PORTIMO 1. + 2. ROČ.Datum konání:
6.2.2018

Program Jiný svět byl zaměřený na specifickou prevenci rasismu a xenofobie. Na pomyslné cestě kolem světa se děti seznámily s různorodostí života obyvatel Země. Pomyslně navštívily různé země – Japonsko, některou africkou zemi, severní končiny, Francii… Program se dotknul oblasti rozdílů v chování, v komunikaci, v každodenním životě, což vedlo k upozornění na interkulturní rozdíly.