Třídní schůzky a konzultaceDatum konání:
zítra

Vážení rodiče, zákonní zástupci našich žáků,

rádi bychom pozměnili stávající koncept třídních schůzek, aby naše setkání byla přínosnější a smysluplnější pro všechny zúčastněné strany.

V následujícím přehledu proto najdete informace o tom, kde 23. dubna které vyučující najdete, od kolika do kolika hodin, event. možnost rezervace času pro konzultaci ("rezervační systém" je zatím ve zkušebním provozu, z toho důvodu všechny prosíme o pochopení případných nedostatků). Samozřejmostí je, že za vyučujícím můžete přijít i s tím, koho se schůzka nejvíce týká :-)

Více informací pak můžete získat prostřednictvím mailu nebo na stránkách jednotlivých tříd.

Romana Chlubnová - ředitelna - 14:30 - 17:00

Stanislava Tomková - sborovna - 14:00 - 17:00

Ilona Fňukalová - 1., 2. třída - 13:30 a dále dle zájmu

Michaela Horníčková - 3., 4. třída - dle rezervací na stránce třídy

Pavla Prokopová - 5. třída - 15:00 - 17:00

Marie Judová - 6. třída - dle rezervací na stránce třídy

Jana Chmelová - 7. třída -  dle rezervací na stránce třídy

Štěpán Prokop - 8. třída - 14:00 - 17:00, déle dle zájmu

Věra Blažíčková - 9. třída - 14:00 - 17:00, déle dle zájmu

Jitka Doležalová - kabinet ČJ - 13:30 - 17:00

Jana Vavřínková - knihovna - 14:00 - 16:00