Informace k nouzovému stavuDatum konání:
1.10.2020
Vážení rodiče,
 
na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 je od pondělí 5. 10. 2020 vyhlášen NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů. Zároveň platí krizové opatření do 18. 10. 2020.

Co to znamená pro školu: 

  • Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnosti uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Tedy:
    • 1. stupeň - hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez omezení
    • 2. stupeň - hudební výchova bez zpěvu, v tělocviku bez převlékání - pouze vycházky (vhodné oblečení podle počasí)
  • Družina - bez omezení.

MŠ - bez omezení.

Hromadné akce  Vláda svým usnesením o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020  zakázala hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry. Toto se nevztahuje na členy domácnosti, výkon povolání a podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V případě škol a školských zařízení toto usnesení nedopadá na činnosti, které mají školy a školská zařízení dle právních předpisů povinně poskytovat. V případě, že bude škola nebo školské zařízení pořádat koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, jsou tyto aktivity zakázány zcela bez dalšího. Obecně se nedoporučuje pořádat hromadné akce školou či školským zařízením, avšak v případě pořádání ostatních uměleckých představení, ve kterých se převážně nezpívá, je nutné, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodu II. 1) tohoto usnesení.

(zdroj: MŠMT, Nejčastější dotazy ke koronaviru, aktualizace ke dni 30. 9. 2020https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1)