5. ročník

                                                                                      rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Prokopová

 

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6.h.
Po Čj Aj Čj M Hv  
Út M Aj Čj Vl Dv  
St Čj M Vv Vv IKT
Čt Čj Vl M Aj Sp  
Čj Čj Tv Tv  

Pomůcky do školy:

   sešity:

Čj 10 x 523
M 7 x 524
M - geometrie 1 x 420 (velký nelinkovaný)
Aj 4 x 544 a slovníček
Př,Vl 2 x 444
Hv notový sešit

… dále: psací potřeby, tužka č. 2, č. 3, guma, lepidlo, nůžky, fixy, temperové a vodové barvy, pastelky, hadřík do Vv, kulatý a plochý štětec, rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, pravítko dlouhé 30 cm, kružítko), hadrový pytlík na přezůvky, hadrový pytlík na cvičební úbor, podsedák na židli, krabice na věci do lavice.

Čas oběda: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek - 12.00 hod.

                    středa - 12.55 hod.

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

DOMÁCÍ ÚKOLY:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-introduction#obsah

Anglický jazyk : Výše uvedené odkazy jsou doporučené materiály pro domácí procvičování dětí k učebnici Project1, s níž aktuálně ve škole pracují.

Pozor: odkazy jsou plně funkční v  prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox

21. 5. - AJ - Prokop - WB 48/1

 16.5. AjS - WB - Vocabulary 5C

7. 5. - AJ Prokop - popis domu + obrázek

 

 

IKT 20. 3. - na další hodinu vymyslet tři stručné testové otázky z oblasti ICT a na každou z nich tři možné (ale jen jednu správnou) odpovědi do kvíz

 

23.5. M - str.9 cv.1

24 .5. Př - test - mezilidské vztahy, konflikt, rasismus, terorismus, globální problémy

28. 5. Vl - test ČSR, T.G.M. str.40,41

27. 5. Mg - test - konstrukce rovinných tvarů + výpočet obsahu a obvodu

3. 6. Čj - závěrečná písemná práce

4. 6. M - závěrečná písemná práce

 

DALŠÍ INFORMACE: 

Házená v Polničce - středa 13.00 - 14. 30hod. - kvalifikovaný trenér Matěj Domkář tel. 731 349 774 email: matej.domkar@seznam. cz, nebojte se trenéra kontaktovat. Je to velká příležitost, aby děti sportovaly v místě bydliště. Děti , které mají zájem, si domů přinesou informační leták.

 

Do konce školního roku budeme psát diktáty na veškeré probrané učivo.

V Polničce je na silnici zvýšený provoz , prosím o poučení dětí o bezpečnosti kolem silnice.

Ve škole se vyskytly vši. Prosím o kontrolu hlav dětí. Více informací zde: Prevence šíření vší.odt

 Od 2.pololetí  nebude školní jídelna dětem zajišťovat pitný režim, pouze při obědě. Děti si budou nosit láhve s pitím.

 Od 30. 1. začneme probírat v matematice dělení dvojciferným číslem, pokud to děti chtějí zvládnout, musí nutně umět malou násobilku a násobky 1 - 10, prosím o procvičování.

V českém jazyce probíráme těžké učivo  skupiny bě, pě, vě, bje, vje, pě, předpony s-, z-, vz-, předložky s, se z , ze, shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen. Je důležité, aby děti denně učivo procvičovaly a postupně zažily. Ve škole to pouze nestačí.

Začali jsme v českém jazyce probírat přídavná jména - další pravopisné jevy, je potřeba, aby děti doma denně chvilku procvičovaly. 

Nezapomínat procvičovat učivo českého jazyka z nižších ročníků - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen.

Matematika - procvičovat malou násobilku a sčítání, odčítání do 20 s přechodem 10 i bez přechodu, pokud učivo z nižších ročníků nebude zažité, navazuje se pak velmi špatně a děti chybují.

Čtenářský deník bude potřeba 3. 6.  + přečtenou knížku s sebou ve škole

Malé kontrolní práce budou každý týden - Čj - pondělí, M - středa

Každé pondělí budou mít děti geometrii - pomůcky - tužka č.3 - ořezaná, dlouhé pravítko, pravítko s ryskou, kružítko, sešit velký nelinkovaný.

Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

 

Blížící se akce: 

31. 5. - akce ke dni dětí, půjdeme na Pilák- kde si to náramně užijeme, stavíme se na zmrzlinu, která k tomu patří. S sebou: sportovní oblečení, svačina, pití, pláštěnka, kartička pojišťovny, kapesné. Při dešti budeme ve škole = aktivity ve třídě - zmrzka aspoň na vagóně.

Školní výlet - 5. 6. 2019 - viz. informační leták

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . .