5. ročník

                                                                                      rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Prokopová

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
Po Čj Aj Čj M Hv  
Út M Aj Čj Vl Dv  
St Čj M Vv Vv IKT
Čt Čj Vl M Aj Sp  
Čj Čj Tv Tv  

Pomůcky do školy:

   sešity:

Čj 10 x 523
M 7 x 524
M - geometrie 1 x 420 (velký nelinkovaný)
Aj 4 x 544 a slovníček
Př,Vl 2 x 444
Hv notový sešit

… dále: psací potřeby, tužka č. 2, č. 3, guma, lepidlo, nůžky, fixy, temperové a vodové barvy, pastelky, hadřík do Vv, kulatý a plochý štětec, rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kružítko), hadrový pytlík na přezůvky, hadrový pytlík na cvičební úbor, podsedák na židli, krabice na věci do lavice.

Čas oběda: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 12.00 hod.

                    středa - 12.55 hod.

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

DOMÁCÍ ÚKOLY:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-introduction#obsah

Anglický jazyk : Výše uvedené odkazy jsou doporučené materiály pro domácí procvičování dětí k učebnici Project1, s níž aktuálně ve škole pracují.

Pozor: odkazy jsou plně funkční v  prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox

Sp 21.2. - donést bavlnku a jehlu s velkým očkem na navlékání papírových korálků

19. 2. - Aj - Prokop - HW - WB pg 34/ex2

AjS - pracovní lis

11.2. AjS - HW - WB pg 32 ex 1

7.2. AjS - HW - WB Vocabulary pg83 4A What´s the time, please? 

5. 2. - AJ Prokop - HW, WB, pg32

26. 2. Vl - test doba Pobělohorská - Život v barokní době ( str.9 -13 )

21.1. - AJ - Prokop - vocabulary - Pg82 (D My school, School subjects

20. 2. M - pětiminutovka - dělení dvojciferným dělitelem

19. 2. M - str.10 cv.6

18. 2. Čtení - najít si vhodnou básničku ( nejméně 3 sloky ) a na pondělí 25.2. se ji naučit zpaměti přednášet

na středu 13. 2. IKT - promyslet hádanku (rostlina, zvíře nebo věc) - 3 - 5 základních charakteristik, název

22. 2. Př - test - kosterní a svalová soustava

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE:  

Od 2.pololetí  nebude školní jídelna dětem zajišťovat pitný režim, pouze při obědě. Děti si budou nosit láhve s pitím.

 

Od 30. 1. začneme probírat v matematice dělení dvojciferným číslem, pokud to děti chtějí zvládnout, musí nutně umět malou násobilku a násobky 1 - 10, prosím o procvičování.

V českém jazyce probíráme těžké učivo  skupiny bě, pě, vě, bje, vje, pě, předpony s-, z-, vz-, předložky s, se z , ze, shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen. Je důležité, aby děti denně učivo procvičovaly a postupně zažily. Ve škole to pouze nestačí.

Nezapomínat procvičovat učivo českého jazyka z nižších ročníků - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen.

Matematika - procvičovat malou násobilku a sčítání, odčítání do 20 s přechodem 10 i bez přechodu, pokud učivo z nižších ročníků nebude zažité, navazuje se pak velmi špatně a děti chybují.

Čtenářský deník bude potřeba 25. 3. + přečtenou knížku s sebou ve škole

Malé kontrolní práce budou každý týden - Čj - pondělí, M - středa

Každé pondělí budou mít děti geometrii - pomůcky - tužka č.3 - ořezaná, dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, sešit velký nelinkovaný.

Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

 

 

 

Blížící se akce:

20. 2. divadelní představení - odjezd v 10.30 hod., příjezd kolem 12.30 hod.