Úspěchy v přírodovědných olympiádáchDatum konání:
24.4.2019

Naši žáci úspěšně reprezentují školy v přírodovědných olympiádách.

Matematické olympiádě v kategorii 6. tříd máme 3 úspěšné řešitele:

Sofii Rudenko (1. –  5. místo), Viktorii Hodovou (10. – 11. místo) a Evu Mičkovou (25. –  29. místo).

Další žáci, kteří reprezentovali školu: Erik Štěpán, Zuzana Fialová, Pavla Jírková.

V kategorii 8. tříd Matematické olympiády reprezentovali školu Sára Blažíčková a Jan Frey.

Biologické olympiádě se na pěkném 5. místě umístila Sára Blažíčková a na 28. – 29. místě Zdeněk Hansl.

Obě olympiády jsou velmi náročné, a proto si cením žáků, kteří mají zájem zkusit něco navíc a něco pro to i udělají.

Zvláště oceňuji náročnou přípravu žáků na Biologickou olympiádu, kdy musí odevzdávat vypracovanou vstupní práci, naučit se

poznávání rostlin, živočichů,  teorii k tématu a zvládnout laboratorní část.

Děkuji za reprezentaci školy.

                                 M. Judová