Aktuality ZŠ


Aktuálně!

... ze školní družiny

... projekt Šablony II 

… Školní řád platný od 1. 9. 2019

… sledujte život ve škole i ve školce na facebooku :-)…  a

… přihlašování do kroužků (do 20. září 2019) - termíny a další info v menu/KROUŽKY

 

Sběr starého papíru

Datum konání: 23. 9. 2019 - 27. 9. 2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POLNIČKA

 

ORGANIZUJE

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 

V TÝDNU OD 23. 9. 2019 DO 27. 9. 2019

 

SBĚR JE MOŽNÉ DOVÉZT KE ŠKOLE V DOBĚ OD 6.30 DO 13.30 /PO DOMLUVĚ I V JINÝ ČAS/ NEBO NECHAT U DVEŘÍ ŠKOLY.

 


Publikováno 20. 9. 2019 21:22

Evropský den jazyků

Datum konání: 20. 9. 2019

Každoročně si v naší škole připomínáme Evropský den jazyků (26. 9.) a s ním i důležitost jazykového vzdělávání a jazykovou různorodost.

Letos jsme využili obrovských cestovatelských zkušeností a  nevšedních  zážitků pana Davida Čermáka ze země v jižní Asii, kam jezdí turisté především zdolávat  osmitisícové velikány, ale kam pan David odjel jako dobrovolník pomáhat tamějším lidem a hlavně dětem –  stavět školu. Během velmi zajímavé besedy se naši žáci dozvěděli spoustu informací o Nepálu, hlavním městě  Káthmándú, o životě a mentalitě lidí, o školním vzdělávání nepálských dětí, ale viděli také autentické snímky po ničivém zemětřesení, které Nepál v dubnu 2015 postihlo a které David Čermák na vlastní kůži zažil. 

Páteční beseda naše žáky obohatila nejen o zeměpisné znalosti, ale i o nezištný lidský přístup v pomoci lidem v tíživých situacích. Nakonec si museli říct, jak se mají dobře, jak mají co jíst, jak mají krásné prostředí všude kolem sebe, a tak i ten cizí jazyk se bude líp učit, protože jeho znalost se určitě vyplatí!!:-)

1j.jpg


Publikováno včera v 18:08

Jeřabinka 2019

Datum konání: 17. 9. 2019

Ve znalostní soutěži Jeřabinka reprezentovala naši školu družstva mladších i starších žáků.

Obě družstva shodně obsadila třetí místa ve své kategorii. 

Gratulujeme!

foto


Publikováno 18. 9. 2019 13:29

Adaptační kurz 6. třídy

Datum konání: 5. 9. 2019 - 6. 9. 2019

Co bylo cílem adaptačního kurzu a jak si ho děti užily, si můžete prohlédnout zde.


Publikováno 8. 9. 2019 13:13

První školní týden

Datum konání: 2. 9. 2019 - 6. 9. 2019

Prázdniny jsou pryč a od 2. září jsou všichni naši žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci pěkně pospolu ve škole. Letošní školní rok jsme zahájili slavnostně. Už loni se začali letošní deváťáci připravovat na to, že se opět stanou patrony prvňáčků. Připravili si jmenovky a s nimi netrpělivě vyhlíželi před školou nejmladší spolužáky. Těm potom předali pergamen, kde se představili a slíbili být pomocníky během jejich 1. školního roku. Společně s pane třídním učitelem, paní ředitelkou a paní místostarostkou potom děti přivítali ještě ve třídě. Den byl plný překvapení.

Netradičně zazvonilo už v 8 hodin a to byl signál k našemu školnímu shromáždění. Protože trošku pršelo, přesunuli se všichni do sokolovny a tam se uskutečnilo historicky první pasování na školáky. Prvňáčky představili jejich patroni a pasování skvěle provedl pan učitel Prokop historickým dřevěným pravítkem (nebyl to meč!) s barvami našeho nového loga – zelenou, modrou a žlutou. (více)

Logo bylo odhaleno a představeno.  Symbolizuje nejen krásnou krajinu v našem okolí, ale také ŽÁKA POLNIČÁKA, který se raduje ze života. Autorem motivu je náš kamarád malíř Filip TAK, který zprostředkoval i naši spolupráci s partnerskou školou v Polsku.

