Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

 

Videa ze školy nově na youtube.

Štítky:

Novější 1 3 9 16 24

Hlasujte ve školní anketě o NEJPOVEDENĚJŠÍ LEDOVÉ OBRÁZKY

Datum konání: 14. 1. 2022

Prosíme, pomozte vybrat ten nejpovedenější ledový obrázek, který vytvořili žáci 6. třídy díky nízkým nočním teplotám a své fantazii. Děkujeme! 

Odkaz na anketu: 

Ledové obrázky

Hotové práce


Publikováno 14. 1. 2022 22:00

Informace k lednovému testování

Datum konání: 3. 1. 2022

Informace KHS Kraj Vysočina:

Vážení rodiče, pokud má Vaše dítě ve škole pozitivní antigenní test a obdržíte ve škole potvrzení nebo ežádanku, je nutné se v našem kraji na následný potvrzovací PCR test vždy objednat, což je možné trojí cestou:

Tento postup je nutný, aby nedocházelo k přehlcování testovacích center.


Pokyny k postupu při testování žáků na covid-19 - leták


Publikováno 3. 1. 2022 9:50

Informace ke stravování ve ŠJ

Datum konání: 30. 12. 2021

Vážení rodiče dětí ve školce i ve škole, vážení učitelé,

dovolte mi, abych vám s novým rokem připomněla některé informace a pokyny, týkajících se stravování vašich dětí.

Prosím věnujte pozornost těmto informacím, abychom společně předešli různým komplikacím a problémům.

  • Všechny děti i učitelé – ve škole i ve školce jsou tímto automaticky přihlášeni na stravu.
  • Pokud dítě odebírat stravu nebude, je nutné ho odhlásit na strava.cz, případně do 7.00 hodin telefonicky.
  • Pokud nestihnete stravu odhlásit, první den nemoci je možné si oběd odnést v jídlonosiči. Další dny nemoci nemá dítě na stravu nárok, případně za plnou cenu.
  • Prázdniny a svátky jsou učitelé i školní děti automaticky odhlášeni, děti ve školce pouze svátky.
  • V případě karantény celé třídy, po domluvě s paní ředitelkou, jsou děti hromadně odhlášeny na určené období.
  • Jakmile se začnou děti z karantény postupně vracet nebo mají karanténu jednotlivě, je třeba obědy přihlásit nebo odhlásit individuálně.
  • Svačinky pro školní děti se přihlašují v případě zájmu individuálně na strava.cz. Prosím pohlídejte to, protože se často stává, že děti přijdou na svačinku a nemají ji přihlášenu. V tomto případě se snažíme připravit něco navíc, aby děti neměly hlad.
  • Jestliže dítě ze školky odchází po obědě, odpolední svačinku musí odhlásit rodiče den předem, případně telefonicky do 7.00 hodin ráno. Není možné odhlásit odpolední svačinku v 8.00 hodin ráno, kdy dítě přijde do školky.
  • Při jakýchkoliv problémech nebo potížích kontaktujte prosím vedoucí ŠJ a budeme se vše snažit vyřešit k vaší i naší spokojenosti.

Přejeme si, aby k nám děti chodily rády a chutnalo jim. Snažíme se vařit zdravě, pestře a chutně. Pokud by to bylo na přání dětí,

mohly bychom vařit jen sladká jídla, omáčky, špagety, pizzu a řízky. Jsme ovšem vázány daným spotřebním košem, takže luštěniny, ryby,

zelenina, různé druhy masa a příloh nesmí v jídelníčku chybět. Oběd se snažíme zpestřit a doplnit salátem, ovocem, jogurtem, tvarohem

nebo nějakým zdravým mlsáním.

Velmi nás těší pochvala od dětí.

Děkujeme vám za spolupráci a pochopení a přejeme vám i vašim dětem hodně zdraví a energie v novém roce.


Publikováno 30. 12. 2021 9:31

Výtvarná soutěž - Novoročenky

Datum konání: 21. 12. 2021

Nejkrásnější obrázky k novému roku vytvořila děvčata

Tereza Marková ze 6. třídy, Nikolka Kluchová a Emička Chybová z 1. třídy.

Blahopřejeme!

20211221_072438.jpg

Všechny naše novoročenky se rozletí s přáním krásného a pohodového roku 2022.

 


Publikováno 21. 12. 2021 13:51

Poděkování - Otevřená škola - a almanach

Datum konání: 28. 11. 2021

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy,

dovolte nám Vám srdečně poděkovat za Vaši účast na akci Otevřená škola, kterou jsme upořádali při příležitosti 130. výročí vysvěcení školní budovy. Váš zájem, Vámi vyjádřená chvála a podpora nás nesmírně potěšily a dávají nám potřebnou energii do další práce.

Děkujeme za sponzorské dary panu Václavu Novákovi, paní Haně Zichové a manželům Padalíkovým.

Almanach 

Děkujeme Vám všem, kteří jste koupí našeho krásného nového almanachu podpořili jeho vydání.

