Přírodovědné a matematické soutěže ve 2. pololetíDatum konání:
11.6.2021
I přes distanční výuku, kdy soutěže a olympiády probíhaly online, naši žáci úspěšně reprezentovali školu.
 
Biologická olympiáda
Nejdříve proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 5 žáků, a poté krajské kolo. V kategorii D se na pěkném 2. místě umístila Olga Blažíčková, v kategorii C na 21. místě Pavla Jírková. Obě žákyně se pilně připravovaly na vědomostní a poznávací část, vypracovaly vstupní práci na téma Těžký život ve vodě.
 
Matematická olympiáda
Školního kola a následně okresního kola se zúčastnili 4 žáci ze 6. a 8. třídy. Umístili se následovně:
David Jindra na 12. - 13. místě, Svatopluk Tichý na 20. - 21. místě, Sofiia Rudenko na 9. místě a Viktorie Hodová na 15. místě.
 
Také jsme se po delší době zúčastnili soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), která ověřuje znalosti žáků o českých lesích. Místního kola se zúčastnila 2 družstva po 3 žácích, družstvo děvčat ze 7. třídy se umístilo na 1. místě, smíšené družstvo žáků ze 6. a 7. třídy (I. Halusová, D. Jindra a S. Tichý) se umístilo na 2. místě. Do regionálního kola postoupila děvčata z 1. místa (M. Novotná, S. Jelínková a O. Blažíčková), soutěže se nakonec zúčastnily pouze Olga Blažíčková a Michaela Novotná a umístily se na krásném 5. místě.
 
V projektu Recyklohraní, ve kterém jsme jako škola zapojení, probíhají různé soutěže zaměřené na ekologii. Jedné ze soutěží se rozhodla zúčastnit Sára Sáblíková ze 6. třídy a vytvořila reklamu, která upozorňuje na možnosti šetření vodou.
 
Žáci 6. třídy se účastnili soutěže ZOO Jihlava NouZOOvka a soutěží ke kampani EAZA.
 
Všem žákům děkuji za reprezentaci školy a za jejich chuť dělat něco navíc i v období náročné distanční výuky.
 
M. Judová