Informace o postupu školy v aktuální epidemiologické situaci (ZŠ)Datum konání:
17.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k šířící se nákaze Covid-19 Vás chceme informovat o postupech školy v případě pozitivních záchytů onemocnění u dětí nebo zaměstnanců školy.

Oznámení pozitivního výsledku antigenního testu (žáci, zaměstnanci) – škola informuje rizikové kontakty a upozorní na potřebu sledovat zdravotní stav dítěte, které se do kontaktu s pozitivním dostalo. Žáci nepřechází na distanční výuku. Nadále chodí do školy. Čeká se na výsledky PCR testu pozitivně testovaného antigenním testem a na rozhodnutí KHS. Škola nemůže převést žáky na distanční výuku. Rozhodnout může pouze orgán státní správy (KHS).


Oznámení pozitivního výsledku PCR testu (žáci, zaměstnanci) – škola po obdržení sdělení o pozitivním výsledku PCR testu informuje KHS, čeká na její výzvu k podání seznamu rizikových kontaktů a na oficiální rozhodnutí o povinné karanténě. Informaci KHS s pokyny škola posílá prostřednictvím třídního učitele rodičům emailem.


Sledujte prosím emailovou poštu a zprávy v systému skolaonline.


Výuka v době karantény – žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky (očkovaní, v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění) budou pracovat s učitelem ve třídě dle běžného rozvrhu. Pro žáky v karanténě bude nastavena online výuka v prostředí MS TEAMS také dle běžného rozvrhu. Je třeba mít připravenou techniku a v případě potřeby pomoci kontaktovat paní učitelku Blažíčkovou – blazickova@zspolnicka.cz.


U výchov  – TV, HV, VV, Sp – nebude probíhat online výuka, učitelé budou zadávat úkoly v MS TEAMS.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Za zaměstnance školy Mgr. Romana Chlubnová