Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Organizace posledních dní školního roku (ZŠ)

Datum konání: 22. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme poslední celý týden tohoto školního roku. Všichni jste ve spojení s třídními učiteli a tak víte, že i nyní pokračujeme v nastaveném modelu z uplynulých dní.

Zítra 23. 6. budou v 15 hodin slavnostně „vyřazeni“ z MŠ na zahradě budoucí prvňáčci, a potom je i s rodiči přivítáme ve škole, seznámí se s paní učitelkou, svými budoucími patrony – osmáky a dozví se, co budou potřebovat do 1. třídy. Inzerované focení, o kterém jste četli na webu v záložce Mateřská škola, se od začátku týkalo pouze dětí z MŠ! Děti ze ZŠ chci nechat vyfotit až v září, kdy se doufám všichni vrátí a budeme mít kompletní třídy.

Ve čtvrtek 25. 6. v 16 hodin se koná v jídelně schůze rodičů, na kterou zve výbor spolku SRPDŠ.

Na pondělí 29. 6. připravují deváťáci pro všechny žáky, kteří přijdou do školy, Pohádkovou cestu. Doufáme, že počasí bude přát. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci venku, mohou přijít všechny děti, i ty, které byly zatím doma pouze v distanční výuce. S sebou si vezměte čestné prohlášení rodičů.

V úterý 30. 6. plánujeme slavnostní ukončení školního roku od 7:30 na školním hřišti, kde oceníme nejúspěšnější žáky, rozloučíme se s deváťáky, paní učitelkou Vavřínkovou a se všemi navzájem před odchodem na prázdniny. Poté rozdají třídní dětem vysvědčení a budou moci odejít cca v 8:15 domů. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, ti, kteří přijdou poprvé, odevzdají třídním čestné prohlášení. Na rozloučení na hřiště zveme srdečně i rodiče! Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou, jej uložíme ve škole a vydáme po zahájení školního roku 1. září. Oběd již tento den nebude.

Vážení rodiče, na dnešní závěrečné pedagogické radě zaznělo kromě jiného od všech našich učitelů velké uznání a poděkování VÁM VŠEM za skvělou spolupráci během karantény a po částečném otevření školy. Klobouk dolů i před žáky, kteří celou dobu omezení vydrželi pracovat a zůstali aktivní. Velmi Vám děkujeme a pevně věříme, že od září se budeme opět normálně scházet ve škole a fungovat tak, jak jsme zvyklí.

Přeji nám i Vám klidný průběh posledních školních dní!

Za zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 22. 6. 2020

Čestné prohlášení

Hodnocení v tomto pololetí - vyhláška

Hodnocení v tomto pololetí - metodika


Publikováno 22. 6. 2020 18:29

Organizace výuky v červnu

Datum konání: 1. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti, vstupujeme do 12. týdne výuky v mimořádných podmínkách.

Ve škole se již 3. týden připravují žáci 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy, děti z 1. stupně, které nastoupily do obnovené školní výuky 25. 5. 2020, se učí denně 4 hodiny a zájemci se věnují i odpoledním aktivitám do 15:30. Vše funguje dobře, paní učitelky i žáci jsou rádi spolu. Děti jsou ukázněné, bez problému se přizpůsobily opatřením, která stanovilo MŠMT na podporu prevence šíření infekce. Dnes jsme si připomněli Mezinárodní den dětí, každá pracovní skupinka slavila se svým dortem a deváťáci se zmrzlinovými kornouty.

U dětí z 1. stupně je nyní oproti předchozím nařízením možné, aby se připojily do skupin vytvořených 25. 5. 2020. V našich podmínkách můžeme přijmout děti do 1., 4. a 5. ročníku, v 2. a 3. ročníku máme 15 žáků, tedy plnou kapacitu skupiny a další přijetí dětí již není z organizačních důvodů možné.

Jak jsem Vás minulý týden informovala, od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost ve škole žákům 6., 7., a 8. ročníku. Děkuji Vám všem, kteří jste třídním učitelům sdělili předběžný zájem.

