Obnovení výuky - konkrétní informace a pokynyDatum konání:
19.5.2020

Vážení rodiče, zdravím Vás srdečně již v 10. týdnu výuky na dálku.

Pro žáky 6. až 8. ročníku se nyní nic nemění a pokračují v distanční výuce stejně jako dosud.

Žáci 9. ročníku navštěvují školu v pondělí a ve čtvrtek a věnují se intenzívně přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pod vedením paní učitelky Judové a Vavřínkové.

Děkuji Vám všem, že jste odpověděli na naši výzvu a dali nám vědět do včerejška své rozhodnutí, zda děti do školy přijdou, nebo ne. Těší nás, že se k výuce přihlásilo celkem 45 žáků z celkových 53. Na děti se moc těšíme a budeme se snažit nastavit vše tak, aby pro ně pobyt ve škole byl co nejpříjemnější. Dopoledne se budeme učit, odpoledne přejdou děti, u kterých jste o to projevili zájem, na zájmové činnosti.

Dnes proběhla porada našich pedagogů a v souladu s vyhláškou vlády a doporučeními MŠMT plánujeme zajistit výuku a následné odpolední zájmové vzdělávání pro naše žáky od 25. 5. 2020 v 1. až 5. ročníku takto:

V pondělí bude zahájeno vyučování standardně od 7:30. (Dle informací by již nemělo být povinné používat venku roušku, sledujte ale informace v médiích). Protože máme dodržet pravidlo co nejmenšího kontaktu mezi skupinami, v 7:30 nastoupí do školy žáci 1. třídy a dojíždějící. Před hlavním vchodem je převezme paní učitelka Fňukalová a odvede je do tříd.

V 7:40 půjdou děti 2. a 3. třídy v doprovodu paní učitelky Prokopové, v 7:50 4. třídu vyzvedne paní učitelka Horníčková a v 7: 55 odvede od vchodu 5. třídu paní učitelka Bednářová.

Děti před vstupem odevzdají podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.

Prosím posílejte děti na tyto nastavené časy, ať nedochází k nežádoucímu shlukování před školou (netýká se dojíždějících viz výše).

Děti si na WC umyjí ruce, k dispozici bude mýdlo, papírové ručníky a desinfekce. Ve třídě bude pro každého připravena samostatná lavice, aby byly dodrženy respirační vzdálenosti. Pro utírání rukou ve třídě dejte dětem vlastní malý ručník, který si nechají ve své lavici a odnesou v pátek na vyprání.

Výše popsané skupiny budou ve třídách na samostatných patrech s vlastním WC, bude tedy eliminován jejich kontakt a nebude nutné používat roušky ani ve třídách, ani při přechodech po chodbách. Přesto prosím dejte dětem s sebou 1 roušku do sáčku, pro případ skupinových prací.

Vyučující jednotlivých tříd budou beze změny: 1. ročník Mgr. Ilona Fňukalová, 2. a 3. ročník Mgr. Pavla Prokopová, 4. a 5. ročník Mgr. Michaela Horníčková (povede výuku, bude přecházet mezi 4. a 5. ročníkem, které budou ve třídách vedle sebe, při celkovém počtu 19 žáků bylo nutné rozdělit) a Bc. Markéta Bednářová – asistentka pedagoga.

Výuka angličtiny – 3. ročník Mgr. Chmelová, 5. ročník Mgr. Prokop.

Vyučování bude probíhat denně 4 vyučovací hodiny, bude zaměřeno na základní předměty – český jazyk, matematiku, prvouku (1., 2., 3. ročník), vlastivědu a přírodovědu (4. a 5. ročník) a anglický jazyk (od 3. ročníku) a bude probíhat formou výukových bloků, tedy ne jako oddělené vyučovací jednotky po 45 minutách, ale podle aktuální potřeby skupiny, dle konkrétního výukového plánu a potřeb dětí, s ohledem na jejich pozornost a únavu budou vyučující zařazovat doplňkové aktivity (výtvarné, hudební, relaxační, pohybové) a přestávky. Je doporučeno trávit co nejvíce času venku.

Oběd bude zajištěn v naší školní jídelně standardní formou za dodržení přísnějších hygienických opatření. Skupiny budou chodit opět postupně, v 11 hodin 1. ročník, v 11:15 2. a 3. ročník, v 11:30 4. ročník a 11:45 5. ročník. Dojíždějící půjdou přednostně, aby stihli autobus. Děti na obědy přihlásíme.

Po obědě zajistíme pro děti v odpoledním programu zájmové vzdělávání do 15:30. Nebude se jednat o školní družinu, bude bez poplatků a bude se vztahovat na všechny děti účastnící se výuky od 1. do 5. třídy. Děti budou ve 2 skupinách pod vedením paní Jany Spěváčkové a pana Matěje Domkáře. Váš zájem a časy odchodů jste si již nahlásili, další operativní domluvy již s oběma pedagogy. Děti budou pobývat přednostně venku. Vybavte je proto vždy odpovídajícím oblečením.

V hodnocení budeme dávat přednost formativnímu způsobu (srozumitelná zpětná vazba k dosahování pokroku) a sebehodnocení před klasifikací známkami.

Vzhledem k tomu, že vyučující budou učit přímo, nebude již probíhat distanční výuka, ale budou vkládány pokyny pro nepřítomné děti na stránky tříd tak, jak tomu bylo dříve.

Je možné, že se i po zahájení výuky budou měnit pokyny MŠMT, nebo budou dále upřesňovány. Budeme na ně reagovat a upozorníme Vás.

Vážení rodiče, vím, že je pro Vás současná situace složitá, ale věřím, že nynější částečné otevření škol bude další krokem k našemu návratu do normálního života.

Posílám Vám i dětem moc pozdravů a těším se na shledání.

S úctou a díky za skvělou spolupráci za všechny zaměstnance Romana Chlubnová

V Polničce 19. května 2020