Analýza výsledků JPZ 2021 (ZŠ)Datum konání:
13.9.2021

Se začátkem školního roku byly školám poskytnuty analýzy o úspěšnosti žáků, kteří v minulém školním roce řešili Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a z matematiky. JPZ byla součástí přijímacího řízení pro maturitní obory na SŠ a pro víceletá gymnázia. JPZ skládalo 13 žáků loňské 9. třídy a 1 žák z 5. třídy.

Výsledky našich absolventů ukazují, že na JPZ byli žáci velmi dobře připraveni. V obou částech zkoušky pro čtyřleté maturitní obory byly jejich výsledky nad průměrem v porovnání s uchazeči v celé ČR - v českém jazyce celkově o téměř 10 bodů, v matematice o více než 5 bodů. 

V rámci Kraje Vysočina dosáhla většina žáků lepšího výsledku, než byl průměr, a to jak v českém jazyce, tak i v matematice (viz graf).

grafyJPZ21.png

Všichni žáci se dostali na zvolenou střední školu a my jim přejeme, aby se jim tam dařilo, byli se svým výběrem spokojení a někdy se přišli podělit o své dojmy ze SŠ zase zpět na svoji základní školu.