V naší škole budeme postupovat takto:

  • V pondělí 8. 6. 2020 mohou přijít do školy v 7:30 žáci 7. ročníku, v úterý 9. 6. v 7:30 žáci 8. ročníku a ve středu 10. 6. v 7:30 žáci 6. ročníku.
  • S sebou si každý přinese 1 roušku a sáček na ni.
  • Počkají před starou budovou, kde je vyzvedne třídní učitelka, vybere od nich rodiči podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a odvede je do učebny dějepisu/přírodopisu. Absolvují úvodní třídnickou hodinu, kde se mimo jiné seznámí s principy hodnocení na konci tohoto pololetí. V dalším bloku se setkají s vyučujícími jednotlivých předmětů a proběhne diskuse o distanční výuce.
  • Konec setkání bude v 11 hodin. Zájemci o oběd si jej přihlásí na určený den standardním způsobem ve školní jídelně.
  • V následujících 2 týdnech proběhne stejný organizační model (pondělí 7. ročník, úterý 8. ročník, středa 6. ročník), obsahem setkání budou třídní hodiny zaměřené na podporu vzájemných vztahů mezi spolužáky.
  • Výuka bude nadále probíhat distančně.
  • Čestné prohlášení ke stažení

V pondělí 29. 6. připraví žáci 9. ročníku pro všechny děti pohádkový les v přírodě (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

V úterý 30. 6. bude ukončen školní rok a rozdáno vysvědčení v jednotlivých třídách (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

Vážení rodiče, těšíme se na další setkání s dětmi a děkujeme Vám za skvělou spolupráci a podporu. Aktuální informace budou zde sděleny opět příští pondělí. Spolupracujte dál s třídními učiteli.

S pozdravem ze školy za všechny zaměstnance Romana Chlubnová

V Polničce 1. 6. 2020

  

MŠMT z 27. 5 2020: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - informace pro 2. stupeň

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

1) Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

2) Socializační aktivity.

3) Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

4) Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

5) Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.


Publikováno 1. 6. 2020 19:50

Nové výzvy pro všechny děti

Datum konání: 16. 4. 2020 - 15. 5. 2020

Zeměkoule

Některé třídy přišly současnou situací o exkurze, soutěže, přednášky a další společné aktivity. 

A protože z toho nejsou smutné jen děti, ale i pořadatelé a spolupracovníci školy, přicházejí zajímavé nabídky, které by si mohly najít své zájemce z našich řad.

Dnes vám tedy představíme:

  1. Soutěž spolku FakeScape, jehož zástupci měli přijet za žáky 2. stupně - více ZDE
  2. Den Země pro úplně všechny - ZDE

Publikováno 15. 4. 2020 22:06

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Datum konání: 16. 3. 2020 - 17. 4. 2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Polnička, okres Žďár nad Sázavou

oznamuje

přerušení provozu mateřské školy

od 16. 3. 2020 do odvolání

Zdůvodnění - zde

Ohledně žádosti o ošetřovné postupují rodiče dětí mateřské školy stejně jako rodiče žáků základní školy /viz. Informace k vydání žádosti/


Publikováno 12. 3. 2020 19:27

Informace k prevenci šíření viru COVID-19

Datum konání: 4. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s novým virem COVID-19 přinášíme informace, jak postupovat proti jeho šíření, které nám poskytl Krajský úřad. 

Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost.

Aktuální informace pak můžete nalézt také na webu MŠMT.

COVID-19.jpg COVID-19

 


Publikováno 4. 3. 2020 17:29

Měsíční plán - leden 2019

Datum konání: 1. 1. 2019 - 31. 1. 2019

MĚSÍČNÍ PLÁN – LEDEN 2019

DATUM

AKCE, ČINNOSTI, ÚKOLY

ROČNÍK

ZODPOVÍDÁ

3. 1.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN V NOVÉM ROCE

všichni

 

7. 1.

KDYŽ ZAHRAJE HARFA /hudební program/

1. - 5. -ročník

Pr

9. 1.

FUNKČNÍ STUDIUM

 

ŘŠ

10. 1.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

1. a 2. ročník

14. 1.

PREZENTACE BIGY /13.10 - 13.55/

9. ročník

Bl, Chm

16. 1.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

 

To

19. 1.

DĚTSKÝ KARNEVAL

 

 

22. 1.

PEDAGOGICKÁ RADA

 

 

23. 1.

FUNKČNÍ STUDIUM

 

ŘŠ

28. 1.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

 

Do

31. 1.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

 

 

BOBOVÉ ZÁVODY /dle sněhových podmínek/

 

Fň, Ho, Pr

 LYŽAŘSKÝ KURZ /dle sněhových podmínek/

 

Št

 


Publikováno 29. 12. 2018 22:36