Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Novější 1 3 6 12 17

Obnovení výuky - konkrétní informace a pokyny

Datum konání: 19. 5. 2020

Vážení rodiče, zdravím Vás srdečně již v 10. týdnu výuky na dálku.

Pro žáky 6. až 8. ročníku se nyní nic nemění a pokračují v distanční výuce stejně jako dosud.

Žáci 9. ročníku navštěvují školu v pondělí a ve čtvrtek a věnují se intenzívně přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pod vedením paní učitelky Judové a Vavřínkové.

Děkuji Vám všem, že jste odpověděli na naši výzvu a dali nám vědět do včerejška své rozhodnutí, zda děti do školy přijdou, nebo ne. Těší nás, že se k výuce přihlásilo celkem 45 žáků z celkových 53. Na děti se moc těšíme a budeme se snažit nastavit vše tak, aby pro ně pobyt ve škole byl co nejpříjemnější. Dopoledne se budeme učit, odpoledne přejdou děti, u kterých jste o to projevili zájem, na zájmové činnosti.

Dnes proběhla porada našich pedagogů a v souladu s vyhláškou vlády a doporučeními MŠMT plánujeme zajistit výuku a následné odpolední zájmové vzdělávání pro naše žáky od 25. 5. 2020 v 1. až 5. ročníku takto:

V pondělí bude zahájeno vyučování standardně od 7:30. (Dle informací by již nemělo být povinné používat venku roušku, sledujte ale informace v médiích). Protože máme dodržet pravidlo co nejmenšího kontaktu mezi skupinami, v 7:30 nastoupí do školy žáci 1. třídy a dojíždějící. Před hlavním vchodem je převezme paní učitelka Fňukalová a odvede je do tříd.

V 7:40 půjdou děti 2. a 3. třídy v doprovodu paní učitelky Prokopové, v 7:50 4. třídu vyzvedne paní učitelka Horníčková a v 7: 55 odvede od vchodu 5. třídu paní učitelka Bednářová.

Děti před vstupem odevzdají podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Prosím posílejte děti na tyto nastavené časy, ať nedochází k nežádoucímu shlukování před školou (netýká se dojíždějících viz výše).

Děti si na WC umyjí ruce, k dispozici bude mýdlo, papírové ručníky a desinfekce. Ve třídě bude pro každého připravena samostatná lavice, aby byly dodrženy respirační vzdálenosti. Pro utírání rukou ve třídě dejte dětem vlastní malý ručník, který si nechají ve své lavici a odnesou v pátek na vyprání.

Výše popsané skupiny budou ve třídách na samostatných patrech s vlastním WC, bude tedy eliminován jejich kontakt a nebude nutné používat roušky ani ve třídách, ani při přechodech po chodbách. Přesto prosím dejte dětem s sebou 1 roušku do sáčku, pro případ skupinových prací.

Vyučující jednotlivých tříd budou beze změny: 1. ročník Mgr. Ilona Fňukalová, 2. a 3. ročník Mgr. Pavla Prokopová, 4. a 5. ročník Mgr. Michaela Horníčková (povede výuku, bude přecházet mezi 4. a 5. ročníkem, které budou ve třídách vedle sebe, při celkovém počtu 19 žáků bylo nutné rozdělit) a Bc. Markéta Bednářová – asistentka pedagoga.

Výuka angličtiny – 3. ročník Mgr. Chmelová, 5. ročník Mgr. Prokop.

Vyučování bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny, bude zaměřeno na základní předměty – český jazyk, matematiku, prvouku (1., 2., 3. ročník), vlastivědu a přírodovědu (4. a 5. ročník) a anglický jazyk (od 3. ročníku) a bude probíhat formou výukových bloků, tedy ne jako oddělené vyučovací jednotky po 45 minutách, ale podle aktuální potřeby skupiny, dle konkrétního výukového plánu a potřeb dětí, s ohledem na jejich pozornost a únavu budou vyučující zařazovat doplňkové aktivity (výtvarné, hudební, relaxační, pohybové) a přestávky. Je doporučeno trávit co nejvíce času venku.

