Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

Volná pracovní místa

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Novější 1 3 7 14 20

Ošetřovné - aktuálně (ZŠ)

Datum konání: 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

níže je Vám k dispozici odkaz na stránky MPSV, kde je výklad k ošetřovnému (z důvodu uzavření základních škol)

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Pozor zejména na bod 10. kde je uvedeno kdy ošetřovné náleží a nenáleží v týdnu od 26.10. do 30.10.


Publikováno 23. 10. 2020 19:36

Ohlédnutí za pěti dny distanční výuky a volby do školské rady (ZŠ)

Datum konání: 21. 10. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi krátké shrnutí uplynulých 5 školních dní:

1. a 2. stupeň – učíme distančně.

Na 1. stupni jsou informace pro výuku vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Výuka v konferencích probíhá přes MS TEAMS – časy jsou voleny tak, aby se nepřekrývala výuka sourozenců.

Na 2. stupni dodržujeme rozvrh hodin, informace jsou vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Děti jsou s vyučujícími ve spojení přes konference v MS TEAMS.

Nevyučují se výchovy, důraz je kladen na hlavní předměty – ČJ, AJ, M.

Průběžné informace o výuce včetně fotografií najdete na facebookové stránce školy zsamspolnicka.cz

Obědy ve školní jídelně je třeba si v případě zájmu přihlásit, cena je jako kdyby byly děti ve škole, vydávány budou do jídlonosičů přinesených ráno do 9 hodin na rampu školní kuchyně, k vyzvednutí po 11. hodině ve vstupní chodbě školy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši komunikaci a skvělou spolupráci. Naše distanční výuka v tuto chvíli funguje, všechny děti s námi spolupracují, což potvrdili vyučující na včerejší on line poradě. O prázdninách se samozřejmě vyučovat nebude. Odpočiňte si a po prázdninách uvidíme, jestli se uvidíme tváří v tvář, nebo zase on line. Všechny pokyny od nás včas dostanete.

V následujícím období bude třeba uskutečnit volby do školské rady, které končí tříleté období. Dosud byli ve školské radě 3 členové – vedoucí rady za obec, jeden člen za učitele a jeden za rodiče. Nyní provedla obec změnu, bude mít 2 zástupce, proto je nutné mít též 2 zástupce za rodiče i za učitele. Pokud byste měli někdo zájem ve školské radě pracovat, nebo byste chtěli někoho navrhnout, pište na email reditelstvi@zspolnicka.cz. Volby bude nutné realizovat pravděpodobně také online. Jakmile připravíme vhodný způsob, dáme Vám vědět.

S nejasnostmi, nebo problémy se obracejte ihned na třídní učitele, nebo vedení školy – 776 888 990.

Snažte se být optimističtí, pozitivní, odpočněte si a užijte si čas s dětmi co nejradostněji. Přejeme vám hlavně zdraví!

Za tým zaměstnanců ZŠ Polnička

s úctou a pozdravem Romana Chlubnová

21. 10. 2020


Publikováno 21. 10. 2020 18:54

Výzva ze školní družiny (ZŠ)

Datum konání: 18. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Zajímavý námět pro všechny malé výtvarníky nejen ze ŠD najdete na stránce Aktualit ŠD.


Publikováno 18. 10. 2020 15:10

Co sbíráme v tomto školním roce? (ZŠ)

Datum konání: 16. 10. 2020 - 31. 5. 2021

V tomto školním roce probíhá ve škole sběr pomerančové a citronové kůry (roztříděné) a použitý kuchyňský olej.

Olej v PET lahvích je možné po domluvě odevzdat p. uč. Prokopovi.

Pomerančovou a citronovou kůru zatím uschovejte doma, do školy ji bude možné nosit ve druhém pololetí. Odevzdává se žákům 8. třídy a p. uč. Judové.

Papír a hliník se z důvodu rekonstrukce školy (omezené sladovací kapacity) a minimální výkupní ceny ve škole neodevzdávají. Je možné je odevzdat do obecních kontejnerů, např. u prodejny COOP.

Škola zůstává sběrným místem pro odevzdávání drobných elektrospotřebičů a použitých baterií (ne autobaterií). Soutěž o nejvíce odevzdaných baterií neprobíhá, pořádající společnost ukončila svoji činnost.

Děkujeme, že nám pomáháte vést děti ke zodpovědnému přístupu k přírodě.


