Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Informace k rekonstrukci školy a prosba o pomoc

Datum konání: 25. 7. 2020

žení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že obec Polnička, zřizovatel naší školy, získala finanční dotaci i dodavatele na rekonstrukci historické budovy školy. Stavba by měla začít co nejdříve, neboť dotaci cca 20 000 000 Kč je nutné do konce května proinvestovat. Zároveň bude probíhat i rekonstrukce sokolovny - krov a podlaha v sále, která by měla skončit v říjnu. Vzhledem k potřebě rychlého začátku prací bylo rozhodnuto, že v sobotu 25. 7. od 8 hodin budou dobrovolní hasiči organizovat stěhování školy a odvoz nábytku. Celá budova musí být úplně prázdná. Nábytek se bude odvážet k uložení do Škrdlovic, pomůcky budou na obecním úřadě.

Vážení rodiče, chtěla bych Vás požádat, zda byste nemohli přijít v sobotu se stěhováním pomoci. Nebude se jednat jen o skříně a těžké věci, ale bude třeba odnosit i židle z 6 učeben a každá ruka bude dobrá. Předem Vám děkuji za případnou pomoc.
Provoz školy v kombinaci se stavebními úpravami nebude jednoduchý, ale věřím, že se rekonstrukce podaří a děti budou mít moc pěkné prostory a bude se jim ve škole líbit. Uděláme pro to, co bude v našich silách. 
S pozdravem a přáním hezkých letních dní Romana Chlubnová

Publikováno 20. 7. 2020 21:36

Nález karty na autobus (ZŠ)

Datum konání: 30. 6. 2020

Dnes byla ve škole nalezena karta na autobus.

Podívejte se, prosím, ještě před prázdninami, zda vám nechybí. Pokud ano, volejte, pište. :-)

Krásné léto!


Publikováno 30. 6. 2020 17:02

Konec školního roku, prázdniny začínají... (ZŠ)

Datum konání: 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti, přátelé dětí a naší školy,

letošní dosti podivný školní rok 2019 / 2020 končí. Žádný podobný jsme dosud nezažili a věřme, že ten další bude co „nejnormálnější“.

Dnes dostávají žáci vysvědčení, které je spíše symbolické a je uzavřením jejich i Vaší práce v době distanční výuky. Všichni jsme se snažili pracovat nejlépe, jak jsme uměli. Jsme bohatší o řadu zkušeností, získali jsme různé dovednosti, které se nám jistě neztratí, a navíc je budeme dál rozvíjet a rozšiřovat, aby se i netradiční způsoby výuky staly běžnou součástí vzdělávání. Budeme přitom potřebovat i nadále Váš zájem o školu a aktivní spolupráci, třeba i ve spolku SRPDŠ, kde se na podzim uskuteční volby nového vedení.

Vážení rodiče, školní rok končí a ten nový 2020 / 2021 je připraven. Pokyny od třídních učitelů, rozvrhy, kroužky, seznam pomůcek, najdete na webu školy a na stránkách tříd. Budeme s Vámi i nadále v kontaktu na facebooku zsamspolnicka.

V případě potřeby během prázdnin se na mě obracejte na můj mobil 776 888 990.

Děkuji Vám všem za skvělou spolupráci v mimořádném období. Přeji nám všem krásné, dlouhé, klidné léto. Hodně sluníčka a radosti. Hodně odpočinku a relaxace.

Za všechny zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 30. 6. 2020


Publikováno 30. 6. 2020 5:49

Pohádkový les (ZŠ)

Datum konání: 29. 6. 2020

Pohádkový les

Za stálého deště si dnes mohli zájemci projít sportovně pohádkovou cestu v areálu občerstvení Vagón. Žáci deváté třídy si zde přichystali aktivity využívající různé znalosti a dovednosti účastníků (jak můžete zhlédnout ve fotogalerii). 

Děkujeme milé obsluze z občerstvení Vagón, deváťákům a jejich panu učiteli třídnímu i všem nebojácným soutěžícím, kteří si moc zasloužili získanou odměnu. :-)


Publikováno 29. 6. 2020 22:49

Tablo 9. třídy (ZŠ)

Datum konání: 26. 6. 2020

Konečně po přijímacích zkouškách... 

Tablo 9. třídy


Publikováno 27. 6. 2020 22:17

Mimořádná členská schůze SRPDŠ

Datum konání: 25. 6. 2020

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi SRPDŠ, která se bude konat

dne 25. 6. 2020 v 16 hodin v jídelně školy.

