No 8. ročník

                                                                                                  rozc.png

Třídní učitel: Mgr. Štěpán Prokop

 

 

 

Upozornění a blížící se akce

20.12. - anglické divadelní představení "Shrek" -  Gymnázium Žďár nad Sázavou

             - sraz v 7.45 před budovou  gymnázia - návrat do školy zvláštním autobusem

 

Kdo může, prosím , přineste jednu větvičku - Barborka na úterý 4. 12. 

Upozornění! Ve škole se vyskytly vši 

Olympiáda v němčině – okresní kolo 14.2.2019

Konverzační okruhy, na které je nutné se připravit.

 • Já.
 • Moje rodina.
 • Koníčky.
 • Přátelé.
 • Škola.
 • Denní program.
 • Bydlení.
 • Jídlo.
 • Rok, roční období a činnosti v nich

Vždy budou soutěžící aplikovat jednotlivá témata na sebe, svou rodinu.

Poslech s doplňováním pracovního listu.

Informace, konzultace  Romana Chlubnová

  

                                                                                    

  

 

 

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

13.12.

 • Čj - pravopisné cvičení - NŠ, 1.díl, str.6, cv.1, 2
 • F - s sebou kalkulačku a tabulky
 • Aj - HW, WB, PG26 / 2a,b
 • M - Sb str. 51/13

12. 12. 

 • M - Sb str. 50/5

11. 12.

 • M - Sb str. 43/6A
 • Nj - dnes jsme věnovali celou hodinu opakování mluvnice - kontrolovali jsme dú z 4.12. (někteří nesplnili :() a vysvětlovali si znovu použití modálních sloves - moci, umět a muset. Za dú je oprava písemné prověrky z minulé hodiny (vlepte si do sešitu, opravu napište pod to)

10. 12.

 • do VV přinést tenký černý fix a barevné časopisy
 • M - Sb str. 42/1

7. 12.

 • Př - každý si donese na LP 1 vejce, kdo má možnost, donese i krycí a prachové peří (husa, kachna ....)
 • Ch - pís. práce - voda - 14. 12.

6. 12.

 • M - Sb str. 41/13

5.12.

 • Čj - odevzdat domácí slohovou práci /charakteristika literární či filmové postavy, popř. jiné významné osobnosti/, vzít si sešity a učebnice na Lv, Ml i Sl /zopakovat poměry mezi VH v učebnici/
 • Ch - v pátek 7. 12. pís. práce na hmotnostní zlomek, vzorové příklady v učebnici a PL byl zadán, dodělat zápis téma vzduch
 • M - Sb str. 39/3

 

 

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h.
Po Aj M D Čj Vv Ak Ov
Út M Čj Nj Z Tv - d Tv - d
St M Ch Čj Čj Hv Tv - ch Tv - ch
Čt Čj Aj D M Vz F  
M Aj Ch Nj Z  

Čas oběda:

Pondělí - po 5. hodině

Úterý - po 4. hodině

Středa - po 4. hodině

Čtvrtek - po 6. hodině

Pátek - po 6. hodině