Měli jsme tu KARNEVAL...Datum konání:
20.1.2018

... a byl skvělý.

Děti i odvážní dospělí si mohli zasoutěžit, zatančit, pobavit se.

Všechny přivítala paní ZIMA se svými pomocníčky a postarala se o rozproudění svižné taneční zábavy za pomoci DJ Petra. Kromě milého vystoupení dětí z mateřské školy se představila také sportovní družstva dívek znalých aerobiku. Zájemci si zakoupili tombolu, ve které čekala na výherce řada překvapení. Nechybělo ani výborné občerstvení.

Děkujeme všem, kdož se přišli na karneval pobavit, a ještě jednou náš velký dík sponzorům a především ochotným rodičům, kteří neváhali a přišli  tuto tradiční akci pomoci zorganizovat.

Budeme se těšit zase za rok touto dobou...

                                            žáci a zaměstnanci školy a SRPDŠ

Fota ve fotogalerii