Oběd bude zajištěn v naší školní jídelně standardní formou za dodržení přísnějších hygienických opatření. Skupiny budou chodit opět postupně, v 11 hodin 1. ročník, v 11:15 2. a 3. ročník, v 11:30 4. ročník a 11:45 5. ročník. Dojíždějící půjdou přednostně, aby stihli autobus. Děti na obědy přihlásíme.

Po obědě zajistíme pro děti v odpoledním programu zájmové vzdělávání do 15:30. Nebude se jednat o školní družinu, bude bez poplatků a bude se vztahovat na všechny děti účastnící se výuky od 1. do 5. třídy. Děti budou ve 2 skupinách pod vedením paní Jany Spěváčkové a pana Matěje Domkáře. Váš zájem a časy odchodů jste si již nahlásili, další operativní domluvy již s oběma pedagogy. Děti budou pobývat přednostně venku. Vybavte je proto vždy odpovídajícím oblečením.

V hodnocení budeme dávat přednost formativnímu způsobu (srozumitelná zpětná vazba k dosahování pokroku) a sebehodnocení před klasifikací známkami.

Vzhledem k tomu, že vyučující budou učit přímo, nebude již probíhat distanční výuka, ale budou vkládány pokyny pro nepřítomné děti na stránky tříd tak, jak tomu bylo dříve.

Je možné, že se i po zahájení výuky budou měnit pokyny MŠMT, nebo budou dále upřesňovány. Budeme na ně reagovat a upozorníme Vás.

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás současná situace složitá, ale věřím, že nynější částečné otevření škol bude další krokem k našemu návratu do normálního života.

Posílám Vám i dětem moc pozdravů a těším se na shledání.

S úctou a díky za skvělou spolupráci za všechny zaměstnance Romana Chlubnová

V Polničce 19. května 2020


Publikováno 19. 5. 2020 17:29

Vrácení peněz z KM 2

Datum konání: 13. 5. 2020

Z důvodu celorepublikové karantény bylo rozhodnuto, že všechna představení pro KM budou zrušena, a tak jsme v našem Kulturním minimu pro 6.-9. třídu nestihli zhlédnout jedno poslední představení. Dům kultury Žďár nad Sázavou nám za něj však peníze vrátil, jedná se o 75,- Kč na žáka.

Žákům 9. třídy peníze vrátím osobně během jejich konzultací ve škole Peníze žáků 6. – 8. třídy ponecháme zatím ve škole a použili bychom je v září, až budeme kupovat nový program KM na další školní rok.

V případě dotazů mne kontaktujte e-mailem.

Mgr. J. Doležalová


Publikováno 13. 5. 2020 20:51

Doplňující informace k plánovanému otevření školy pro žáky 1. stupně

Datum konání: 13. 5. 2020

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám sdělit některé doplňující informace k plánovanému otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. Po obdržení manuálu MŠMT vydaného 2. 5., jsem Vám jej vložila pro Vaši informaci na webové stránky školy, abyste se s ním mohli seznámit. Tento manuál není ničím jiným, než doporučením MŠMT ředitelům a odpovědnost za provedené kroky půjde výhradně za řediteli, pokud po zrušení nouzového stavu nevydá vláda nějaké závazné opatření či vyhlášku. Pak bych byla povinna se jimi řídit a odpovědnost by šla za státem. Momentálně je v platnosti od 11. 5. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 491, které nijak neukládá ředitelům povinnost otevírat školu, kromě přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky. Závazné pokyny lze hledat pouze na stránkách vlády ČR. Já se pokusím, na základě vlastního rozhodnutí, naši školu připravit na otevření pro děti 1. stupně od 25. 5. 2020, protože si sama přeji, abychom se vraceli k normálnímu životu, a to, že děti chodí do školy, učitelé, rodiče a ostatní do práce, za normální považuji. Chci Vás pouze upozornit, že pokud nepůjde vše optimálně nastavit, nebo to nebude fungovat, případně obdržím nějaké stížnosti na formu zajištěných podmínek, mohu školu podle stávající legislativy opět zavřít. Prosím Vás tedy, abyste byli připraveni, že okolnosti se mohou do termínu otevření i po něm měnit, abyste s tím počítali a nebyli jste tím překvapeni. Sledujte prosím informace na webových stránkách v aktualitách a v případě nejasností mně volejte (776 888 990), nebo pište (reditelstvi@zspolnicka.cz).