Logo.png

Chodby školy jsou nově vyzdobeny zajímavými polepy, které jsou nejen krásné, ale také učí. Zatím vyjmenovaná slova, násobilku, práci s úhly a osou, ale časem bychom chtěli přidat nepravidelná anglická slovesa, matematické vzorce a nějakou zábavu. Zatím si mohou zaskákat anglického panáka děti na 1. stupni. Vše bylo pořízeno z prostředků spolku SRPDŠ a rodičům patří velký dík! V průchodu mezi novou a historickou budovou jsou nové informační tabule a nástěnky. 

1.png 8.png 9.png 6.png více foto

V úterý se děti sešly první 2 hodiny se svými třídními, a pak už se rozjelo vyučování naplno. Ve čtvrtek a v pátek absolvovali šesťáci 2 dny adaptačního programu na Velkém Dářku s cílem seznámit se s novými spolužačkami i paní učitelkou třídní. Od letoška začínají jako nová třída na 2. stupni a doufáme, že jim to bude společně dobře fungovat. (více)

První týden je za námi, celý školní rok nás čeká. Tak ať je alespoň tak dobrý, jako ten minulý!


Publikováno 9. 9. 2019 21:28

Sběr ve školním roce 2019/2020

Datum konání: 2. 9. 2019 - 30. 6. 2020

V novém školním roce dochází ke změně ve sběru baterií a pomerančové kůry.

Sběr baterií
 • již nebudeme soutěžit, škola zůstává pouze místem, kde můžete staré baterie odevzdat.
 • Co se týká důvodu, odkazuji na článek J. Činčery a M. Kříže: 
 
Sběr pomerančové kůry
 • budou sbírat jednotlivé třídy, nejlepší třídní kolektiv získá na konci roku odměnu.
Škola zůstává sběrovým místem pro hliník, použitý olej, drobný elektroodpad, dvakrát ročně je možno odevzdat papír.
 

Publikováno 3. 9. 2019 14:13

Akce v měsíci září

Datum konání: 2. 9. 2019 - 30. 9. 2019

ZÁŘÍ

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

HARMONIZAČNÍ DNY = ADAPTAČNÍ KURZ 6. ročníku

SBĚR PAPÍRU

DEN JAZYKŮ

JEŘABINKA

září.jpg


Publikováno 2. 9. 2019 21:04

Odpolední aktivity ZŠ Polnička ve školním roce 2019/20

Datum konání: 2. 9. 2019

Vážení rodiče,

zde je předběžná nabídka kroužků a odpoledních aktivit ve školním roce 2019/20.

Budeme pokračovat ve spolupráci s anglickým lektorem panem Kevinem Wootonem (KK = konverzace s Kevinem), je však na vás, jak se podaří hodiny naplnit. Pan Kevin si pro nás rezervuje opět odpoledne v úterý od 12:30 a ve čtvrtek od 13 hodin. Byl by rád, aby pracovaly děti pokročilejší (chodily i v tomto roce) a začátečníci zvlášť. Pošlete prosím na adresu reditelstvi@zspolnicka co nedříve jména zájemců a preferovaný termín. Předběžně počítáme se 4 skupinami po 8 žácích. Cena za lekci pro mladší děti je 800 Kč (přítomna je Mgr. Horníčková), pro starší 700 Kč.

Do ostatních aktivit se budou děti přihlašovat až na začátku školního roku.

Další kroužky a odpolední aktivity:

Keramika - pondělí 13:15 - 14:45 (1. st.), čtvrtek 13:15 - 14:45 (2. st ) - vše jednou za čtrnáct dní – Mgr. Jana Chmelová

Sportovní kroužek SVŠ (projekt Sportuj ve škole - zdarma) pondělí 13:45 – 14:45, pátek 13:00 – 14:00 -  1. - 3. třída. – Bc. Markéta Bednářová

Sportovní kroužek – pro 1. – 3. ročník – ČTVRTEK 13:45 –14:30 – Mgr. Pavla Prokopová … Pozor změna termínu!

