Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

 

Videa ze školy nově na youtube.

Štítky:

Novější 1 3 10 18 27

Hlasujte ve školní anketě o NEJPOVEDENĚJŠÍ LEDOVÉ OBRÁZKY

Datum konání: 14. 1. 2022

Prosíme, pomozte vybrat ten nejpovedenější ledový obrázek, který vytvořili žáci 6. třídy díky nízkým nočním teplotám a své fantazii. Děkujeme! 

Odkaz na anketu: 

Ledové obrázky

Hotové práce


Publikováno 14. 1. 2022 22:00

Informace k lednovému testování

Datum konání: 3. 1. 2022

Informace KHS Kraj Vysočina:

Vážení rodiče, pokud má Vaše dítě ve škole pozitivní antigenní test a obdržíte ve škole potvrzení nebo ežádanku, je nutné se v našem kraji na následný potvrzovací PCR test vždy objednat, což je možné trojí cestou:

Tento postup je nutný, aby nedocházelo k přehlcování testovacích center.


Pokyny k postupu při testování žáků na covid-19 - leták


Publikováno 3. 1. 2022 9:50

Informace k ranní družině

Datum konání: 3. 1. 2022

Od zítřka, 3. 1. 2022, bude ranní družina opět v provozu.

V pondělí (případně vždy v další testovací dny (covid-19)) musí děti používat roušku nebo respirátor po celou dobu pobytu v ranní družině. Děkujeme za pochopení.

Na děti se moc těšíme.

vychovatelky ŠD


Publikováno 2. 1. 2022 13:33

Informace ke stravování ve ŠJ

Datum konání: 30. 12. 2021

Vážení rodiče dětí ve školce i ve škole, vážení učitelé,

dovolte mi, abych vám s novým rokem připomněla některé informace a pokyny, týkajících se stravování vašich dětí.

Prosím věnujte pozornost těmto informacím, abychom společně předešli různým komplikacím a problémům.

  • Všechny děti i učitelé – ve škole i ve školce jsou tímto automaticky přihlášeni na stravu.
  • Pokud dítě odebírat stravu nebude, je nutné ho odhlásit na strava.cz, případně do 7.00 hodin telefonicky.
  • Pokud nestihnete stravu odhlásit, první den nemoci je možné si oběd odnést v jídlonosiči. Další dny nemoci nemá dítě na stravu nárok, případně za plnou cenu.
  • Prázdniny a svátky jsou učitelé i školní děti automaticky odhlášeni, děti ve školce pouze svátky.
  • V případě karantény celé třídy, po domluvě s paní ředitelkou, jsou děti hromadně odhlášeny na určené období.
  • Jakmile se začnou děti z karantény postupně vracet nebo mají karanténu jednotlivě, je třeba obědy přihlásit nebo odhlásit individuálně.
  • Svačinky pro školní děti se přihlašují v případě zájmu individuálně na strava.cz. Prosím pohlídejte to, protože se často stává, že děti přijdou na svačinku a nemají ji přihlášenu. V tomto případě se snažíme připravit něco navíc, aby děti neměly hlad.
  • Jestliže dítě ze školky odchází po obědě, odpolední svačinku musí odhlásit rodiče den předem, případně telefonicky do 7.00 hodin ráno. Není možné odhlásit odpolední svačinku v 8.00 hodin ráno, kdy dítě přijde do školky.
  • Při jakýchkoliv problémech nebo potížích kontaktujte prosím vedoucí ŠJ a budeme se vše snažit vyřešit k vaší i naší spokojenosti.

Přejeme si, aby k nám děti chodily rády a chutnalo jim. Snažíme se vařit zdravě, pestře a chutně. Pokud by to bylo na přání dětí,

mohly bychom vařit jen sladká jídla, omáčky, špagety, pizzu a řízky. Jsme ovšem vázány daným spotřebním košem, takže luštěniny, ryby,

zelenina, různé druhy masa a příloh nesmí v jídelníčku chybět. Oběd se snažíme zpestřit a doplnit salátem, ovocem, jogurtem, tvarohem

nebo nějakým zdravým mlsáním.

Velmi nás těší pochvala od dětí.

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení a přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví a energie v novém roce.


Publikováno 30. 12. 2021 9:31

Výtvarná soutěž - Novoročenky

Datum konání: 21. 12. 2021

Nejkrásnější obrázky k novému roku vytvořila děvčata

Tereza Marková ze 6. třídy, Nikolka Kluchová a Emička Chybová z 1. třídy.

Blahopřejeme!

20211221_072438.jpg

Všechny naše novoročenky se rozletí s přáním krásného a pohodového roku 2022.

 


Publikováno 21. 12. 2021 13:51

Vánoční jarmark - ochutnávka

Datum konání: 9. 12. 2021

Zítra 9. 12. 2021 proběhne plánovaný Vánoční jarmark ve škole, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci POUZE pro děti přítomné ve škole. Z následujících fotografií můžete alespoň přes obrazovku či displej nasát vánoční atmosféru, inspirovat se a potěšit krásnými a nápaditými výrobky z domácích dílen našich dětí. Zároveň své děti můžete pověřit nakoupením vybraného výrobku, případně se na zakoupení výrobku domluvit telefonicky či mailem. Přejeme Vám příjemnou prohlídku. 

