Pozvánka na zajímavou besedu, Plenární schůzi a volby do Školské radyDatum konání:
17.10.2017

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji 17. října 2017 pozvali do školy Vašich dětí.

PROGRAM:

A/ Den otevřených dveří /přijďte se podívat na své děti přímo do výuky během celého dne/ od 7.30- 12.00 hodin

B/ Volba člena ŠKOLSKÉ RADY za zákonné zástupce žáků školy /při příchodu do školy odevzdání volebního lístku/

C/ Setkání ve školní jídelně v 15.00 hodin                                                                                                                              

   1. Zahájení předsedou SRPDŠ

   2. Setkání s PhDr. Zdeňkem Kulhánkem nad tématem „PŘESTAŇ UŽ ZLOBIT, NEBO….“

       NABÍZÍME MOŽNOST ZASLAT OTÁZKY, na které chcete slyšet odpověď, po Vašem dítěti do školy

       nebo je můžete předat přímo 17. 10. 2017

       /nabídka, jak v dnešní náročné době vychovávat dítě a na co si dát pozor, …. či jiná témata,

       která Vás zajímají/

   3. Informace o činnosti SRPDŠ

D/ Setkání s třídními učitelkami, s třídním učitelem a ostatními pedagogy ve třídách a v kabinetech

               

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

kolektiv ZŠ a MŠ Polnička a SRPDŠ

Dopis k volbám do ŠR

Beseda v rámci projektu Podpora škol

beseda.png