Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

Volná pracovní místa

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Novější 1

Aktuální informace k distanční výuce 14. 10. – 30. 10. 2020 (ZŠ)

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády bude výuka v následujících 8 dnech probíhat takto:

 • 1. stupeň – konkrétní informace k výuce Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím školního komunikačního systému skolaonline.cz. Sledujte zprávy a domácí úkoly.
 • 2. stupeň – výuka bude probíhat distančně – učitelé budou dodržovat normální rozvrh hodin. Je třeba, aby žáci měli k dispozici počítač, notebook, tablet, nebo mobil s připojením k internetu. Žáci sledují podle rozvrhu hodin zprávy a domácí úkoly ve školním komunikačním systému www.skolaonline.cz. Součástí výuky může být práce v aplikaci TEAMS (výuka v online třídě). Pokyny k připojení zveřejní Mgr. Blažíčková. Ve škole je možné zapůjčit omezené množství tabletů a notebooků – v případě potřeby kontaktujte prosím Mgr. Blažíčkovou - blazickova@zspolnicka.cz.

Pokud byste měli problém s připojením, domluvte si prosím jiný způsob práce (např. vyzvedávání materiálů přímo ve škole).

Děti dostaly od učitelů informace k výuce. Prosíme Vás o a spolupráci a trpělivost.

 

26. – 30. 10. 2020 – prodloužené podzimní prázdniny.

 

Omlouvání z výuky

Distanční výuka je povinná. Omlouvejte děti, pokud se nemohou účastnit, přes systém www.skolaonline.cz z rodičovských účtů tak, jako při běžné výuce, případně do pracovních emailů třídním učitelům, nebo přes omluvenku na webu školy.

 

Školní jídelna

Všechny děti jsou od středy odhlášeny z obědů. Pokud chcete obědy odebírat, přihlaste se přes strava.cz. Jídlo budeme dětem z hygienických důvodů vydávat v jednorázových obalech od 10:30 do 11:00 ve vstupní chodbě školy.

Cena oběda pro děti je stejná, jako kdyby byly ve škole.

 

Ošetřovné pro děti do 10 let

Podle našich informací by nemělo být nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

S úctou a pozdravem za zaměstnance školy Romana Chlubnová, ředitelka, 776 888 990, reditelstvi@zspolnicka.cz.


Publikováno 13. 10. 2020 17:19

POZOR! Aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole. (ZŠ)

Datum konání: 18. 9. 2020

Celé aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole je k dispozici zde.
 
Stručně:
 
Roušky ve škole nově povinně i uvnitř tříd při výuce od rána 18. 9. 2020, s výjimkou: 
 • dětí a pedagogů v mateřské škole
 • dětí a pedagogů na 1. stupni
 • hodin hudební a tělesné výchovy
Děti z 2. stupně si vezmou minimálně 2 - 3 roušky do sáčku.
 
Děkujeme za respektování opatření a za spolupráci.
 
Za zaměstnance školy Romana Chlubnová

Publikováno 17. 9. 2020 18:23

AKTUALIZOVÁNO! K povinnosti nošení roušek ve školách od 10. 9. 2020

Datum konání: 9. 9. 2020

Vážení rodiče,

od zítřka se rozšiřuje povinnost na nošení roušek ve vnitřních prostorách. Konkrétní instrukce pro školy jsou shrnuty v dokumentu Mimořádné opatření - roušky od 10.9.2020 - určeno pro ZŠ, který je v celém znění k dispozici ZDE .

Dejte proto, prosím, zítra dětem do sáčku 2 roušky, aby je měly nachystané pro použití ve společných prostorách školy.

Děkuji za pochopení.

Romana Chlubnová


Publikováno 9. 9. 2020 17:41

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ Polnička k provozu základní školy od 1. 9. 2020 (ZŠ)

Datum konání: 1. 9. 2020

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ Polnička k provozu základní školy od 1. 9. 2020 je ke stažení ZDE


Publikováno 8. 9. 2020 15:32

Aktuální pokyny k 1. září (ZŠ)

Datum konání: 1. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/2021 se rychle blíží, seznamte se prosím s aktuálními pokyny:

