Informace k provozu od 4. 1. 2021Datum konání:
30.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády ČR z 23. 12. 2020 č. 1377 bude provoz ve škole od 4. do 22. 1. 2021 probíhat takto:

Mateřská škola – dále v provozu s již dříve platnými opatřeními – nic se nemění.

1., 2. ročník – umožněna prezenční výuka – děti budou chodit do školy, začátek vyučování od 7:30, výuka podle rozvrhu, tělocvik a zpěv v hudební výchově jsou zakázány. Bude probíhat časté větrání, dle možností budou děti chodit ven, je třeba tomu přizpůsobit oblečení. Školní družina bude v budově obecního úřadu. Všichni žáci jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně.

Všechny ostatní ročníky – povinná distanční výuka dle podzimního modelu, bližší informace podají třídní učitelé a vyučující prostřednictvím zpráv ve Škole online. Všichni žáci jsou odhlášeni ze stravování, pokud máte zájem odebírat obědy do jídlonosiče (do 9 hodin jídlonosič na rampu, od 11 hodin vyzvednutí) za sníženou cenu, je třeba si je přihlásit. Jsou možné individuální konzultace žák + pedagogický pracovník (za přítomnosti rodiče) ve škole. Vždy je třeba si konzultaci s příslušným pedagogem domluvit alespoň 1 den předem!

Vážení rodiče, my všichni ve škole si přejeme, aby tato omezení co nejdříve skončila a děti i my jsme mohli co nejnormálněji fungovat ve škole. V distanční výuce, kterou nepovažujeme za plnohodnotnou náhradu prezenční výuky, Vás prosíme o maximální spolupráci, aby byla v rámci možností co nejefektivnější a zanechala co nejmenší negativní následky. Děti potřebují ke školní práci plně funkční zařízení s kamerou a mikrofonem a také kvalitní připojení. Vše jsme Vám již v minulém období nabízeli, proto doufáme, že již nebude docházet k technickým komplikacím. V případě potřeby se obracejte na paní Věru Blažíčkovou (blazickova@zspolnicka.cz), nebo paní Irenu Pechovou (pechova@zspolnicka.cz).

Dětem je třeba nastavit opět doma školní režim s dodržováním časových termínů, připravit pracovní místo a dohlížet na dodržování pracovních návyků. Ku prospěchu výuky je komunikace prostřednictvím zapnuté kamery.  Veškeré informace mají žáci vkládány do zpráv ve Škole online, zde je možná i rodičovská kontrola plnění úkolů. Přímý kontakt s pedagogy bude nadále v prostředí MS TEAMS. V případě potřeby se ihned obracejte na třídní nebo vyučující učitele i na vedení školy. Jsme tu pro Vás a Vaše děti a Vaše zpětná vazba je pro nás nezbytná!

Vážení rodiče, milí žáci, přejeme vám všem i nám hodně zdraví, optimismu a naděje v to, že budeme zase normálně žít a pracovat. Společně, bez nejistoty, strachu a bez roušek.

Naše škola bude i nadále vaším spolehlivým a vstřícným partnerem.

                              Za všechny zaměstnance s pozdravem a úctou Romana Chlubnová

 

V Polničce 30. 12. 2020

 

Usnesení vlády

Souhrnné informace z MŠMT