Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

 

Videa ze školy nově na youtube.

Štítky:

Informace k lednovému testování

Datum konání: 3. 1. 2022

Informace KHS Kraj Vysočina:

Vážení rodiče, pokud má Vaše dítě ve škole pozitivní antigenní test a obdržíte ve škole potvrzení nebo ežádanku, je nutné se v našem kraji na následný potvrzovací PCR test vždy objednat, což je možné trojí cestou:

Tento postup je nutný, aby nedocházelo k přehlcování testovacích center.


Pokyny k postupu při testování žáků na covid-19 - leták


Publikováno 3. 1. 2022 9:50

Informace ke stravování ve ŠJ

Datum konání: 30. 12. 2021

Vážení rodiče dětí ve školce i ve škole, vážení učitelé,

dovolte mi, abych vám s novým rokem připomněla některé informace a pokyny, týkajících se stravování vašich dětí.

Prosím věnujte pozornost těmto informacím, abychom společně předešli různým komplikacím a problémům.

 • Všechny děti i učitelé – ve škole i ve školce jsou tímto automaticky přihlášeni na stravu.
 • Pokud dítě odebírat stravu nebude, je nutné ho odhlásit na strava.cz, případně do 7.00 hodin telefonicky.
 • Pokud nestihnete stravu odhlásit, první den nemoci je možné si oběd odnést v jídlonosiči. Další dny nemoci nemá dítě na stravu nárok, případně za plnou cenu.
 • Prázdniny a svátky jsou učitelé i školní děti automaticky odhlášeni, děti ve školce pouze svátky.
 • V případě karantény celé třídy, po domluvě s paní ředitelkou, jsou děti hromadně odhlášeny na určené období.
 • Jakmile se začnou děti z karantény postupně vracet nebo mají karanténu jednotlivě, je třeba obědy přihlásit nebo odhlásit individuálně.
 • Svačinky pro školní děti se přihlašují v případě zájmu individuálně na strava.cz. Prosím pohlídejte to, protože se často stává, že děti přijdou na svačinku a nemají ji přihlášenu. V tomto případě se snažíme připravit něco navíc, aby děti neměly hlad.
 • Jestliže dítě ze školky odchází po obědě, odpolední svačinku musí odhlásit rodiče den předem, případně telefonicky do 7.00 hodin ráno. Není možné odhlásit odpolední svačinku v 8.00 hodin ráno, kdy dítě přijde do školky.
 • Při jakýchkoliv problémech nebo potížích kontaktujte prosím vedoucí ŠJ a budeme se vše snažit vyřešit k vaší i naší spokojenosti.

Přejeme si, aby k nám děti chodily rády a chutnalo jim. Snažíme se vařit zdravě, pestře a chutně. Pokud by to bylo na přání dětí,

mohly bychom vařit jen sladká jídla, omáčky, špagety, pizzu a řízky. Jsme ovšem vázány daným spotřebním košem, takže luštěniny, ryby,

zelenina, různé druhy masa a příloh nesmí v jídelníčku chybět. Oběd se snažíme zpestřit a doplnit salátem, ovocem, jogurtem, tvarohem

nebo nějakým zdravým mlsáním.

Velmi nás těší pochvala od dětí.

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení a přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví a energie v novém roce.


Publikováno 30. 12. 2021 9:31

Poděkování - Otevřená škola - a almanach

Datum konání: 28. 11. 2021

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy,

dovolte nám Vám srdečně poděkovat za Vaši účast na akci Otevřená škola, kterou jsme upořádali při příležitosti 130. výročí vysvěcení školní budovy. Váš zájem, Vámi vyjádřená chvála a podpora nás nesmírně potěšily a dávají nám potřebnou energii do další práce.

Děkujeme za sponzorské dary panu Václavu Novákovi, paní Haně Zichové a manželům Padalíkovým.

Almanach 

Děkujeme Vám všem, kteří jste koupí našeho krásného nového almanachu podpořili jeho vydání.

Almanach je i nadále k zakoupení ve škole za 100 Kč. Věříme, že bude pěknou vzpomínkou i památkou pro všechny bývalé i současné žáky a zaměstnance naší školy.

Pokud se na Vás při požehnání škole nedostaly naše originální obrázky s anděly od našich žáků, připravíme rovněž dotisk a zájemci se o ně mohou přihlásit ve škole, nebo si je nechat doručit dětmi.

Za všechny zaměstnance školy s úctou

Romana Chlubnová


Publikováno 28. 11. 2021 20:42

Svěcení školy - aktuální info

Datum konání: 23. 11. 2021

Vážení občané,

vedení ZŠ a MŠ Polnička vás srdečně zve na akci konanou u příležitosti 130 let od svěcení školní budovy 23. 11. 2021.

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením bude program upraven takto:

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám splňujícím tzv. ON – očkování, nebo prodělaný Covid v posledních 180 dnech, v ochranném respirátoru nebo nanoroušce za použití dezinfekce na ruce. Budova bude po celou dobu větrána.

Prohlídky školy budou probíhat v menších skupinkách v časovém odstupu asi 30 minut (ve 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00) za účasti očkovaných žáků 9. třídy.

Občerstvení nebude probíhat v budově školy, ale venku, na hřišti vedle sokolovny, v připravených stanech.

Zde budete mít možnost zakoupit si i nový školní almanach.

Požehnání škole panem farářem Záleským bude od 17 hodin venku před školou, doplněné bude hudebním vystoupením školních dětí.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 22. 11. proběhne plošné testování všech žáků, budeme vás prostřednictvím místního rozhlasu informovat v případě, že by muselo dojít k nějakým organizačním úpravám, případně zrušení akce.

Těšíme se na setkání s vámi, buď při prohlídce nově opravené budovy nebo venku před školou.


Publikováno 21. 11. 2021 19:49

130. výročí vysvěcení školy

Datum konání: 23. 11. 2021

Pozvánka

Dne 23. 11. proběhne ve škole, při příležitosti svěcení nově zrekonstruované budovy, den otevřených dveří od 14:00 do 18:00.

Po celou tuto dobu bude škola otevřena široké veřejnosti, bývalým žákům, pedagogům, ale i zvědavcům, kteří školu nenavštěvovali. Budete mít možnost si školu prohlédnout, zúčastnit se dílniček a prográmků.

V 17:00 venku požehná škole pan farář Záleský. 

Těšíme se na setkání!

Pozvánka130let.JPG


Publikováno 16. 11. 2021 13:51

Přednáška - Kyberšikana

Datum konání: 2. 9. 2021

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám zprostředkovat pozvání ze ZŠ a MŠ Velká Losenice na setkání s panem doktorem Zdeňkem Martínkem, který je vynikající etoped, uznávaný odborník, lektor v oblasti prevence rizikového chování.

Přednáška PaedDr. Zdeňka Martínka se uskuteční ve Velké Losenici (OÚ) dne 2. září 2021 od 16 hodinTéma Kyberšikany by mělo být prezentováno mimo jiné i z pohledu rizik v rámci distanční výuky a je určeno pro pedagogickou i rodičovskou veřejnost. 

Ať pana Zdeňka Martínka znáte či neznáte, máte-li čas, velmi doporučujeme.

 

Pozvánka na přednášku s tématem Kyberšikana


Publikováno 26. 8. 2021 21:28

Důležité informace ze školní jídelny k začátku školního roku

Datum konání: 1. 9. 2021

Vážení rodiče, zaměstnanci školy a naši strávníci,

s novým školním rokem k Vám přicházím s několika informacemi ze školní jídelny:

 • 1.9. 2021 jsou odhlášeni všichni žáci z obědů, v případě zájmu je možné si oběd přihlásit a vyzvednout v 10.00 v jídelně.
 • Všichni žáci dostanou přihlášku ke stravování. Je nutné aktualizovat všechna Vaše data, včetně čísla účtů. Přihlášku prosím vyplňte a děti ji odevzdají paní učitelce/panu učiteli.
 • Obědy plaťte z Vašeho účtu trvalým příkazem každý měsíc.
 • Doporučená měsíční platba trvalým příkazem je pro děti MŠ – 1000 Kč a pro žáky ZŠ – 600 Kč.
 • Ve výjimečných případech je možno zaplatit hotově u vedoucí ŠJ.
 • Vyúčtování obědů a případné přeplatky jsou vráceny na účet v lednu a červenci.
 • Odhlásit obědy a stravu můžete vždy do 22 hodin na následující den.
 • V případě nemoci můžete odhlásit stravu telefonicky ještě ráno do 7.00 hodin.
 • Žádám především rodiče dětí v MŠ, aby v případě potřeby odhlásili dopředu odpolední svačinky. Ráno v 7 hodin je již hotová norma na den, vydané potraviny a s dětmi se počítá, proto na pozdější odhlášky není možné brát zřetel.
 • První den nemoci je možnost vyzvednutí oběda do jídlonosiče za sníženou cenu, na následující dny nemoci je třeba obědy odhlásit, nebo je odebírat za plnou úhradu.
 • V době svátků a prázdnin jsou žáci ZŠ z obědů automaticky odhlášeni.
 • Pro děti ZŠ si můžete objednat dle jídelníčku dopolední svačinky, které budou připraveny o velké přestávce v jídelně.
 • Vaříme zdravě podle daného spotřebního koše a zároveň tak, aby dětem chutnalo.
 • Děti mají denně ovoce, zeleninu, občas nějaké zdravé mlsání, nebo mléčný výrobek.
 • Potraviny z velké části bereme od lokálních dodavatelů.

V případě dotazů nebo nejasností kontaktujte vedoucí ŠJ.

Přejeme Vašim dětem úspěšné a zdravé vykročení do nového školního roku a Vám, rodičům a zaměstnancům školy, hodně trpělivosti a energie.

Jarmila Kašparová – vedoucí ŠJ a kuchařky


Publikováno 23. 8. 2021 20:49

Pomoc jihomoravské škole po řádění tornáda

Datum konání: 28. 6. 2021

Vážení rodiče a přátelé školy,
 
po přírodní katastrofě na jižní Moravě z minulého týdne bychom velmi rádi pomohli tamní základní škole. Jako nejvhodnější forma pomoci se momentálně jeví pomoc finanční.
 
Proto, chcete-li také takto adresně přispět, si dovolujeme uvést účet, na který lze zaslat finanční pomoc pro školu v obci Hrušky (www.zshrusky.cz).
 
Finanční podpora školy
č. účtu školy: 86-172 4430297/0100
Do zprávy pro příjemce napište DAR

Za Vaši solidaritu mnohokrát děkujeme.
 
zaměstnanci ZŠ a MŠ Polnička

Publikováno 28. 6. 2021 21:19

Aktuální informace ze ŠJ

Datum konání: 21. 6. 2021

Vážení rodiče,

zde je několik informací o provozu školní jídelny na konci června a o prázdninách:

 • středa 23.6.2021 – odhlášeni z obědů žáci šesté třídy ZŠ
 • čtvrtek 24.6.2021 – odhlášeni z obědů žáci sedmé třídy ZŠ
 • středa 30.6.2021 – odhlášeni všichni žáci a zaměstnanci ZŠ, pokud bude mít někdo zájem o oběd v tento den, je nutné si oběd přihlásit a vyzvednout v 10.00 – 10.30 hodin
 • o prázdninách 1.7. – 31.8.2021 jsou všichni žáci i zaměstnanci ZŠ a MŠ odhlášeni z obědů, pokud dítě bude navštěvovat MŠ, je nutné oběd přihlásit
 • přeplatky za školní rok vám budou vráceny na účet během července 2021
 • pokud máte nedoplatky (zjistíte na strava.cz nebo volejte 566 659 855), uhraďte je prosím do konce června 2021

Děkuji vám za celoroční spolupráci a pochopení.

Přejeme Vašim dětem krásné prázdniny a Vám klidnou a pohodovou dovolenou.

Jarmila Kašparová – vedoucí ŠJ a kuchařky


Publikováno 21. 6. 2021 23:58

Provoz škol od 8. 6. 2021

Datum konání: 8. 6. 2021

Informace k provozu škol od 8. 6. 2021 najdete ZDE.


Publikováno 8. 6. 2021 7:17