9. ročník      

                                                              rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Věra Blažíčková

 

Nadcházející akce

 

Velká pochvala všem, kteří pomáhali na školním karnevale! :-)

 

 

Olympiáda v němčině – okresní kolo 14.2.2019

Konverzační okruhy, na které je nutné se připravit.

 • Já.
 • Moje rodina.
 • Koníčky.
 • Přátelé.
 • Škola.
 • Denní program.
 • Bydlení.
 • Jídlo.
 • Rok, roční období a činnosti v nich

Vždy budou soutěžící aplikovat jednotlivá témata na sebe, svou rodinu.

Poslech s doplňováním pracovního listu.

Informace, konzultace  Romana Chlubnová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Gymnázium Nové Město na Moravě

 

 

INFORMACE O TERMÍNECH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

Děkuji. Věra Blažíčková

 

 

Povinnosti a domácí příprava

 

Týden od 21. 1. do 25. 1.

25. 1. 

24. 1.

23. 1.

22. 1.

 • přinést rodiči vyplněnou a podepsanou žádost o vydání zápisního lístku + od rodičů podepsané známky na pololetí v ŽK

21. 1.

 • - pololetní písemná práce (témata: rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi a soustavami rovnic, společná práce, směsi, podobnost s aplikací v geometrii i při výpočtech)

 

Týden od 14. 1. do 18. 1.

18. 1.

 • Čj - opakovat číslovky, druhy, skloňování
 • M - v pondělí pololetní písemná práce (typové příklady zadány na pracovním listu)

17. 1.

 •  

16. 1.

 •  

15. 1.

 • M - sítě jehlanů (pravidelný trojboký a čtyřboký - podstavná hrana 4 cm, výška stěny 7 cm)

14. 1.

 • F - dobrovolně - referát na téma historie střídavého a stejnosměrného proudu a jejich zastánci

 

    

Rozvrh hodin

 

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h. Čas oběda
Po M Aj Čj (sloh) F Hv Sp po 5. hodině
Út M Ch Nj Vz Aj Tv - d Tv - d po 4. hodině
St Čj (ml.) M D Ov Tv - ch Tv - ch po 4. hodině
Čt Čj (lit.v.) Ch  M F IKT Nj   po 6. hodině
Čj (ml.) Aj Z SČj Vv* Vv*  po 5. hodině

                                                                                                                                                    * jednou za 14 dní