Informace ředitelky školy k začátku školního rokuDatum konání:
1.9.2020

Vážení rodiče,

letošní začátek školního roku 2020/21 se blíží a je jasné, že bude v mnohém jiný.

Několik žáků se vrátí po 24 týdnech. Pro děti i pro zaměstnance bylo nestandardní období dlouhé, ale musíme všichni znovu „naskočit“ a snažit se fungovat normálně.

Pro zahájení provozu máme řadu doporučení od ministerstva školství i zdravotnictví, řadu nových úkolů a témat před nás staví i Česká školní inspekce. Je třeba soustředit se nyní na to, jak se co nejlépe vyrovnat s dopady distanční výuky a pokusit se využít zkušenosti ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Výuka on-line se musí stát součástí běžného vyučování, aby bylo možné na ni kdykoliv přejít. Důležitým tématem je dokázat v požadovaných výstupech rámcového vzdělávací plánu najít ty nejdůležitější a pokusit se na ně se všemi žáky navázat tak, aby si základní učivo osvojili, zopakovali a upevnili. Aktivní přístup žáků i spolupráce s rodiči budou nezbytné.

Jak jsem Vás již informovala, k realizaci rekonstrukce naší školy se zřizovateli přihlásila firma 3comp s.r.o., na začátku srpna převzala stavbu a nyní již zahájila stavební úpravy v budově i venku. Jelikož oba stávající vstupy do školy budou součástí stavby, na děti čeká pravděpodobně první překvapení již při příchodu k budově – budou muset projít bránou k mateřské škole a po novém chodníku projít kolem altánku novými dveřmi přes jídelnu (pokud bude včas dokončeno). Bohužel rekonstrukcí budou procházet i šatny, děti si proto budou odkládat oblečení i boty u svých tříd. Celá historická budova i šatny nebudou během rekonstrukce přístupné.

Vážení rodiče, toto je několik obecných informací, které jsem Vám chtěla sdělit na úvod.

Od 25. 8. začíná přípravný týden, ve škole budou již přítomni učitelé, vychovatelky družiny, jídelna bude vařit pro školku. Můžete si již zajišťovat přihlášky ke stravování (pouze noví žáci!), vedoucí školní jídelny paní Pohanková Vám bude k dispozici ve své kanceláři (vstup od MŠ přes rampu) od 9. do 10. hodin.

Pokud budete potřebovat cokoli projednat se mnou, kontaktujte mě prosím nejdříve přes můj mobil 776 888 990, neboť i moje kancelář je součástí stavby, stejně jako sborovna. Kontakty na ostatní zaměstnance najdete na webu školy.

Většina aktuálních informací k rozvrhu, pomůckám atd. byla již během prázdnin vložena na web školy na STRÁNKY TŘÍD (www.zspolnicka.cz – na hlavní stránce v horní liště ZÁKLADNÍ ŠKOLA – Stránky tříd, nebo vpravo Rozcestník na stránky tříd). Na webu je i přehled kroužků (horní lišta KROUŽKY). Další aktuální informace pro jednotlivé třídy tam budou vkládány během přípravného týdne. Společné informace ode mě budete i nadále nacházet v aktualitách webu, hned poté, co jej otevřete.

Škola pro děti začíná v úterý 1. 9. 2020 v 7:30. Sejdou se se svými třídními učiteli ve třídách. Pokud bude počasí přát, zahájíme společně školní rok na hřišti za školou v 8 hodin. Jste srdečně zváni!

Přeji nám všem ještě pěkné letní dny, hodně optimismu a energie!

S úctou Romana Chlubnová