Aktuální pokyny k 1. září (ZŠ)Datum konání:
1.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/2021 se rychle blíží, seznamte se prosím s aktuálními pokyny:

  • Zahájení školního roku 1. 9. 2020.
  • Vstup do školy je možný pouze novým vchodem, příchod do areálu bránou kolem mateřské školy a kolem altánku po nově vybudovaném chodníku. Oba původní vchody i brána na školní hřiště (u Wimmerů) jsou součástí staveniště a průchod tudy je z bezpečnostních zakázán!
  • Do školy vstupují z bezpečnostních a hygienických důvodů pouze žáci a rodiče prvňáčků.
  • Škola bude otevřena od 7:10, na prvňáčky a jejich rodiče budou čekat před školou spolužáci z 9. třídy a doprovodí je do jejich třídy.
  • Zahájení 1. vyučovací hodiny v 7:30, každý ve své kmenové třídě.
  • V 8:00 setkání všech žáků i učitelů na hřišti za školou, společné zahájení, pasování prvňáčků deváťáky. Rodiče a další hosté jsou na hřišti vítáni! (V případě špatného počasí zahájení pouze ve třídách).
  • Konec asi v 8:15 – 8:30, rozchod domů, oběd ve školní jídelně má pouze mateřská škola a žáci 6. ročníku, kteří zahajují adaptační pobyt (podrobnosti na stránce třídy). Družina není.
  • Ve středu 2. 9. třídnický den – 4 vyučovací hodiny – postupně oběd, odchod přihlášených děti do školní družiny s vychovatelkami, ostatní domů.
  • Družina bude umístěna v 1. poschodí obecního úřadu. Všechny informace podají přihlášeným paní vychovatelky Jana Spěváčková a Markéta Bednářová.
  • Od 3. 9. výuka podle rozvrhu.

POZOR! ŠKOLA JE V REKONSTRUKCI! Ráno přicházejte až po otevření budovy v 7:10. Není možné se zdržovat nikde v okolí školy ani na školním hřišti. Po skončení vyučování musí žáci odcházet neprodleně rovnou domů. V případě potřeby dřívějšího příchodu nebo pozdějšího odchodu např. dojíždějících, bude žákům po dohodě s třídními učiteli umožněn pobyt s dohledem v budově školy.

Těšíme se na vás!

Za všechny zaměstnance školy s pozdravem a úctou Romana Chlubnová

NAŘÍZENÍ ŘŠ K PROVOZU ŠKOLY