Organizace výuky v červnuDatum konání:
1.6.2020
Datum ukončení:
30.6.2020

Vážení rodiče, milé děti, vstupujeme do 12. týdne výuky v mimořádných podmínkách.

Ve škole se již 3. týden připravují žáci 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy, děti z 1. stupně, které nastoupily do obnovené školní výuky 25. 5. 2020, se učí denně 4 hodiny a zájemci se věnují i odpoledním aktivitám do 15:30. Vše funguje dobře, paní učitelky i žáci jsou rádi spolu. Děti jsou ukázněné, bez problému se přizpůsobily opatřením, která stanovilo MŠMT na podporu prevence šíření infekce. Dnes jsme si připomněli Mezinárodní den dětí, každá pracovní skupinka slavila se svým dortem a deváťáci se zmrzlinovými kornouty.

U dětí z 1. stupně je nyní oproti předchozím nařízením možné, aby se připojily do skupin vytvořených 25. 5. 2020. V našich podmínkách můžeme přijmout děti do 1., 4. a 5. ročníku, v 2. a 3. ročníku máme 15 žáků, tedy plnou kapacitu skupiny a další přijetí dětí již není z organizačních důvodů možné.

Jak jsem Vás minulý týden informovala, od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost ve škole žákům 6., 7., a 8. ročníku. Děkuji Vám všem, kteří jste třídním učitelům sdělili předběžný zájem.

V naší škole budeme postupovat takto:

  • V pondělí 8. 6. 2020 mohou přijít do školy v 7:30 žáci 7. ročníku, v úterý 9. 6. v 7:30 žáci 8. ročníku a ve středu 10. 6. v 7:30 žáci 6. ročníku.
  • S sebou si každý přinese 1 roušku a sáček na ni.
  • Počkají před starou budovou, kde je vyzvedne třídní učitelka, vybere od nich rodiči podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a odvede je do učebny dějepisu/přírodopisu. Absolvují úvodní třídnickou hodinu, kde se mimo jiné seznámí s principy hodnocení na konci tohoto pololetí. V dalším bloku se setkají s vyučujícími jednotlivých předmětů a proběhne diskuse o distanční výuce.
  • Konec setkání bude v 11 hodin. Zájemci o oběd si jej přihlásí na určený den standardním způsobem ve školní jídelně.
  • V následujících 2 týdnech proběhne stejný organizační model (pondělí 7. ročník, úterý 8. ročník, středa 6. ročník), obsahem setkání budou třídní hodiny zaměřené na podporu vzájemných vztahů mezi spolužáky.
  • Výuka bude nadále probíhat distančně.
  • Čestné prohlášení ke stažení

V pondělí 29. 6. připraví žáci 9. ročníku pro všechny děti pohádkový les v přírodě (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

V úterý 30. 6. bude ukončen školní rok a rozdáno vysvědčení v jednotlivých třídách (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

Vážení rodiče, těšíme se na další setkání s dětmi a děkujeme Vám za skvělou spolupráci a podporu. Aktuální informace budou zde sděleny opět příští pondělí. Spolupracujte dál s třídními učiteli.

S pozdravem ze školy za všechny zaměstnance Romana Chlubnová

V Polničce 1. 6. 2020

  

MŠMT z 27. 5 2020: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - informace pro 2. stupeň

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

1) Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

2) Socializační aktivity.

3) Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

4) Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

5) Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.