Důležité informace k výuce na dálku - 2. týdenDatum konání:
23.3.2020
Datum ukončení:
27.3.2020

Vážení rodiče!

Po zkušenostech z 1. týdne výuky na dálku bychom Vás chtěli požádat, abyste u svých dětí na 2. stupni ověřili, zda se školou navázaly komunikaci a splnily zadání z minulého týdne. Po celkovém vyhodnocení učiteli se situace jeví tak, že zareagovalo a splnilo instrukce asi 75% žáků. Pokud se nedaří dálková komunikace, je nutné kontaktovat telefonicky ředitelku školy a domluvit se na postupu. Mezi 7:30 a 9:00 lze volat i na pevnou linku školy 566 625 768 a ponechat vzkaz jednotlivým vyučujícím. Všichni učitelé i vedení školy očekávají Vaši zpětnou vazbu, informace o tom, s čím jste spokojeni, co funguje a co naopak nevyhovuje. Sdělujte i Vaše návrhy na možnosti vylepšení, dobré zkušenosti odjinud. Jsme připraveni reagovat a udělat maximum pro efektivitu výuky. 

  • Základní obecné informace týkající se výuky, nebo důležité organizační informace budou  nadále zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspolnicka.cz v odkazu AKTUALITY.
  • Konkrétní informace pro jednotlivé třídy budou uváděny v odkazu STRÁNKY TŘÍD. Budou průběžně aktualizovány. Zůstávají hlavním prostředkem pro sdělování informací od třídních učitelů a poskytují i Vám přehled o tom, jak mají Vaše děti pracovat.
  • Pro třídy 1. stupně zde najdete i všechny informace k výuce.
  • Informace k výuce pro 2. stupeň budeme vkládat do školního systému ŠKOLA ONLINE, popřípadě též na STRÁNKY TŘÍD.
  • V pondělí 23. 3.  vloží vyučující do systému informace k týdnu od 23. 3. do 27. 3. 2020.
  • Pokud potřebujete znovu získat ztracený přístup do systému ŠKOLA ONLINE, kontaktujte paní učitelku Věru Blažíčkovou (blazickova@zspolnicka.cz). Stejně tak i v případě nutnosti zapůjčení tabletu nebo notebooku (v omezeném množství).
  • Pokud si potřebujete vyzvednout ve škole učebnice, sešity, učební pomůcky, kontaktujte svého třídního učitele, který se s vámi domluví na konkrétním termínu.
  • V případě jakékoli potřeby pomoci, dotazu, informace kontaktujte ředitelku školy (mobil 776 888 990, reditelstvi@zspolnicka.cz), třídní učitele a vyučující prostřednictvím pracovních emailů.
  • V případě nutné potřeby osobní návštěvy bude škola v tomto týdnu přístupná denně od 7:30 do 9:00.

Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička