9. ročník      

                                                              rozc.png

Třídní učitelka: Mgr. Věra Blažíčková

 

Nadcházející akce

 

1. 4. zkrácená výuka na 4 vyučovací hodiny - školení pedagogického sboru 

Od 2.pololetí  nezajišťuje školní jídelna dětem pitný režim (pití v jídelně pouze při obědě). Děti si budou nosit láhve s pitím, mohou doplnit vodou z vodovodu.

 

 

INFORMACE O TERMÍNECH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

  • Výchovná poradkyně upozorňuje zájemce na nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ - čtěte zde.

Děkuji. Věra Blažíčková

 

 

Povinnosti a domácí příprava

 

Týden od 25. 3. do 29. 3.

29. 3. 

28. 3.

27. 3.

26. 3. 

25. 3. 

  • M - příklady k PřZk + uč. 19/3B (možno i "do jednoho obrázku")
  • F - příště písemná práce - Radioaktivita, záření, osobnosti; do sešitu nakreslit schéma řetězové reakce

 

Týden od 11. 3. do 15. 3.

15. 3. 

14. 3.

  • Nj - préteritum sloves sein - haben + cvičení v prac. listu

13. 3.

  • Čj - projít si opravený přijímačkový test (pro 7.třídy) a připravit si dotazy na chybně vypracované úkoly
  • M - uč. 15/7b (PřZk - 4, 5, 15)

12. 3. 

11. 3. 

 

  • Aj - slovíčka - PS "Jeans"

 

Týden od 25. 2. do 1. 3.

  1. 3. 
  • Čj -7, 8/68

28. 2.

27. 2.

26. 2. 

  • Nj - pracovní list (rozkazovací způsob) - ve čtvrtek písemka

25. 2. 

 

     

Rozvrh hodin

 

  1.h. 2.h 3.h. 4.h. 5.h. 6. h. 7.h. Čas oběda
Po M Aj Čj (sloh) F Hv Sp po 5. hodině
Út M Ch Nj Vz Aj Tv - d Tv - d po 4. hodině
St Čj (ml.) M D Ov Tv - ch Tv - ch po 4. hodině
Čt Čj (lit.v.) Ch  M F IKT Nj   po 6. hodině
Čj (ml.) Aj Z SČj Vv* Vv*  po 5. hodině

                                                                                                                                                    * jednou za 14 dní