První pomoc v 8. třídě (2017/2018)Datum konání:
26.4.2018

Žáci 8. ročníku si zopakovali nejen teoreticky, ale i prakticky, základy první pomoci pod vedením odborníků. Seznámili se s vybavením IZS, v diskusi pak měli možnost klást své dotazy, na něž dostali správné odpovědi.

Děkujeme pracovníkům IZS za jejich vstřícnost, pochopení a předávané informace.