VÝROBKY ZDE


Publikováno 8. 12. 2021 17:20

Poděkování - Otevřená škola - a almanach

Datum konání: 28. 11. 2021

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy,

dovolte nám Vám srdečně poděkovat za Vaši účast na akci Otevřená škola, kterou jsme upořádali při příležitosti 130. výročí vysvěcení školní budovy. Váš zájem, Vámi vyjádřená chvála a podpora nás nesmírně potěšily a dávají nám potřebnou energii do další práce.

Děkujeme za sponzorské dary panu Václavu Novákovi, paní Haně Zichové a manželům Padalíkovým.

Almanach 

Děkujeme Vám všem, kteří jste koupí našeho krásného nového almanachu podpořili jeho vydání.

Almanach je i nadále k zakoupení ve škole za 100 Kč. Věříme, že bude pěknou vzpomínkou i památkou pro všechny bývalé i současné žáky a zaměstnance naší školy.

Pokud se na Vás při požehnání škole nedostaly naše originální obrázky s anděly od našich žáků, připravíme rovněž dotisk a zájemci se o ně mohou přihlásit ve škole, nebo si je nechat doručit dětmi.

Za všechny zaměstnance školy s úctou

Romana Chlubnová


Publikováno 28. 11. 2021 20:42

Svěcení školy - aktuální info

Datum konání: 23. 11. 2021

Vážení občané,

vedení ZŠ a MŠ Polnička vás srdečně zve na akci konanou u příležitosti 130 let od svěcení školní budovy 23. 11. 2021.

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením bude program upraven takto:

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám splňujícím tzv. ON – očkování, nebo prodělaný Covid v posledních 180 dnech, v ochranném respirátoru nebo nanoroušce za použití dezinfekce na ruce. Budova bude po celou dobu větrána.

Prohlídky školy budou probíhat v menších skupinkách v časovém odstupu asi 30 minut (ve 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00) za účasti očkovaných žáků 9. třídy.

Občerstvení nebude probíhat v budově školy, ale venku, na hřišti vedle sokolovny, v připravených stanech.

Zde budete mít možnost zakoupit si i nový školní almanach.

Požehnání škole panem farářem Záleským bude od 17 hodin venku před školou, doplněné bude hudebním vystoupením školních dětí.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 22. 11. proběhne plošné testování všech žáků, budeme vás prostřednictvím místního rozhlasu informovat v případě, že by muselo dojít k nějakým organizačním úpravám, případně zrušení akce.

Těšíme se na setkání s vámi, buď při prohlídce nově opravené budovy nebo venku před školou.


Publikováno 21. 11. 2021 19:49

130. výročí vysvěcení školy

Datum konání: 23. 11. 2021

Pozvánka

Dne 23. 11. proběhne ve škole, při příležitosti svěcení nově zrekonstruované budovy, den otevřených dveří od 14:00 do 18:00.

Po celou tuto dobu bude škola otevřena široké veřejnosti, bývalým žákům, pedagogům, ale i zvědavcům, kteří školu nenavštěvovali. Budete mít možnost si školu prohlédnout, zúčastnit se dílniček a prográmků.

V 17:00 venku požehná škole pan farář Záleský. 

Těšíme se na setkání!

Pozvánka130let.JPG


Publikováno 16. 11. 2021 13:51

Informace o postupu školy v aktuální epidemiologické situaci (ZŠ)

Datum konání: 17. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k šířící se nákaze Covid-19 Vás chceme informovat o postupech školy v případě pozitivních záchytů onemocnění u dětí nebo zaměstnanců školy.

Oznámení pozitivního výsledku antigenního testu (žáci, zaměstnanci) – škola informuje rizikové kontakty a upozorní na potřebu sledovat zdravotní stav dítěte, které se do kontaktu s pozitivním dostalo. Žáci nepřechází na distanční výuku. Nadále chodí do školy. Čeká se na výsledky PCR testu pozitivně testovaného antigenním testem a na rozhodnutí KHS. Škola nemůže převést žáky na distanční výuku. Rozhodnout může pouze orgán státní správy (KHS).


Oznámení pozitivního výsledku PCR testu (žáci, zaměstnanci) – škola po obdržení sdělení o pozitivním výsledku PCR testu informuje KHS, čeká na její výzvu k podání seznamu rizikových kontaktů a na oficiální rozhodnutí o povinné karanténě. Informaci KHS s pokyny škola posílá prostřednictvím třídního učitele rodičům emailem.


Sledujte prosím emailovou poštu a zprávy v systému skolaonline.


Výuka v době karantény – žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky (očkovaní, v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění) budou pracovat s učitelem ve třídě dle běžného rozvrhu. Pro žáky v karanténě bude nastavena online výuka v prostředí MS TEAMS také dle běžného rozvrhu. Je třeba mít připravenou techniku a v případě potřeby pomoci kontaktovat paní učitelku Blažíčkovou – blazickova@zspolnicka.cz.


U výchov  – TV, HV, VV, Sp – nebude probíhat online výuka, učitelé budou zadávat úkoly v MS TEAMS.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Za zaměstnance školy Mgr. Romana Chlubnová

 


Publikováno 17. 11. 2021 19:31

Novější 1 3 10 18 27