Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

1 6 12 15 17 Starší

Miniházená I

Datum konání: 9. 11. 2018

Informace z prvního ze čtyř turnajů v miniházené naleznete zde


Publikováno 9. 11. 2018 22:32

Festival vzdělávání

Datum konání: 8. 11. 2018

Prezentaci středních škol a exkurze ve žďárských firmách dnes absolvovali žáci 8. a 9. ročníku... více


Publikováno 8. 11. 2018 23:50

K volbě povolání...

Datum konání: 6. 11. 2018

Žáky 9. třídy navštívili studenti ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou...více


Publikováno 8. 11. 2018 19:35

Devítka v jedné barvě :-)

Datum konání: 1. 11. 2018

Žáci 9. třídy se konečně dočkali... více


Publikováno 1. 11. 2018 21:19

Návštěva naší partnerské školy v Polsku

Datum konání: 19. 10. 2018 - 21. 10. 2018

Ve dnech 19. až 21. října se 6 pedagogů naší školy zúčastnilo cesty do polské obce Lubiń v regionu Krzywin´ poblíž Lešna, aby zde vyjednali partnerskou spolupráci s místní základní školou.

… čtěte více zde


Publikováno 25. 10. 2018 21:01

O projektovém vyučování

Datum konání: 10. 10. 2018

Vážení rodiče,

také zbystříte, když slyšíte slovo PROJEKT? Jasně, chápu, je řada projektů, které i nám ve škole komplikují život. Pak zde však je PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ, což je něco úplně jiného! A vlastně to není nic nového, vždyť už Jan Ámos Komenský doporučoval co největší názornost, propojení s praxí, formu hry... Při projektovém vyučování se žáci zaměří na nějaké praktické téma a v rámci něj uplatňují v praxi dosažené dovednosti (kompetence). Například, když se blíží Vánoce, zaměří se pozornost ve všech, nebo jen v některých, předmětech na toto téma a může z toho být krásný projektový den. Vůbec není pravda, že se při něm děti nic nenaučí. Je to přesně naopak, jen si vlastně ani neuvědomují, že se učily, protože je to velmi baví. Je to sice mnohem náročnější na přípravu a organizaci, ale stojí to za to. I na naší škole se budete setkávat s projektovými dny a blíží se nám dokonce projektový týden a vy budete také zapojeni! Tak se těšte! Podrobnosti už brzy!

Přeji nám všem co nejvíc odolnosti při přechodu z léta do zimy. Mějte se pěkně, hlavně vesele!

S pozdravem  vaše Romana Chlubnová


Publikováno 10. 10. 2018 9:05

I letos třídíme...

Datum konání: 3. 9. 2018 - 28. 6. 2019

V letošním roce proběhne sběr pomerančové a citronové kůry a papíru (termíny budou vyhlášeny na www stránkách školy), baterií, mobilů, drobných elektrozařízení, hliníku a použitého stolního oleje (celoročně). Ve sběru kůry a baterií probíhá během celého školního roku soutěž.

V letošním roce již nebudeme sbírat víčka od PET lahví. Víčka můžete dávat k recyklaci spolu s plastovým odpadem, nebo jejich sběr probíhá např. na Poliklinice Žďár nad Sázavou.


Publikováno 5. 9. 2018 22:20

Slovo ředitelky...

Datum konání: 1. 9. 2018

       Vážení rodiče, přátelé dětí a školy, milé žákyně, milí žáci!