Almanach je i nadále k zakoupení ve škole za 100 Kč. Věříme, že bude pěknou vzpomínkou i památkou pro všechny bývalé i současné žáky a zaměstnance naší školy.

Pokud se na Vás při požehnání škole nedostaly naše originální obrázky s anděly od našich žáků, připravíme rovněž dotisk a zájemci se o ně mohou přihlásit ve škole, nebo si je nechat doručit dětmi.

Za všechny zaměstnance školy s úctou

Romana Chlubnová


Publikováno 28. 11. 2021 20:42

Svěcení školy - aktuální info

Datum konání: 23. 11. 2021

Vážení občané,

vedení ZŠ a MŠ Polnička vás srdečně zve na akci konanou u příležitosti 130 let od svěcení školní budovy 23. 11. 2021.

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením bude program upraven takto:

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám splňujícím tzv. ON – očkování, nebo prodělaný Covid v posledních 180 dnech, v ochranném respirátoru nebo nanoroušce za použití dezinfekce na ruce. Budova bude po celou dobu větrána.

Prohlídky školy budou probíhat v menších skupinkách v časovém odstupu asi 30 minut (ve 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00) za účasti očkovaných žáků 9. třídy.

Občerstvení nebude probíhat v budově školy, ale venku, na hřišti vedle sokolovny, v připravených stanech.

Zde budete mít možnost zakoupit si i nový školní almanach.

Požehnání škole panem farářem Záleským bude od 17 hodin venku před školou, doplněné bude hudebním vystoupením školních dětí.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 22. 11. proběhne plošné testování všech žáků, budeme vás prostřednictvím místního rozhlasu informovat v případě, že by muselo dojít k nějakým organizačním úpravám, případně zrušení akce.

Těšíme se na setkání s vámi, buď při prohlídce nově opravené budovy nebo venku před školou.


Publikováno 21. 11. 2021 19:49

130. výročí vysvěcení školy

Datum konání: 23. 11. 2021

Pozvánka

Dne 23. 11. proběhne ve škole, při příležitosti svěcení nově zrekonstruované budovy, den otevřených dveří od 14:00 do 18:00.

Po celou tuto dobu bude škola otevřena široké veřejnosti, bývalým žákům, pedagogům, ale i zvědavcům, kteří školu nenavštěvovali. Budete mít možnost si školu prohlédnout, zúčastnit se dílniček a prográmků.

V 17:00 venku požehná škole pan farář Záleský. 

Těšíme se na setkání!

Pozvánka130let.JPG


Publikováno 16. 11. 2021 13:51

Informace o postupu školy v aktuální epidemiologické situaci (ZŠ)

Datum konání: 17. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k šířící se nákaze Covid-19 Vás chceme informovat o postupech školy v případě pozitivních záchytů onemocnění u dětí nebo zaměstnanců školy.

Oznámení pozitivního výsledku antigenního testu (žáci, zaměstnanci) – škola informuje rizikové kontakty a upozorní na potřebu sledovat zdravotní stav dítěte, které se do kontaktu s pozitivním dostalo. Žáci nepřechází na distanční výuku. Nadále chodí do školy. Čeká se na výsledky PCR testu pozitivně testovaného antigenním testem a na rozhodnutí KHS. Škola nemůže převést žáky na distanční výuku. Rozhodnout může pouze orgán státní správy (KHS).


Oznámení pozitivního výsledku PCR testu (žáci, zaměstnanci) – škola po obdržení sdělení o pozitivním výsledku PCR testu informuje KHS, čeká na její výzvu k podání seznamu rizikových kontaktů a na oficiální rozhodnutí o povinné karanténě. Informaci KHS s pokyny škola posílá prostřednictvím třídního učitele rodičům emailem.


Sledujte prosím emailovou poštu a zprávy v systému skolaonline.


Výuka v době karantény – žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky (očkovaní, v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění) budou pracovat s učitelem ve třídě dle běžného rozvrhu. Pro žáky v karanténě bude nastavena online výuka v prostředí MS TEAMS také dle běžného rozvrhu. Je třeba mít připravenou techniku a v případě potřeby pomoci kontaktovat paní učitelku Blažíčkovou – blazickova@zspolnicka.cz.


U výchov  – TV, HV, VV, Sp – nebude probíhat online výuka, učitelé budou zadávat úkoly v MS TEAMS.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Za zaměstnance školy Mgr. Romana Chlubnová

 


Publikováno 17. 11. 2021 19:31

Listopad nejen ve škole (ZŠ)

Datum konání: 1. 11. 2021 - 30. 11. 2021

Žáci v listopadu již navštívili:

Kulturní minimum

KM_listopad.png

Exkurze do Brna

Exkurze Brno


Publikováno 9. 11. 2021 19:42

Výroční zpráva 2020/2021

Datum konání: 11. 10. 2021

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 je k dispozici ZDE.


Publikováno 12. 10. 2021 0:20

Novější 1 3 9 16 24