První školní týdenDatum konání:
2.9.2019
Datum ukončení:
6.9.2019

Prázdniny jsou pryč a od 2. září jsou všichni naši žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci pěkně pospolu ve škole. Letošní školní rok jsme zahájili slavnostně. Už loni se začali letošní deváťáci připravovat na to, že se opět stanou patrony prvňáčků. Připravili si jmenovky a s nimi netrpělivě vyhlíželi před školou nejmladší spolužáky. Těm potom předali pergamen, kde se představili a slíbili být pomocníky během jejich 1. školního roku. Společně s pane třídním učitelem, paní ředitelkou a paní místostarostkou potom děti přivítali ještě ve třídě. Den byl plný překvapení.

Netradičně zazvonilo už v 8 hodin a to byl signál k našemu školnímu shromáždění. Protože trošku pršelo, přesunuli se všichni do sokolovny a tam se uskutečnilo historicky první pasování na školáky. Prvňáčky představili jejich patroni a pasování skvěle provedl pan učitel Prokop historickým dřevěným pravítkem (nebyl to meč!) s barvami našeho nového loga – zelenou, modrou a žlutou. (více)

Logo bylo odhaleno a představeno.  Symbolizuje nejen krásnou krajinu v našem okolí, ale také ŽÁKA POLNIČÁKA, který se raduje ze života. Autorem motivu je náš kamarád malíř Filip TAK, který zprostředkoval i naši spolupráci s partnerskou školou v Polsku.

Logo.png

Chodby školy jsou nově vyzdobeny zajímavými polepy, které jsou nejen krásné, ale také učí. Zatím vyjmenovaná slova, násobilku, práci s úhly a osou, ale časem bychom chtěli přidat nepravidelná anglická slovesa, matematické vzorce a nějakou zábavu. Zatím si mohou zaskákat anglického panáka děti na 1. stupni. Vše bylo pořízeno z prostředků spolku SRPDŠ a rodičům patří velký dík! V průchodu mezi novou a historickou budovou jsou nové informační tabule a nástěnky. 

1.png 8.png 9.png 6.png více foto

V úterý se děti sešly první 2 hodiny se svými třídními, a pak už se rozjelo vyučování naplno. Ve čtvrtek a v pátek absolvovali šesťáci 2 dny adaptačního programu na Velkém Dářku s cílem seznámit se s novými spolužačkami i paní učitelkou třídní. Od letoška začínají jako nová třída na 2. stupni a doufáme, že jim to bude společně dobře fungovat. (více)

První týden je za námi, celý školní rok nás čeká. Tak ať je alespoň tak dobrý, jako ten minulý!