Informace z Krajského úřadu - doporučení k řešení akutních onemocnění ve školách (ZŠ)Datum konání:
15.9.2020

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech naleznete informace k doporučenému postupu OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19, který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků. 

MZDR v přiloženém dopisu žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. 9. 2020.

Průvodní dopis

Management u akutních onemocnění

Management respiračních onemocnění v ambulancích

Algoritmus testování