8. týden výuky na dálku a informace k obnovení výukyDatum konání:
4.5.2020
Datum ukončení:
31.5.2020

Vážení rodiče,

zdravím Vás srdečně v 8. týdnu výuky na dálku. V tuto chvíli máme již informace MŠMT k postupnému otevírání škol v částečném provozu (viz příloha), který bude zahájen 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku a 25. 5. 2020 pro žáky 1. až 5. ročníku.

Pro žáky 6. až 8. ročníku se nyní nic nemění a pokračují v distanční výuce stejně jako dosud.

Žáci 9. ročníku obdrží informace ve zvláštní zprávě.

Dnes proběhla porada našich pedagogů a v souladu s instrukcemi MŠMT plánujeme výuku od 25. 5. 2020 v 1. až 5. ročníku takto:

Zákonní zástupci, kteří budou chtít poslat děti v tomto školním roce do školy se musí definitivně rozhodnout do 18. 5. 2020 a nejpozději v tento den informovat ředitelku školy emailem na adresu reditelstvi@zspolnicka.cz, nebo telefonicky na číslo 776 888 990.

Následně budou v každém ročníku vytvořeny skupiny z přihlášených žáků v počtu maximálně 15. Tyto skupiny nelze již po sestavení dále měnit. Pokud tedy nepřihlásíte dítě do 18. 5., později to již podle současných pravidel nebude možné. Zároveň vyplníte čestné prohlášení (formulář ke stažení) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v příloze), které děti odevzdají v den nástupu do školy, nebo pošlete online ředitelce školy.

Vyučující jednotlivých tříd budou beze změny: 1. ročník Mgr. Ilona Fňukalová, 2. a 3. ročník Mgr. Pavla Prokopová, 4. a 5. ročník Mgr. Michaela Horníčková.

Výuka angličtiny – 3. ročník Mgr. Chmelová, 5. ročník Mgr. Prokop.

Vyučování bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny, bude zaměřeno na základní předměty – český jazyk, matematiku, prvouku a anglický jazyk (od 3. ročníku) a bude probíhat formou výukových bloků, tedy ne jako oddělené vyučovací jednotky po 45 minutách, ale podle aktuální potřeby skupiny, dle konkrétního výukového plánu a potřeb dětí, s ohledem na jejich pozornost a únavu budou vyučující zařazovat doplňkové aktivity (výtvarné, hudební, relaxační, pohybové) a přestávky.

Abychom zabezpečili požadavek na co nejmenší styk mezi skupinami, budou děti přicházet na vyučování ráno postupně po 10 minutách (přesný rozpis zveřejníme mezi 19. a 22. květnem v závislosti na množství přihlášených dětí) od 7:30 a stejně tak budou chodit postupně na oběd a odcházet domů. Výuka pro jednotlivé skupiny bude probíhat na samostatných poschodích s vlastním WC.

Oběd bude zajištěn v naší školní jídelně standardní formou za dodržení přísnějších hygienických opatření (viz materiál MŠMT).

Po obědě zajistíme pro děti v odpoledním programu zájmové vzdělávání do 15:30. Nebude se jednat o školní družinu, bude bez poplatků a bude se vztahovat na všechny děti účastnící se výuky od 1. do 5. třídy. Skupiny budou zůstávat stejné jako na výuku a dětem se budou věnovat naši asistenti pedagoga (Jana Spěváčková, Jana Vytlačilová, Bc. Markéta Bednářová. Bc. Eliška Junová, Matěj Domkář).

Veškerá hygienická opatření budeme realizovat v souladu s pokyny MŠMT – děti budou přicházet ke škole v roušce, ve škole v ní však ve třídě nemusí pobývat, budou si ji odkládat do vlastního sáčku a používat pouze ve společných prostorách. Lavice upravíme tak, aby byla zachována respirační vzdálenost min 1,5 metru a každý měl svou lavici. K dispozici budou mýdla s dávkovači (máme i při běžném provozu) a desinfekční prostředky. Budeme často větrat, a pokud to počasí dovolí, pobývat s dětmi ve venkovním areálu školy.

Vážení rodiče, toto jsou základní informace, které Vám snad pomohou při Vašem rozhodování.

Veškeré pokyny formulované v materiálu MŠMT, který máte v příloze, není pro nás problém zabezpečit. Pokud jde o detaily výuky, ty můžeme nastavit, až když budeme znát přesný počet žáků v jednotlivých skupinách. Pokud bude nutné děti ze třídy p. uč. Prokopové nebo p. uč. Horníčkové rozdělit (bude jich více než 15), povede výuku kmenová paní učitelka a bude se střídat ve dvou sousedních místnostech s asistentem pedagoga, který bude s dětmi při střídavé samostatné práci.

V hodnocení budeme dávat přednost formativnímu způsobu (srozumitelná zpětná vazba k dosahování pokroku) a sebehodnocení před klasifikací známkami.

Vzhledem k tomu, že vyučující budou učit přímo, nebude již probíhat distanční výuka, ale budou vkládány pokyny pro nepřítomné děti na stránky tříd tak, jak tomu bylo dříve.

Je možné, že se do zahájení výuky budou měnit pokyny MŠMT, nebo budou dále upřesňovány. Budeme na ně reagovat a Vás upozorníme.

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás současná situace složitá, ale věřím, že nynější částečné otevření

škol bude další krokem k našemu návratu do normálního života.

Posílám Vám i dětem moc pozdravů a těším se na brzké shledání.

S úctou Romana Chlubnová

V Polničce 4. května 2020