SEMINÁŘ V PAMÁTNÍKU TEREZÍNDatum konání:
26.4.2018

K místům s nejtemnější historií na našem území patří Terezín spojený s holocaustem evropských Židů za 2. světové války.     Od událostí, které se odehrávaly za jeho hradbami, již uplynulo více než 70 let, stávají se stále vzdálenější minulostí a ubývá přímých pamětníků, kteří svoje vzpomínky a zkušenosti mohou předávat mladé generaci a umožnit jí vcítit se do osudů tehdejších obětí.

Je však důležité žákům tyto události připomínat, seznamovat je s nimi, umožnit jim i návštěvu pietních míst, usilovat o to, aby se tato kapitola dějin dostala do jejich povědomí a aby k ní dokázali zaujímat postoje a hodnotit ji. Je třeba, aby si uvědomili, že nejde pouze o číslo 6 miliónů obětí, ale že za každým z těch 6 miliónů je skutečný životní příběh, přání, sny a touhy, které se nenaplnily.

Španělsko-americký filozof George Santayana napsal: „ Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ Proto jsme i my navštívili 26. dubna ghetto a pevnost Terezín, rozšířili svoje znalosti, prošli místa spojená s velkým utrpením, vyslechli si vyprávění průvodců a tím se i poklonili všem, kteří během holocaustu trpěli či zahynuli....

Více ve Fotogalerii ZŠ