7. ročník

                                                                                         rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Jana Chmelová

 

Blížící se akce:

Od 2.pololetí  nebude školní jídelna dětem zajišťovat pitný režim, pouze při obědě. Děti si budou nosit láhve s pitím.

 

26.února 2019 - návštěva Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou. Výukový program Mnich jako renesanční člověk a výstava Leonardo da Vinci. Odjezd 9.00 z Polničky, návrat do školy ve 12.05. Cena 110,- Kč + jízdenka na autobus.

S.Tomková

 

 

 

 

Domácí úkoly a příprava v týdnu 18.2. - 22.2. 2019

pá 22.2

 • místo VV bude M

čt 21.2.

st 20.2.

 • Př - "poznávačka" (vrána obecná, strnad obecný, ťuhýk obecný, pěnice černohlavá, kukačka obecná, holub hřivnáč, havran polní, straka obecná, koroptev polní, bažant obecný, křepelka polní, rorýs obecný, skřivan polní, vlaštovka obecná, jiřička obecná, vrabec domácí, vrabec polní, ledňáček říční, sojka obecná, pěnkava obecná)
 • místo M bude VV

út 19.2.

 • F - písemné opakování - jednoduché stroje (včetně výpočtů)
 • Čj - cv. 2a/87 - vybrat si 5 vět, podtrhnout v nich rozvitý předmět a pak nahradit VV předmětnou+ graf

po 18.2.

 • M - písemné opakování - racionální čísla, mít učebnici 2. díl

 

Domácí úkoly a příprava v týdnu 11.2. - 15.2. 2019

pá 15.2.

 • CvM - cv. 10 z pracovního listu, který si dnes nepřítomní žáci vezmou po svém návratu ve třídě
 • Čj - cv. 3/87 - VV podmětné a VV předmětné + grafy

čt 14.2.

 • Kdo neodevzdal ve středu referát v Př, dnes DONÉST !
 • M - G - uč. 38/B (nová uč. s. 41/B)
 • Nj - vymyslet rap na sloveso (např. heissen, wohnen, kommen, lieben...) podle uč.str. 29 / 8 Spielrap

st 13.2.

 • Aj - čtení a překlad textu - uč. str. 44
 • M - znovu propočítat příklady z hodiny a domácího úkolu, v pondělí mít učebnici 2. díl

út 12.2.

 • F - mít vypracované kroužkované úlohy z pracovního listu, kdo nemá pracovní list (byl nemocen), přečíst si z uč. kapitolu Jednoduché stroje (páka, kladka...)
 • Nj - popis rodinné fotografie do sešitu
 • Čj - 5 vět cv 1/86 - VV předmětná (grafy)
 • Hv - na 19. 2. zpracovat život  a dílo ( Haydn, Beethoven, Mozart ) - do notových sešitů , Nahodil - Mozart, Pošvic - Beethoven, Mifka - Haydn.

po 11.2.

 • M - pracovní list cv. 14.

Domácí úkoly a příprava v týdnu 4.2. - 8.2. 2019

pá 8.2.

 • Th - po VV - Školní řád 
 • Čj - 1a/85 - prvních pět vět - doplň VVpo a nakresli graf

čt 7.2.

 • Aj - slovíčka 4A
 • Nj - slovíčka, přinést rodinné foto

st 6.2.

 • M - uč. 70/4
 • Aj - PS 2,5 / 32,33 - minulé časy, shrnutí lekce - test 12.2.

út 5.2. 

 • F - na hodinu máte mít: doplněno 2 - 3 příklady každého, zatím probraného, jednoduchého stroje
 • Nj - ústně vyprávět podle myšlenkové mapy v sešitě o rodině (text, se kterým jsme dnes pracovali)
 • M - uč. 70/2
 • Čj - 3/84 - rozliš VJ a S, VH a VV
 • Aj - uč. 4a,b /str.39

po 4.2.

 • M - vypočítané příklady z tabule, počítat příklady s křížovkou na pracovním listě
 • Sp - pokud můžete, zjistit aktuální stav odběru vody ve vaší domácnosti

 

 

  

 https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/anglicke-hlasky-vyslovnost

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/project1-slovnicek-introduction#obsah

 

Anglický jazyk : Výše uvedené odkazy jsou doporučené materiály pro domácí procvičování dětí k učebnici Project 3, s níž aktuálně ve škole pracují.

Pozor: odkazy jsou plně funkční v  prohlížečích Google Chrome a Mozilla Firefox

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h.
Po Čj M Sp D Z Tv - d Tv - d
Út Nj M Čj Aj F Hv  
St M D Ov Aj Čj  
Čt M(G) Nj IKT Aj F Tv - ch Tv - ch
CvM Čj Z Vv Vv  

 

Čas oběda:

Pondělí - po 4. hodině

Úterý - po 6. hodině

Středa - po 6. hodině

Čtvrtek - po 4. hodině

Pátek - po 6. hodině

 

Rozdělení hodin Čj - Po - LV

                                 Út - mluvnice

                                 St - sloh

                                 Pá - mluvnice