Aktivní škola

 

Naše-Vaše škola nejen pro letošní školní rok získala možnost využívat služeb na webovém portálu Proškoly.cz, který nabízí školám, rodičům i dětem ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu.
Testování může probíhat kdekoli, opakovaně (generují se různé varianty testů) a je pro naše žáky zdarma.
Žáci mají k dispozici své přístupové jméno a heslo a mohou tak i doma využívat nabízené služby portálu.