Program schůze:

  1. Přivítání rodičů.
  2. Projednání odstoupení členů výboru z funkcí.
  3. Projednání a odsouhlasení fungování SRPDŠ v následujícím období.
  4. Náměty a připomínky rodičů.
  5. Ukončení schůze.

Pozvánka SRPDŠ


Publikováno 11. 6. 2020 21:17

Organizace posledních dní školního roku (ZŠ)

Datum konání: 22. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme poslední celý týden tohoto školního roku. Všichni jste ve spojení s třídními učiteli a tak víte, že i nyní pokračujeme v nastaveném modelu z uplynulých dní.

Zítra 23. 6. budou v 15 hodin slavnostně „vyřazeni“ z MŠ na zahradě budoucí prvňáčci, a potom je i s rodiči přivítáme ve škole, seznámí se s paní učitelkou, svými budoucími patrony – osmáky a dozví se, co budou potřebovat do 1. třídy. Inzerované focení, o kterém jste četli na webu v záložce Mateřská škola, se od začátku týkalo pouze dětí z MŠ! Děti ze ZŠ chci nechat vyfotit až v září, kdy se doufám všichni vrátí a budeme mít kompletní třídy.

Ve čtvrtek 25. 6. v 16 hodin se koná v jídelně schůze rodičů, na kterou zve výbor spolku SRPDŠ.

Na pondělí 29. 6. připravují deváťáci pro všechny žáky, kteří přijdou do školy, Pohádkovou cestu. Doufáme, že počasí bude přát. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci venku, mohou přijít všechny děti, i ty, které byly zatím doma pouze v distanční výuce. S sebou si vezměte čestné prohlášení rodičů.

V úterý 30. 6. plánujeme slavnostní ukončení školního roku od 7:30 na školním hřišti, kde oceníme nejúspěšnější žáky, rozloučíme se s deváťáky, paní učitelkou Vavřínkovou a se všemi navzájem před odchodem na prázdniny. Poté rozdají třídní dětem vysvědčení a budou moci odejít cca v 8:15 domů. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, ti, kteří přijdou poprvé, odevzdají třídním čestné prohlášení. Na rozloučení na hřiště zveme srdečně i rodiče! Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou, jej uložíme ve škole a vydáme po zahájení školního roku 1. září. Oběd již tento den nebude.

Vážení rodiče, na dnešní závěrečné pedagogické radě zaznělo kromě jiného od všech našich učitelů velké uznání a poděkování VÁM VŠEM za skvělou spolupráci během karantény a po částečném otevření školy. Klobouk dolů i před žáky, kteří celou dobu omezení vydrželi pracovat a zůstali aktivní. Velmi Vám děkujeme a pevně věříme, že od září se budeme opět normálně scházet ve škole a fungovat tak, jak jsme zvyklí.

Přeji nám i Vám klidný průběh posledních školních dní!

Za zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 22. 6. 2020

Čestné prohlášení

Hodnocení v tomto pololetí - vyhláška

Hodnocení v tomto pololetí - metodika


Publikováno 22. 6. 2020 18:29

UPOZORNĚNÍ - fotografování tříd

Datum konání: 22. 6. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás upozornila, že informace o fotografování tříd, které jste někteří obdrželi v minulých dnech do svých mailových schránek, se NETÝKAJÍ ŠKOLY, tedy ani prvního stupně. Je pouze pro děti, které chodí do školky. Zpráva byla odeslána z Aktualit MŠ, ale nebylo to dostatečně zdůrazněno...

Děkuji za pochopení.

Věra Blažíčková                                                                       


Publikováno 22. 6. 2020 16:53

Ukončení sběru pomerančové kůry

Datum konání: 19. 6. 2020

Upozorňujeme, že zítra 19. 6. je poslední den v tomto školním roce, kdy je možné ve škole odevzdat usušenou pomerančovou nebo citrónovou kůru.

Žáci 1. stupně ji mohou odevzdat svým třídním ucitelkám. Případně kůru převezme pan školník.

Děkujeme všem, kteří se ke sběru připojili.


Publikováno 18. 6. 2020 9:59

Zpráva z keramiky...

Datum konání: 12. 6. 2020

Hledá se zájemce, který chtěl na vánočním jarmarku koupit talíř se stromem...

Keramika

Talíř je nachystaný k předání, ale ztratil se nám na Vás kontakt, proto se, prosíme, ozvěte na mail paní učitelky Chmelové nebo Blažíčkové.

Děkujeme za pochopení.

holky z Keramiky


Publikováno 11. 6. 2020 21:49