Publikováno 16. 10. 2020 20:40

Aktuální informace k distanční výuce 14. 10. – 30. 10. 2020 (ZŠ)

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády bude výuka v následujících 8 dnech probíhat takto:

 • 1. stupeň – konkrétní informace k výuce Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím školního komunikačního systému skolaonline.cz. Sledujte zprávy a domácí úkoly.
 • 2. stupeň – výuka bude probíhat distančně – učitelé budou dodržovat normální rozvrh hodin. Je třeba, aby žáci měli k dispozici počítač, notebook, tablet, nebo mobil s připojením k internetu. Žáci sledují podle rozvrhu hodin zprávy a domácí úkoly ve školním komunikačním systému www.skolaonline.cz. Součástí výuky může být práce v aplikaci TEAMS (výuka v online třídě). Pokyny k připojení zveřejní Mgr. Blažíčková. Ve škole je možné zapůjčit omezené množství tabletů a notebooků – v případě potřeby kontaktujte prosím Mgr. Blažíčkovou - blazickova@zspolnicka.cz.

Pokud byste měli problém s připojením, domluvte si prosím jiný způsob práce (např. vyzvedávání materiálů přímo ve škole).

Děti dostaly od učitelů informace k výuce. Prosíme Vás o a spolupráci a trpělivost.

 

26. – 30. 10. 2020 – prodloužené podzimní prázdniny.

 

Omlouvání z výuky

Distanční výuka je povinná. Omlouvejte děti, pokud se nemohou účastnit, přes systém www.skolaonline.cz z rodičovských účtů tak, jako při běžné výuce, případně do pracovních emailů třídním učitelům, nebo přes omluvenku na webu školy.

 

Školní jídelna

Všechny děti jsou od středy odhlášeny z obědů. Pokud chcete obědy odebírat, přihlaste se přes strava.cz. Jídlo budeme dětem z hygienických důvodů vydávat v jednorázových obalech od 10:30 do 11:00 ve vstupní chodbě školy.

Cena oběda pro děti je stejná, jako kdyby byly ve škole.

 

Ošetřovné pro děti do 10 let

Podle našich informací by nemělo být nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

S úctou a pozdravem za zaměstnance školy Romana Chlubnová, ředitelka, 776 888 990, reditelstvi@zspolnicka.cz.


Publikováno 13. 10. 2020 17:19

Informace k nouzovému stavu

Datum konání: 1. 10. 2020

Vážení rodiče,
 
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 je od pondělí 5. 10. 2020 vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů. Zároveň platí krizové opatření do 18. 10. 2020.

Co to znamená pro školu: 

 • Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnosti uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Tedy:
  • 1. stupeň - hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení
  • 2. stupeň - hudební výchova bez zpěvu, v tělocviku bez převlékání - pouze vycházky (vhodné oblečení podle počasí)
 • Družina - bez omezení.

MŠ - bez omezení.

Hromadné akce  Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020  zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. V případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení.

(zdroj: MŠMT, Nejčastější dotazy ke koronaviru, aktualizace ke dni 30. 9. 2020https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1)

 
 
 
 
 

  


Publikováno 1. 10. 2020 22:06

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Datum konání: 30. 9. 2020

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 je k dispozici ve společných dokumentech ZŠ a MŠ - zde.


Publikováno 30. 9. 2020 23:05

Přístup žáků k výpočetní technice a internetu (ZŠ)

Datum konání: 21. 9. 2020 - 25. 9. 2020

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku zde nebo prostřednictvím odkazu ve skolaonline.cz nejpozději tento pátek 25. 9. 2020. Děkujeme.


Publikováno 21. 9. 2020 16:41

POZOR! Aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole. (ZŠ)

Datum konání: 18. 9. 2020

Celé aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole je k dispozici zde.
 
Stručně:
 
Roušky ve škole nově povinně i uvnitř tříd při výuce od rána 18. 9. 2020, s výjimkou: 
 • dětí a pedagogů v mateřské škole
 • dětí a pedagogů na 1. stupni
 • hodin hudební a tělesné výchovy
Děti z 2. stupně si vezmou minimálně 2 - 3 roušky do sáčku.
 
Děkujeme za respektování opatření a za spolupráci.
 
Za zaměstnance školy Romana Chlubnová

Publikováno 17. 9. 2020 18:23

Informace k výuce pro žáky nepřítomné ve škole.

Datum konání: 17. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Vážení rodiče,

v tomto týdnu se zvýšil počet dětí, které nejsou ze zdravotních důvodů ve škole. Informace k výuce, probírané látce a úkoly vkládáme takto:

 1. stupeň – naleznete je na stránkách konkrétní třídy na webové stránce školy www.zspolnicka.cz
 2. stupeň – naleznete je v systému škola online v domácích úkolech.

V případě nejasností,  potřeby dalších konkrétních informací, nebo spolupráce, se obracejte na vyučující prostřednictvím služebních emailů – viz webové stránky – kontakty.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za pedagogický sbor Romana Chlubnová.


Publikováno 17. 9. 2020 13:53

Novější 1 3 7 14 20