8. ročník

                                                                                                  rozc.png

Třídní učitel: Mgr. Štěpán Prokop

 

 

 

Upozornění a blížící se akce

 

 

 

 

  

                                                                                    

  

 

 

Povinnosti a domácí příprava (Co NEZAPOMENOUT!):

14.2.

  • Čj -zopakovat si učivo o tvoření slov, stavbě slova a slovotvorném rozboru /písemné opakování/
  • Nj - opakujte slovíčka 5. lekce, přidejte zápis str. 60 (Seite 60) ze seznamu.

13. 2. HV - zpracovat referát na daného interpreta z divadla Semafor , Zlesáková - Petra Černocká, Hansl - Helena Vondráčková

8. 2.

  • aj - HW - WB pg 69/1,2

7.2.

  • AJ - HW - complete the page 68 in WB

5.2. Nj - Vy, kteří jste nemluvili s svých koníčcích, se připravte na ústní zkoušení. Opakujte slovíčka, komu se nepovedlo písemné opakování, bude psát znovu. Pročtěte si text v učebnici na str.59, cv.10, budeme konverzovat jako v hodině o Lauře i o vás. Do slovníčku si připište slovíčka ze str.59 - viz seznam a učte se je.

 

22.1.

  • ČJ - Napsat sebehodnocení za 1.pololetí a nalepit do sešitu
  • Nj - Zapište si slovíčka ze seznamu do str. 58 včetně a naučte se je. V pracovním listě dokončete vše na str. 59 - procvičování přivlastňovacích zájmen ( už je máte umět!)

 

 

 

Rozvrh hodin:

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h.
Po Aj M D Čj Vv Ak Ov
Út M Čj Nj Z Tv - d Tv - d
St M Ch Čj Čj Hv Tv - ch Tv - ch
Čt Čj Aj D M Vz F  
M Aj Ch Nj Z  

Čas oběda:

Pondělí - po 5. hodině

Úterý - po 4. hodině

Středa - po 4. hodině

Čtvrtek - po 6. hodině

Pátek - po 6. hodině