Házená – 4. – 6. třída - úterý 14 : 00 – 15:00  – Pan Matěj Domkář

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro 9. třídu – pátek 13:10 – 13:55 – Mgr. Marie Judová

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro 9. třídu – čtvrtek 13:10 – 13:55 – Mgr. Jana Vavřínková

Doučování z matematiky pro 7. třídu (projekt Šablony 2 - zdarma) – pondělí 13:10 – 14:10 – Mgr. Marie Judová


Publikováno 27. 6. 2019 20:50

Začínáme!

Datum konání: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče!

Děti si ještě užívají poslední dny prázdnin, ve škole probíhá přípravný týden. Ráda bych vás pozdravila a seznámila s hlavními úkoly školy ve školním roce 2019–2020

 • Zajištění kvalitního výchovně vzdělávacího procesu s těžištěm v jednotlivých vyučovacích hodinách. Důraz klást na smysluplnost a přiměřenost obsahu, volbu efektivních, motivujících a atraktivních výukových metod a metod hodnocení. Zařazovat projektové vyučování a skupinovou práci. Výuku doplňovat vhodně zvolenými mimoškolními akcemi.
 • Vést děti k vzájemné spolupráci, toleranci, slušnosti a zodpovědnosti za své výsledky.
 • Snaha odhalovat potenciál každého žáka a jeho podpora.
 • Vytváření přátelského, bezpečného, podporujícího klimatu ve škole pro žáky, zaměstnance i rodiče.
 • Naplňování preventivního programu školy, účinná prevence rizikového chování – kouření, alkohol, drogy a šikany – zejména v hodinách výchovy ke zdraví, třídnických hodinách, spolupráce s neziskovými organizacemi formou dlouhodobých preventivních programů. V případě výskytu okamžité řešení ve spolupráci s rodiči a odborníky.
 • Podpora zdravého životního stylu, rozvoj fyzických aktivit, relaxace, enviromentální výchova, využívání přírodního prostředí, zdravé stravování ve školní jídelně.
 • Aktivní činnost školního poradenského pracoviště (výchovná poradkyně, metodička prevence, sociální pedagožka, školní asistentka) – spolupráce s rodiči a poradenskými zařízeními, podpora dětí s podpůrnými opatřeními, talentovaných dětí, kariérové poradenství.
 • Přechod na online systém třídních knih a žákovských knížek. Pokračování v předávání pravidelných informací rodičům prostřednictvím webu školy, na stránkách tříd.
 • Pokračování v nastavené spolupráci se spolkem SRPDŠ, rozvíjení dalších forem.
 • Pokračování spolupráce s partnerskou školou v Lubini – příprava prvního výjezdu našich žáků do Polska na jaře 2020. 
 • Podpora výuky cizích jazyků, zprostředkování možnosti spolupráce s anglickým lektorem, zahraničních výjezdů, projektů.
 • Čerpání dotace z projektu MŠMT Šablony 2.
 • Efektivní spolupráce se Školskou radou.
 • Partnerská spolupráce s vedením obce, získávání grantů, podíl na společných akcích.
 • Rozvíjení komunitní role školy v obci – pořádání netradičních projektů a dalších akcí se zapojením rodičů i veřejnosti.
 • Pravidelná propagace školy v tisku a dalších médiích.
 • Prohloubení spolupráce s málotřídními školami ve Světnově a ve Škrdlovicích, (i vedením okolních obcí – Karlov, Račín), snaha o získání dětí k pokračování ve školní docházce na naší ZŠ.

 

Všechny tyto dílčí kroky vedou k realizaci vize školy:

Být prestižní školou, která podporuje potenciál každého dítěte.

Poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v přátelském prostředí tak, aby žáci i rodiče vnímali jejich smysl a využití v běžném životě. 

 

Podrobné informace k průběhu školního roku, k jídelně, družině, mateřské škole, všechny kontakty, dokumenty, termíny porad a třídních schůzek, aktuality, možnost omluvenky i odhlášky obědů naleznete i nadále na webových stránkách www.polnicka.cz. Zde jsou k dispozici i stránky tříd, které se v loňském školním roce velmi osvědčily. Máte zde již nyní zaznamenány rozvrhy, pomůcky, hlavní úkoly, na kterých děti pracují, připravované exkurze, třídní i celoškolní akce. Jejich sledování je velmi výhodné i v případě absence.