 • Zahájení školního roku 1. 9. 2020.
 • Vstup do školy je možný pouze novým vchodem, příchod do areálu bránou kolem mateřské školy a kolem altánku po nově vybudovaném chodníku. Oba původní vchody i brána na školní hřiště (u Wimmerů) jsou součástí staveniště a průchod tudy je z bezpečnostních zakázán!
 • Do školy vstupují z bezpečnostních a hygienických důvodů pouze žáci a rodiče prvňáčků.
 • Škola bude otevřena od 7:10, na prvňáčky a jejich rodiče budou čekat před školou spolužáci z 9. třídy a doprovodí je do jejich třídy.
 • Zahájení 1. vyučovací hodiny v 7:30, každý ve své kmenové třídě.
 • V 8:00 setkání všech žáků i učitelů na hřišti za školou, společné zahájení, pasování prvňáčků deváťáky. Rodiče a další hosté jsou na hřišti vítáni! (V případě špatného počasí zahájení pouze ve třídách).
 • Konec asi v 8:15 – 8:30, rozchod domů, oběd ve školní jídelně má pouze mateřská škola a žáci 6. ročníku, kteří zahajují adaptační pobyt (podrobnosti na stránce třídy). Družina není.
 • Ve středu 2. 9. třídnický den – 4 vyučovací hodiny – postupně oběd, odchod přihlášených děti do školní družiny s vychovatelkami, ostatní domů.
 • Družina bude umístěna v 1. poschodí obecního úřadu. Všechny informace podají přihlášeným paní vychovatelky Jana Spěváčková a Markéta Bednářová.
 • Od 3. 9. výuka podle rozvrhu.

POZOR! ŠKOLA JE V REKONSTRUKCI! Ráno přicházejte až po otevření budovy v 7:10. Není možné se zdržovat nikde v okolí školy ani na školním hřišti. Po skončení vyučování musí žáci odcházet neprodleně rovnou domů. V případě potřeby dřívějšího příchodu nebo pozdějšího odchodu např. dojíždějících, bude žákům po dohodě s třídními učiteli umožněn pobyt s dohledem v budově školy.

Těšíme se na vás!

Za všechny zaměstnance školy s pozdravem a úctou Romana Chlubnová

NAŘÍZENÍ ŘŠ K PROVOZU ŠKOLY


Publikováno 29. 8. 2020 21:40

Informace ze ŠJ

Datum konání: 28. 8. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce školní jídelny pro nový školní rok.

 

1. Zájemci o obědy z řad veřejnosti mohou odebírat jídlo do svých jídlonosičů takto:

 • do 9 hodin přineste jídlonosič na rampu ŠJ,
 • od 10:30 bude oběd tamtéž k vyzvednutí.

2. Do ŠJ hledáme na výpomoc od 10 do 14 hodin.

3. Přihláška ke stravování je ke stažení zde.

 

 za kolektiv školní jídelny vedoucí Jana Pohanková


Publikováno 28. 8. 2020 7:32

Nabídka pracovního místa ve ŠJ

Datum konání: 10. 8. 2020

Hledáme kuchaře/kuchařku do školní jídelny.

 • Nabízíme plný úvazek na školní rok 2020/2021 - zástup za MD.
 • Veškeré podrobnější informace u ředitelky školy Mgr. Romany Chlubnové na telefonu 776 888 990.

Publikováno 10. 8. 2020 22:16

Organizace posledních dní školního roku (ZŠ)

Datum konání: 22. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme poslední celý týden tohoto školního roku. Všichni jste ve spojení s třídními učiteli a tak víte, že i nyní pokračujeme v nastaveném modelu z uplynulých dní.

Zítra 23. 6. budou v 15 hodin slavnostně „vyřazeni“ z MŠ na zahradě budoucí prvňáčci, a potom je i s rodiči přivítáme ve škole, seznámí se s paní učitelkou, svými budoucími patrony – osmáky a dozví se, co budou potřebovat do 1. třídy. Inzerované focení, o kterém jste četli na webu v záložce Mateřská škola, se od začátku týkalo pouze dětí z MŠ! Děti ze ZŠ chci nechat vyfotit až v září, kdy se doufám všichni vrátí a budeme mít kompletní třídy.

Ve čtvrtek 25. 6. v 16 hodin se koná v jídelně schůze rodičů, na kterou zve výbor spolku SRPDŠ.

Na pondělí 29. 6. připravují deváťáci pro všechny žáky, kteří přijdou do školy, Pohádkovou cestu. Doufáme, že počasí bude přát. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci venku, mohou přijít všechny děti, i ty, které byly zatím doma pouze v distanční výuce. S sebou si vezměte čestné prohlášení rodičů.

V úterý 30. 6. plánujeme slavnostní ukončení školního roku od 7:30 na školním hřišti, kde oceníme nejúspěšnější žáky, rozloučíme se s deváťáky, paní učitelkou Vavřínkovou a se všemi navzájem před odchodem na prázdniny. Poté rozdají třídní dětem vysvědčení a budou moci odejít cca v 8:15 domů. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, ti, kteří přijdou poprvé, odevzdají třídním čestné prohlášení. Na rozloučení na hřiště zveme srdečně i rodiče! Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou, jej uložíme ve škole a vydáme po zahájení školního roku 1. září. Oběd již tento den nebude.

