Info k pololetnímu vysvědčení (ZŠ)Datum konání:
19.1.2021

Vážení rodiče,

dnes proběhla pedagogická rada k prvnímu pololetí. Jedním z hlavních témat bylo pololetní vysvědčení. Níže Vás seznámím s postupem, který jsme zvolili:

Všechny děti budou na vysvědčení hodnoceny známkou.

Na prvním stupni dostane každé dítě navíc slovní hodnocení od své třídní učitelky, které ale nebude součástí vysvědčení. Děti ho obdrží v obálce, nebo ho najdete v systému Škola online.

I na druhém stupni naleznou děti jako doplněk k některým známkám stručnou slovní informaci v systému Škola online.

Výpis vysvědčení předáme dětem, které budou ve škole, ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Všem ostatním dětem jej předáme po návratu do školy, ve Škole online ho ale budete mít k dispozici už ve čtvrtek 28. 1. 2021.

Co nás vedlo k tomuto postupu?

V naší výuce se snažíme podporovat dovednosti a dětem poskytovat častou slovní zpětnou vazbu, v distanční výuce neustále. Přesto jsme se rozhodli přistoupit k tradičnímu hodnocení známkou, zejména z těchto důvodů:

  • V tuto chvíli jsou pro většinu z Vás známky nejvíc vypovídající, jste na ně zvyklí.
  • Obzvlášť menší děti se těší na své jedničky, proto je nechceme o tuto radost připravit.
  • Aby bylo možné (v duchu doporučení MŠMT) přejít na slovní hodnocení, je třeba, aby bylo jasné, proč, jak a co hodnotíme, a k tomuto pochopení je třeba více času a práce nejen v rámci našeho pedagogického sboru, ale také s dětmi v hodinách a v neposlední řadě je třeba tento přístup prodiskutovat s Vámi, rodiči. A na to zatím nebyl prostor.

Téma hodnocení je v tomto školním roce jedním z hlavních témat dalšího vzdělávání pedagogů a budeme velmi rádi, pokud se připojíte svými podněty, postřehy a připomínkami do tohoto procesu. Své názory nám můžete sdělovat průběžně, prostřednictvím e-mailu třídním učitelům, nebo přímo vedení školy na reditelstvi@zspolnicka.cz. Budeme vděčni za každou Vaši zpětnou vazbu, aby bylo zřejmé, kterou formu hodnocení preferujete.

Věříme, že bude možné sejít se společně i ve škole a na tuto chvíli se těšíme!

Děkujeme Vám za spolupráci, za podporu, kterou věnujete svým dětem při distanční výuce a tím nám pomáháte zvládnout toto komplikované období. Naše vzájemné partnerství je nezbytné, aby děti vyšly z nynější situace s co nejmenšími problémy, a naopak získaly cenné dovednosti do života, zejména pocit vlastní zodpovědnosti za svou práci.

Přejeme Vám hodně zdraví, trpělivosti, optimismu a radosti.

Za pedagogický tým školy s úctou Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička