - 21. 12. děti nebudou dostávat domácí úkoly, nepíší žádný diktát, pětiminutovku z matematiky - předvánoční čas

 

 

11.12. Dv - vyhledat a napsat 3 citáty, rčení o srdci /např. má srdce na dlani/

 

 VYBÍRÁME:

40 Kč - hudební program - Když zahraje harfa, pila a vozembouch - přinést do 20. 12.

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE: 

Příjemné prožití vánočních svátků, novém roce hodně zdraví, životní pohody a trpělivosti Vám přeje třídní učitelka Pavla Prokopová

Tombolu na školní karneval , který se bude konat 19. 1. nosit do 11. 1. 2019.

V českém jazyce probíráme těžké učivo ( skupiny bě, pě, vě, bje, vje, pě, předpony s-, z-, vz-, předložky s, se z , ze) . je důležité, aby děti denně učivo procvičovaly a postupně zažily. Ve škole to pouze nestačí.

Nezapomínat procvičovat učivo českého jazyka z nižších ročníků - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen.

Matematika - procvičovat malou násobilku a sčítání, odčítání do 20 s přechodem 10 i bez přechodu, pokud učivo z nižších ročníků nebude zažité, navazuje se pak velmi špatně a děti chybují.

Čtenářský deník bude potřeba 25. 3. + přečtenou knížku s sebou ve škole

Malé kontrolní práce budou každý týden - Čj - pondělí, M - středa

Každé pondělí budou mít děti geometrii - pomůcky - tužka č.3 - ořezaná, dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, sešit velký nelinkovaný.

Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

 

 

 

Blížící se akce:

7. 1.  hudební program - Když zahraje harfa, pila a vozembouch

17. 12. pojedeme bruslit, naposledy,  nezapomenout si vzít hokejku s míčkem. 

 

 

 

 

Budeme jezdit bruslit na zimní stadion do Žďáru nad Sázavou. Děti si připraví: brusle (nabroušené),  povinná přilba( cyklistická, lyžařská,) rukavice. Děti budou sportovně oblečeny. Bruslení bude probíhat v rámci tělesné výchovy.

 

Termíny bruslení: 1. 10. , 15. 10. ,5. 11. , 19. 11. ,3. 12. ,17. 12.  Odjezd od školy v 9. 30.hod., příjezd ke škole kolem 11.30.hod., až přijedeme,  půjdou děti na oběd a budou odcházet domů nebo do družiny.