Ohlédnutí za pěti dny distanční výuky a volby do školské rady (ZŠ)Datum konání:
21.10.2020

Vážení rodiče,

dovolte mi krátké shrnutí uplynulých 5 školních dní:

1. a 2. stupeň – učíme distančně.

Na 1. stupni jsou informace pro výuku vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Výuka v konferencích probíhá přes MS TEAMS – časy jsou voleny tak, aby se nepřekrývala výuka sourozenců.

Na 2. stupni dodržujeme rozvrh hodin, informace jsou vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Děti jsou s vyučujícími ve spojení přes konference v MS TEAMS.

Nevyučují se výchovy, důraz je kladen na hlavní předměty – ČJ, AJ, M.

Průběžné informace o výuce včetně fotografií najdete na facebookové stránce školy zsamspolnicka.cz

Obědy ve školní jídelně je třeba si v případě zájmu přihlásit, cena je jako kdyby byly děti ve škole, vydávány budou do jídlonosičů přinesených ráno do 9 hodin na rampu školní kuchyně, k vyzvednutí po 11. hodině ve vstupní chodbě školy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši komunikaci a skvělou spolupráci. Naše distanční výuka v tuto chvíli funguje, všechny děti s námi spolupracují, což potvrdili vyučující na včerejší on line poradě. O prázdninách se samozřejmě vyučovat nebude. Odpočiňte si a po prázdninách uvidíme, jestli se uvidíme tváří v tvář, nebo zase on line. Všechny pokyny od nás včas dostanete.

V následujícím období bude třeba uskutečnit volby do školské rady, které končí tříleté období. Dosud byli ve školské radě 3 členové – vedoucí rady za obec, jeden člen za učitele a jeden za rodiče. Nyní provedla obec změnu, bude mít 2 zástupce, proto je nutné mít též 2 zástupce za rodiče i za učitele. Pokud byste měli někdo zájem ve školské radě pracovat, nebo byste chtěli někoho navrhnout, pište na email reditelstvi@zspolnicka.cz. Volby bude nutné realizovat pravděpodobně také online. Jakmile připravíme vhodný způsob, dáme Vám vědět.

S nejasnostmi, nebo problémy se obracejte ihned na třídní učitele, nebo vedení školy – 776 888 990.

Snažte se být optimističtí, pozitivní, odpočněte si a užijte si čas s dětmi co nejradostněji. Přejeme vám hlavně zdraví!

Za tým zaměstnanců ZŠ Polnička

s úctou a pozdravem Romana Chlubnová

21. 10. 2020