9. ročník      

                                                              rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Věra Blažíčková

 

Nadcházející akce

 

Vybíráme 45 Kč/žák na výukový program Mám chytré tělo, který proběhne 22. 11. 2018 . Prosím odevzdat peníze do 16. 11. 2018.  

SCHŮZKY S RODIČI

 • 20. 11. 2018
 • společná část ve třídě od 15.30 do cca 16.00 (třídní delegát, vše o přijímacích zkouškách s paní J. Bajerovou a výchovnou poradkyní)
 • individuální pohovory v době od 13.30 do 15.15, dále pak po skončení setkání ve třídě - v 9. třídě
 • paní učitelka Jitka Doležalová bude ve škole (kab. ČJ, zelené patro) přítomna také od 13:30, proto, kdo s ní potřebuje hovořit, může za ní přijít i dříve než po ukončení společného setkání ve třídě

Těším se na společné setkání. Věra Blažíčková

Termíny testování SCIO (vždy 6., 7. vyučovací hodina)

 • pátek 16. 11. - M
 • úterý 20. 11. - ČJ
 

INFORMACE O TERMÍNECH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 • Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

Děkuji. Věra Blažíčková

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Gymnázium Nové Město na Moravě

 

 

Povinnosti a domácí příprava

Týden od 12. 11. do 16. 11.

16. 11.

15. 11.

 • 2. představení KM - Démoni současnosti (odjezd ze školy v 8.30 hod, návrat v 10.30 hod)

14. 11.

 • Př - pís. práce prvky, sulfidy 21. 11.
 • M - pracovní list - soustavy rovnic - 1., 2. příklad

13. 11.

 • M - uč. 75/2B

12. 11.

 • ZKRÁCENÁ VÝUKA - Bruslení (odjezd ze školy v 10.30, rozchod ve 12.00 v ZR)
 • Aj - písemně - "čím jsem chtěl být, když jsem byl malý, čím chci být dnes" + donést materiály k miniprojektu
 

 

Týden od 5. 11. do 9. 11.

9.11.

 • Aj - opakování slovíček "jobs" + materiály k tématu na miniprojekt

8. 11.

 • Festival vzdělávání a exkurze

7.11.

 • Čj - cv.4c/ str 8 + cv.5/8 - 3 slova

6.11.

 • Aj PS cv.1b/ str.6
 • Ch - do čtvrtka 8. 11. odevzdat sešit 
 • Ch - pís. práce galvanický článek, elektrolýza v úterý 13. 11.

5. 11.

 • F - vyluštit křížovku, vysvětlit tajenku, nechat podepsat od rodičů; příští hodinu opakování - vedení el. proudu v kapalinách, plynech, polovodičích a polovodičové součástky

 

Týden od 29. 10. do 2. 11.

2.11.

 • Čj - cv.1,2/ str. 87

1.11.

 • Nj - Ha - Vokabeln Einheit 4, Fabians Ferienkalender - ins Heft schreiben

Rozvrh hodin

 

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h. Čas oběda
Po M Aj Čj (sloh) F Hv Sp po 5. hodině
Út M Ch Nj Vz Aj Tv - d Tv - d po 4. hodině
St Čj (ml.) M D Ov Tv - ch Tv - ch po 4. hodině
Čt Čj (lit.v.) Ch  M F IKT Nj   po 6. hodině
Čj (ml.) Aj Z SČj Vv* Vv*  po 5. hodině

                                                                                                                                                    * jednou za 14 dní