Ráda bych vás pozdravila v novém školním roce a představila se vám. Jmenuji se Romana Chlubnová a byla jsem od 1. 8. 2018 jmenována na základě úspěšně vykonaného konkurzu ředitelkou ZŠ a MŠ Polnička. Pocházím odtud a byla jsem zdejší žákyní 8 let. Myslím, že právě naši výborní učitelé měli zásluhu na tom, že jsem se již tehdy rozhodla být také pedagogem. Po absolvování žďárského gymnázia jsem vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a dalších 28 let jsem působila jako učitelka a metodička prevence na 4. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou, kde jsem mimo jiné pracovala i na svém odborném růstu. Dnes se tedy vracím domů. Ráda bych byla prospěšná zdejší škole i obci. 3. září usedne do školních lavic celkem 127 dětí, do mateřské školy je přihlášeno 40 dětí do dvou oddělení. Všechny třídy i učebny jsou připravené, aby v pondělí opět ožily dětským štěbetáním. Těšíme se na všechny děti, zejména pak na nové prvňáčky. Letos jich bude pouze 7, zato však na každého z nich budou čekat dva spolužáci z deváté třídy, kteří budou jejich patrony po celou první třídu. Šesťáci si užijí dva tzv. Harmonizační dny, kdy se nebudou učit, ale absolvují bohatý program, jehož cílem je vzájemné seznámení, společné vytvoření třídních pravidel a nastartování dobrého třídního klimatu.

Dovolte mi, abych vám nastínila své hlavní priority pro tento školní rok:

  • Zabezpečení kvalitního výchovně vzdělávacího procesu pro žáky ZŠ a MŠ – personální zabezpečení, kvalitní vybavení školy i školky, pozitivní, aktivní školní klima, otevřená vzájemná komunikace, žáci i rodiče jsou naši partneři.
  • Efektivní spolupráce a komunikace s rodiči – spolek SRPDŠ jako aktivní partner školy, komunikace rodič – učitel - individuální pracovní e - maily, komunikace učitel – rodič - webové stránky jednotlivých tříd (součást školního webu) s nejdůležitějšími informacemi a domácími úkoly.
  • Efektivní komunikace se zřizovatelem - obcí Polnička i představiteli okolních spádových obcí a řediteli jejich základních škol. Posílení komunitní role školy v obci, spolupráce s místními spolky a organizacemi.
  • Navázání spolupráce se zahraniční školou, výměna zkušeností pedagogů, výměnné poznávací pobyty dětí.
  • Příprava postupného přechodu na elektronický systém žákovských knížek a třídních knih.

Tyto a všechny další dílčí cíle vedou k hlavní vizi, kterou je vytvoření prestižní, vyhledávané školy, která bude svým žákům poskytovat nejen kvalitní základní vzdělání v moderně vybavených, čistých prostorách, ale také bezpečné, přátelské klima s dobrými vzájemnými vztahy v malém rodinném prostředí, kde se všichni znají a mají vzájemně pozitivní, respektující vztahy. To vše v aktivní spolupráci s rodiči, zřizovatelem a dalšími lidmi z naší obce a okolí.

Přeji nám všem, aby školní rok 2018 – 2019 byl pro všechny úspěšný! Abychom byli zdraví a veselí. Aby naše škola naplnila v co nejširší míře podtitul svého školního vzdělávacího plánu – Škola plná pohody.

                     Motto pro letošní školní rok: KOMUNIKACE neboli MLUVME SPOLU!


Publikováno 31. 8. 2018 22:59

Sběr použitých baterií a elektrozařízení - UPOZORNĚNÍ

Datum konání: 1. 9. 2018 - 30. 6. 2019

Všechny, kteří se zapojili nebo se chtějí zapojit do sběru použitých baterií a starých elektrozařízení, prosíme o prostudování podrobných pravidel zpětného odběru této komodity v rámci RECYKLOHRANÍ.cz, s nímž škola v této oblasti spolupracuje.

   sběr.jpg

   elektro.jpg

DĚKUJEME.


Publikováno 2. 10. 2017 13:30

Možnost procvičování anglických slovíček

Procvičování anglických slovíček s obrázky a výslovností mají všichni zájemci možnost vyzkoušet na webové stránce 

http://jazyky-online.info/anglictina/procvicovani2.php

Více informací v průvodním dopise.


Publikováno 26. 8. 2016 21:27

1 6 12 15 17 Starší