Nyní zavádíme nově online způsob vedení třídních knih a žákovských knížek v systému Online škola. Od třídních učitelů obdržíte přístupová hesla a budete mít možnost pravidelné kontroly klasifikace. Odpadne možnost ztráty, či přepisování známek. Děti budou i nadále využívat tištěné žákovské knížky, kam jim budete zaznamenávat omluvenky absence (po ukončení nemoci, uvolňování v době vyučování) a škola informace, u nichž je pro kontrolu potřebný podpis rodičů. Pokud nemáte přístup k online verzi žákovské knížky, protože nevyužíváte internet, sdělte to třídním učitelům a známky budeme vašim dětem zapisovat jako dřív. 

K 1. 9. 2019 jsme rovněž udělali drobné změny ve školním řádu. Týkají se zejména používání mobilních telefonů ve škole. Děti budou mít mobilní telefony vypnuté během celého vyučování i o přestávkách. Používání bude možné pouze se souhlasem učitele. Totéž platí i na akcích školy.

Školní řád bude k dispozici na webových stránkách, nebo tištěný ve vstupní chodbě školy a je závazný pro děti, zaměstnance i rodiče.

K propagaci školy budeme mimo jiné používat facebookovou stránku zsamspolnicka, kde můžete sledovat nejaktuálnější informace o dění ve škole, různých akcích, soutěžích, exkurzích a výletech.

Na děti čeká kromě jejich učitelů, upravených tříd a učeben také několik překvapení, např. školní logo. Společně jej poprvé odhalíme při slavnostním zahájení školního roku v pondělí v 8 hodin na hřišti za školou. Jste srdečně zváni.

Vyučování v pondělí 2. 9. začne tradičně v 7:30, končit budeme asi v 8:30. Prvňáčci již mají jistě připravené své školní brašny, tak si je nezapomenou vzít na různé pomůcky, které dostanou. Už se na ně moc těšíme! U vchodu je budou vítat jejich patroni -  deváťáci. Ostatní žáci si nemusí první den nosit nic J. Rodiče si budou moci vyřídit formality spojené s návštěvou družiny, nebo školní jídelny. Na paní vedoucí jídelny se však můžete obrátit již tento týden.

Vážení rodiče, nezapomeňte prosím, že můžete do naší školy kdykoli přijít, nejen na organizované třídní schůzky. Jejich cílem není řešení problémů, mohou se jich zúčastnit i děti a mají být příjemným, motivačním setkáním. Pokud se vyskytne nějaký problém, kontaktujte vždy učitele nebo vedení školy, dohodněte si termín a věci řešte ihned! Totéž platí, pokud se obáváte, že vašemu dítěti někdo ubližuje, je obětí šikany. Na nic nečekejte, obraťte se na třídního učitele, výchovnou poradkyni, naši sociální pedagožku, metodičku prevence a společně se budeme snažit problém vyřešit. Našim cílem je přátelské, vstřícné, bezpečné prostředí pro všechny.

Doufám, že společná komunikace, podpora a vzájemná setkání povedou k naplnění názvu našeho ŠVP – Škola plná pohody. 

Přeji nám všem klidný a úspěšný školní rok!

 

Motto: Komunikace – neboli mluvme spolu, buďme spolu…i online!

 

S pozdravem vaše ředitelka ZŠ a MŠ Polnička                        Romana Chlubnová


Publikováno 28. 8. 2019 17:21

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU A KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

Datum konání: 28. 6. 2019 - 1. 9. 2019

Ve slavnostní a veselé náladě proběhl poslední den školního roku 2018/2019, jak dokládají fotografie ve Fotogalerii ZŠ.

Nyní si všichni žáci užívají zasloužených prázdnin, zaměstnanci školy dovolené...

 

VŠEM PŘEJEME PĚKNÉ LETNÍ POHODOVÉ DNY A KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

dort.jpg


Publikováno 15. 7. 2019 17:24