Vážení rodiče, na dnešní závěrečné pedagogické radě zaznělo kromě jiného od všech našich učitelů velké uznání a poděkování VÁM VŠEM za skvělou spolupráci během karantény a po částečném otevření školy. Klobouk dolů i před žáky, kteří celou dobu omezení vydrželi pracovat a zůstali aktivní. Velmi Vám děkujeme a pevně věříme, že od září se budeme opět normálně scházet ve škole a fungovat tak, jak jsme zvyklí.

Přeji nám i Vám klidný průběh posledních školních dní!

Za zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 22. 6. 2020

Čestné prohlášení

Hodnocení v tomto pololetí - vyhláška

Hodnocení v tomto pololetí - metodika


Publikováno 22. 6. 2020 18:29

Organizace výuky v červnu

Datum konání: 1. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti, vstupujeme do 12. týdne výuky v mimořádných podmínkách.

Ve škole se již 3. týden připravují žáci 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy, děti z 1. stupně, které nastoupily do obnovené školní výuky 25. 5. 2020, se učí denně 4 hodiny a zájemci se věnují i odpoledním aktivitám do 15:30. Vše funguje dobře, paní učitelky i žáci jsou rádi spolu. Děti jsou ukázněné, bez problému se přizpůsobily opatřením, která stanovilo MŠMT na podporu prevence šíření infekce. Dnes jsme si připomněli Mezinárodní den dětí, každá pracovní skupinka slavila se svým dortem a deváťáci se zmrzlinovými kornouty.

U dětí z 1. stupně je nyní oproti předchozím nařízením možné, aby se připojily do skupin vytvořených 25. 5. 2020. V našich podmínkách můžeme přijmout děti do 1., 4. a 5. ročníku, v 2. a 3. ročníku máme 15 žáků, tedy plnou kapacitu skupiny a další přijetí dětí již není z organizačních důvodů možné.

Jak jsem Vás minulý týden informovala, od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost ve škole žákům 6., 7., a 8. ročníku. Děkuji Vám všem, kteří jste třídním učitelům sdělili předběžný zájem.

V naší škole budeme postupovat takto:

 • V pondělí 8. 6. 2020 mohou přijít do školy v 7:30 žáci 7. ročníku, v úterý 9. 6. v 7:30 žáci 8. ročníku a ve středu 10. 6. v 7:30 žáci 6. ročníku.
 • S sebou si každý přinese 1 roušku a sáček na ni.
 • Počkají před starou budovou, kde je vyzvedne třídní učitelka, vybere od nich rodiči podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a odvede je do učebny dějepisu/přírodopisu. Absolvují úvodní třídnickou hodinu, kde se mimo jiné seznámí s principy hodnocení na konci tohoto pololetí. V dalším bloku se setkají s vyučujícími jednotlivých předmětů a proběhne diskuse o distanční výuce.
 • Konec setkání bude v 11 hodin. Zájemci o oběd si jej přihlásí na určený den standardním způsobem ve školní jídelně.
 • V následujících 2 týdnech proběhne stejný organizační model (pondělí 7. ročník, úterý 8. ročník, středa 6. ročník), obsahem setkání budou třídní hodiny zaměřené na podporu vzájemných vztahů mezi spolužáky.
 • Výuka bude nadále probíhat distančně.
 • Čestné prohlášení ke stažení

V pondělí 29. 6. připraví žáci 9. ročníku pro všechny děti pohádkový les v přírodě (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

V úterý 30. 6. bude ukončen školní rok a rozdáno vysvědčení v jednotlivých třídách (podrobnosti budou sděleny aktuálně).

Vážení rodiče, těšíme se na další setkání s dětmi a děkujeme Vám za skvělou spolupráci a podporu. Aktuální informace budou zde sděleny opět příští pondělí. Spolupracujte dál s třídními učiteli.

S pozdravem ze školy za všechny zaměstnance Romana Chlubnová

V Polničce 1. 6. 2020

  

MŠMT z 27. 5 2020: OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - informace pro 2. stupeň

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

1) Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

2) Socializační aktivity.

3) Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

4) Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

5) Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení.


Publikováno 1. 6. 2020 19:50

Nové výzvy pro všechny děti

Datum konání: 16. 4. 2020 - 15. 5. 2020

Zeměkoule

Některé třídy přišly současnou situací o exkurze, soutěže, přednášky a další společné aktivity. 

A protože z toho nejsou smutné jen děti, ale i pořadatelé a spolupracovníci školy, přicházejí zajímavé nabídky, které by si mohly najít své zájemce z našich řad.

Dnes vám tedy představíme:

 1. Soutěž spolku FakeScape, jehož zástupci měli přijet za žáky 2. stupně - více ZDE
 2. Den Země pro úplně všechny - ZDE

Publikováno 15. 4. 2020 22:06

Novější 1