Informace k výuce pro žáky nepřítomné ve škole.Datum konání:
17.9.2020
Datum ukončení:
30.6.2021

Vážení rodiče,

v tomto týdnu se zvýšil počet dětí, které nejsou ze zdravotních důvodů ve škole. Informace k výuce, probírané látce a úkoly vkládáme takto:

  1. stupeň – naleznete je na stránkách konkrétní třídy na webové stránce školy www.zspolnicka.cz
  2. stupeň – naleznete je v systému škola online v domácích úkolech.

V případě nejasností,  potřeby dalších konkrétních informací, nebo spolupráce, se obracejte na vyučující prostřednictvím služebních emailů – viz webové stránky – kontakty.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za pedagogický sbor Romana Chlubnová.