Zároveň prosím všechny, kteří zatím závazně nepotvrdili, zda dítě do školy nastoupí, nebo ne, aby se mi rozhodně nejpozději do 18. 5. 2020 ozvali. Prvotní zjišťování zájmu bylo pouze orientační. Konečný počet závazně přihlášených dětí bude mít vliv na uspořádání skupin (zatím lze jen do 15 dětí) a přinese pro nás řadu úkolů jak personálních, tak technických. Váš velký zájem o návrat dětí do školy a slova o tom, jak už se těší, nám dělají velikou radost! Všechny děti srdečně zdravím a také se na ně ve škole těšíme!

Na tuto situaci nikdo z nás nebyl připraven, řada věcí probíhá postupně a je doprovázena stálými změnami. Je nutné pokyny z ministerstev právně ověřovat a někdy původní rozhodnutí i upravovat, či měnit. A navíc 17. 5. by měl končit nouzový stav…

Pro mě, pro zaměstnance školy, pro Vás i pro děti to samozřejmě představuje stres, ale je nutné snažit se o klidný přístup, aby nás současné mimořádné období co nejméně poznamenalo.

Děkuji Vám za spolupráci, pochopení a doufám v co nejklidnější budoucí dny.

S pozdravem Romana Chlubnová


Publikováno 13. 5. 2020 12:20

9. týden výuky na dálku

Datum konání: 11. 5. 2020 - 15. 5. 2020

Vážení rodiče,

vstupujeme do 9. týdne po uzavření škol. Dnešní den se k nám alespoň na dopoledne vrátili naši deváťáci. Potěšilo nás, že přišli všichni, kteří se chystají na přijímací zkoušky, doufáme, že společná příprava s paní učitelkou Vavřínkovou a Judovou jim půjde od ruky a 8. 6. při přijímacích zkouškách jim budeme držet pěsti! Ve škole je budeme potkávat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Ostatní žáci se zatím učí beze změny pouze distančně až do 25. 5., kdy by se měli vracet do školy žáci 1. stupně v nepovinné docházce. Připomínám Vám, že máte ještě týden na to, abyste děti přihlásili na e-mail reditelstvi@zspolnicka.cz, nebo telefon 776 888 990 (do 18. 5. 2020).

Od 25. 5. bude v provozu také naše školní jídelna a děti, které budou chodit do školy, budete moci přihlásit ke stravování stejně jako k odpoledním aktivitám do 15:30. Bližší informace obdržíte příští týden zde.

Od stejného data by měla být v plném provozu naše mateřská školka. S dřívějším znovuotevřením nesouhlasili zástupci zřizovatele. Od 11. do 16.5. probíhá distančně zápis do MŠ.

Milí rodiče, milí žáci, přeji Vám všem klidný týden a těším se co nejdříve na viděnou ve škole.

S úctou a poděkováním za výbornou spolupráci

Romana Chlubnová


Publikováno 11. 5. 2020 19:32

Příprava k přijímacím zkouškám

Datum konání: 11. 5. 2020

Dnes jsme přivítali naše deváťáky ve škole na přípravu k přijímacím zkouškám, které se budou konat 8. 6. 2020. Vše je připraveno, škola konečně trošku ožívá.

k9.jpg k9_1.jpg k9_2.jpg k9_3.jpg


Publikováno 11. 5. 2020 10:43

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Datum konání: 6. 5. 2020 - 21. 6. 2020

Informace k přijímacímu řízení na střední školy najdete v následujících dokumentech:


Publikováno 5. 5. 2020 20:18

8. týden výuky na dálku a informace k obnovení výuky

Datum konání: 4. 5. 2020 - 31. 5. 2020

Vážení rodiče,

zdravím Vás srdečně v 8. týdnu výuky na dálku. V tuto chvíli máme již informace MŠMT k postupnému otevírání škol v částečném provozu (viz příloha), který bude zahájen 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku a 25. 5. 2020 pro žáky 1. až 5. ročníku.

Pro žáky 6. až 8. ročníku se nyní nic nemění a pokračují v distanční výuce stejně jako dosud.

Žáci 9. ročníku obdrží informace ve zvláštní zprávě.

