Odpověď MŠMT na žádost o výjimku z rotační výuky (ZŠ)Datum konání:
15.4.2021

Dnes vedení školy obdrželo ZAMÍTAVOU odpověď na žádost o výjimku z rotační výuky.

Její znění si můžete přečíst na následujících řádcích. 

 

Vážená paní ředitelko,

z pověření pana ministra reaguji na Váš dopis ze dne 6. dubna 2021, ve kterém požadujete výjimku z rotační výuky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021) je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy. Ve škole, která nesplňuje obě uvedené podmínky je škola povinna organizovat tzv. rotační výuku.

Po konzultaci se zástupci základních škol MŠMT zohlednilo specifickou situaci malých škol a rotace žáků nebude nezbytná, tak jak je uvedeno - v případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování). Výjimku z rotace tak budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé základní školy pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované základní školy, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. Je tomu tak proto, že v těchto školách tvoří děti malé homogenní skupiny do 15 dětí.

Omlouvám se, že reaguji až nyní, ale vzhledem k velkému množství dotazů nebylo možné odpovědět dříve.

S pozdravem    

Ing. Dagmar Horáčková

cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970