Konec školního roku, prázdniny začínají... (ZŠ)Datum konání:
30.6.2020

Vážení rodiče, milé děti, přátelé dětí a naší školy,

letošní dosti podivný školní rok 2019 / 2020 končí. Žádný podobný jsme dosud nezažili a věřme, že ten další bude co „nejnormálnější“.

Dnes dostávají žáci vysvědčení, které je spíše symbolické a je uzavřením jejich i Vaší práce v době distanční výuky. Všichni jsme se snažili pracovat nejlépe, jak jsme uměli. Jsme bohatší o řadu zkušeností, získali jsme různé dovednosti, které se nám jistě neztratí, a navíc je budeme dál rozvíjet a rozšiřovat, aby se i netradiční způsoby výuky staly běžnou součástí vzdělávání. Budeme přitom potřebovat i nadále Váš zájem o školu a aktivní spolupráci, třeba i ve spolku SRPDŠ, kde se na podzim uskuteční volby nového vedení.

Vážení rodiče, školní rok končí a ten nový 2020 / 2021 je připraven. Pokyny od třídních učitelů, rozvrhy, kroužky, seznam pomůcek, najdete na webu školy a na stránkách tříd. Budeme s Vámi i nadále v kontaktu na facebooku zsamspolnicka.

V případě potřeby během prázdnin se na mě obracejte na můj mobil 776 888 990.

Děkuji Vám všem za skvělou spolupráci v mimořádném období. Přeji nám všem krásné, dlouhé, klidné léto. Hodně sluníčka a radosti. Hodně odpočinku a relaxace.

Za všechny zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 30. 6. 2020