Dnes proběhla porada našich pedagogů a v souladu s instrukcemi MŠMT plánujeme výuku od 25. 5. 2020 v 1. až 5. ročníku takto:

Zákonní zástupci, kteří budou chtít poslat děti v tomto školním roce do školy se musí definitivně rozhodnout do 18. 5. 2020 a nejpozději v tento den informovat ředitelku školy emailem na adresu reditelstvi@zspolnicka.cz, nebo telefonicky na číslo 776 888 990.

Následně budou v každém ročníku vytvořeny skupiny z přihlášených žáků v počtu maximálně 15. Tyto skupiny nelze již po sestavení dále měnit. Pokud tedy nepřihlásíte dítě do 18. 5., později to již podle současných pravidel nebude možné. Zároveň vyplníte čestné prohlášení (formulář ke stažení) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), které děti odevzdají v den nástupu do školy, nebo pošlete online ředitelce školy.

Vyučující jednotlivých tříd budou beze změny: 1. ročník Mgr. Ilona Fňukalová, 2. a 3. ročník Mgr. Pavla Prokopová, 4. a 5. ročník Mgr. Michaela Horníčková.

Výuka angličtiny – 3. ročník Mgr. Chmelová, 5. ročník Mgr. Prokop.

Vyučování bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny, bude zaměřeno na základní předměty – český jazyk, matematiku, prvouku a anglický jazyk (od 3. ročníku) a bude probíhat formou výukových bloků, tedy ne jako oddělené vyučovací jednotky po 45 minutách, ale podle aktuální potřeby skupiny, dle konkrétního výukového plánu a potřeb dětí, s ohledem na jejich pozornost a únavu budou vyučující zařazovat doplňkové aktivity (výtvarné, hudební, relaxační, pohybové) a přestávky.

Abychom zabezpečili požadavek na co nejmenší styk mezi skupinami, budou děti přicházet na vyučování ráno postupně po 10 minutách (přesný rozpis zveřejníme mezi 19. a 22. květnem v závislosti na množství přihlášených dětí) od 7:30 a stejně tak budou chodit postupně na oběd a odcházet domů. Výuka pro jednotlivé skupiny bude probíhat na samostatných poschodích s vlastním WC.

Oběd bude zajištěn v naší školní jídelně standardní formou za dodržení přísnějších hygienických opatření (viz materiál MŠMT).

Po obědě zajistíme pro děti v odpoledním programu zájmové vzdělávání do 15:30. Nebude se jednat o školní družinu, bude bez poplatků a bude se vztahovat na všechny děti účastnící se výuky od 1. do 5. třídy. Skupiny budou zůstávat stejné jako na výuku a dětem se budou věnovat naši asistenti pedagoga (Jana Spěváčková, Jana Vytlačilová, Bc. Markéta Bednářová. Bc. Eliška Junová, Matěj Domkář).

Veškerá hygienická opatření budeme realizovat v souladu s pokyny MŠMT – děti budou přicházet ke škole v roušce, ve škole v ní však ve třídě nemusí pobývat, budou si ji odkládat do vlastního sáčku a používat pouze ve společných prostorách. Lavice upravíme tak, aby byla zachována respirační vzdálenost min 1,5 metru a každý měl svou lavici. K dispozici budou mýdla s dávkovači (máme i při běžném provozu) a desinfekční prostředky. Budeme často větrat, a pokud to počasí dovolí, pobývat s dětmi ve venkovním areálu školy.

Vážení rodiče, toto jsou základní informace, které Vám snad pomohou při Vašem rozhodování.

Veškeré pokyny formulované v materiálu MŠMT, který máte v příloze, není pro nás problém zabezpečit. Pokud jde o detaily výuky, ty můžeme nastavit, až když budeme znát přesný počet žáků v jednotlivých skupinách. Pokud bude nutné děti ze třídy p. uč. Prokopové nebo p. uč. Horníčkové rozdělit (bude jich více než 15), povede výuku kmenová paní učitelka a bude se střídat ve dvou sousedních místnostech s asistentem pedagoga, který bude s dětmi při střídavé samostatné práci.

V hodnocení budeme dávat přednost formativnímu způsobu (srozumitelná zpětná vazba k dosahování pokroku) a sebehodnocení před klasifikací známkami.

Vzhledem k tomu, že vyučující budou učit přímo, nebude již probíhat distanční výuka, ale budou vkládány pokyny pro nepřítomné děti na stránky tříd tak, jak tomu bylo dříve.

Je možné, že se do zahájení výuky budou měnit pokyny MŠMT, nebo budou dále upřesňovány. Budeme na ně reagovat a Vás upozorníme.

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás současná situace složitá, ale věřím, že nynější částečné otevření

škol bude další krokem k našemu návratu do normálního života.

Posílám Vám i dětem moc pozdravů a těším se na brzké shledání.

S úctou Romana Chlubnová

V Polničce 4. května 2020


Publikováno 4. 5. 2020 17:03

Sběr v dalším období

Datum konání: 30. 4. 2020 - 15. 6. 2020

Oznamujeme, že i nadále pokračujeme ve sběru pomerančové kůry, hliníku a použitého kuchyňského oleje. Ponechejte je, prosím, doma, po návratu dětí do školy bude možné vše odevzdat v kabinetě M-Př.

Zároveň upozorňujeme, že byl pro nulovou výkupní cenu zrušen sběr papíru.

Tuto komoditu je možné odevzdávat do obecních kontejnerů na sběrných místech.


Publikováno 3. 4. 2020 18:32

7. týden výuky na dálku

Datum konání: 27. 4. 2020 - 1. 5. 2020

Vážení rodiče, zdravím Vás v 7. týdnu výuky na dálku, v níž i nadále postupujte podle instrukcí třídních učitelů a vyučujících na stránkách tříd nebo v programu skolaonline.

Vzhledem k tomu, že vláda přistoupila k postupnému uvolňování omezení v souvislosti s pandemií, víme v tuto chvíli stejně jako vy, že 25. 5. by se do školy měly vracet děti z 1. stupně. Bohužel jsme žádné další informace dosud nedostali a očekáváme je do konce tohoto týdne. V minulých dnech Vás třídní učitelé 1. stupně požádali o vyjádření vašich PŘEDBĚŽNÝCH postojů k tomu, zda uvažujete, že děti do školy pošlete. Nemůžeme nic plánovat, pokud nevíme, zda vůbec někdo do školy přijde, proto Vám žádné podrobnější informace zatím opravdu dávat nemůžeme. Těm dětem a učitelům, kteří do školy za zatím nejasných pravidel nastoupí, se budeme snažit vytvořit maximálně bezpečné a vstřícné podmínky. Od něčeho je však nutné začít. Rozhodně Vás budeme o všech podrobnostech na tomto místě v co nejkratší možné době informovat.

Pokud potřebujete informace, vstoupit do školy, nebo si jen popovídat, volejte na můj mobil 776 888 990 nebo pište na mail reditelstvi@zspolnicka.cz.

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a věřím, že obnovit chod naší malé školy půjde za dodržení co největšího bezpečí pro všechny. Těším se na případnou komunikaci a hlavně na brzké setkání ve škole.

Mějte se hezky, klidné jarní dny.

S pozdravem Romana Chlubnová


Publikováno 27. 4. 2020 16:43

6. týden výuky na dálku

Datum konání: 20. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v 6. týdnu, kdy se nemůžeme setkávat osobně, se v naší výuce a v nastavených pravidlech nic nemění. Pokračujeme dál podobně jako  minulých týdnech. Sledujte stránky tříd a skolaonline.

Pokud cokoli potřebujete, volejte na můj osobní mobil 776 888 990 nebo pište na email reditelstvi@zspolnicka.cz.

Ve škole budeme tento týden osobně přítomni nejen pro vydávání rozhodnutí o přijetí do 1. třídy a o odkladech takto:

  • úterý   21. 4.    8 – 10 hodin
  • středa 22. 4.   15 – 16 hodin
  • čtvrtek 23. 4.    8 -  10 hodin

Tento týden si také připomínáme Den Země (22. 4.) a jako symbol naděje a splněných přání mohou všichni skládat origami jeřába (návod ZDE).

Děkuji vám za spolupráci a případnou zpětnou vazbu na spolupráci se školou. Přeji vám hodně trpělivosti, energie, optimismu a výdrže. Držte se ve  zdraví!

Za všechny zaměstnance školy Romana Chlubnová


Publikováno 20. 4. 2020 19:57

Novější 1 3 6 12 17