Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

 

Videa ze školy nově na youtube.

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020

Datum konání: 30. 9. 2020

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 je k dispozici ve společných dokumentech ZŠ a MŠ - zde.


Publikováno 30. 9. 2020 23:05

Pozvánka Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou

Datum konání: 28. 8. 2020

Zajímavá akce Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou.
Přijďte se podívat.
Pozvanka_1.jpg

Publikováno 10. 8. 2020 22:11

Informace k rekonstrukci školy a prosba o pomoc

Datum konání: 25. 7. 2020

žení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že obec Polnička, zřizovatel naší školy, získala finanční dotaci i dodavatele na rekonstrukci historické budovy školy. Stavba by měla začít co nejdříve, neboť dotaci cca 20 000 000 Kč je nutné do konce května proinvestovat. Zároveň bude probíhat i rekonstrukce sokolovny - krov a podlaha v sále, která by měla skončit v říjnu. Vzhledem k potřebě rychlého začátku prací bylo rozhodnuto, že v sobotu 25. 7. od 8 hodin budou dobrovolní hasiči organizovat stěhování školy a odvoz nábytku. Celá budova musí být úplně prázdná. Nábytek se bude odvážet k uložení do Škrdlovic, pomůcky budou na obecním úřadě.

Vážení rodiče, chtěla bych Vás požádat, zda byste nemohli přijít v sobotu se stěhováním pomoci. Nebude se jednat jen o skříně a těžké věci, ale bude třeba odnosit i židle z 6 učeben a každá ruka bude dobrá. Předem Vám děkuji za případnou pomoc.
Provoz školy v kombinaci se stavebními úpravami nebude jednoduchý, ale věřím, že se rekonstrukce podaří a děti budou mít moc pěkné prostory a bude se jim ve škole líbit. Uděláme pro to, co bude v našich silách. 
S pozdravem a přáním hezkých letních dní Romana Chlubnová

Publikováno 20. 7. 2020 21:36

Nález karty na autobus (ZŠ)

Datum konání: 30. 6. 2020

Dnes byla ve škole nalezena karta na autobus.

Podívejte se, prosím, ještě před prázdninami, zda vám nechybí. Pokud ano, volejte, pište. :-)

Krásné léto!


Publikováno 30. 6. 2020 17:02

Konec školního roku, prázdniny začínají... (ZŠ)

Datum konání: 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milé děti, přátelé dětí a naší školy,

letošní dosti podivný školní rok 2019 / 2020 končí. Žádný podobný jsme dosud nezažili a věřme, že ten další bude co „nejnormálnější“.

Dnes dostávají žáci vysvědčení, které je spíše symbolické a je uzavřením jejich i Vaší práce v době distanční výuky. Všichni jsme se snažili pracovat nejlépe, jak jsme uměli. Jsme bohatší o řadu zkušeností, získali jsme různé dovednosti, které se nám jistě neztratí, a navíc je budeme dál rozvíjet a rozšiřovat, aby se i netradiční způsoby výuky staly běžnou součástí vzdělávání. Budeme přitom potřebovat i nadále Váš zájem o školu a aktivní spolupráci, třeba i ve spolku SRPDŠ, kde se na podzim uskuteční volby nového vedení.

Vážení rodiče, školní rok končí a ten nový 2020 / 2021 je připraven. Pokyny od třídních učitelů, rozvrhy, kroužky, seznam pomůcek, najdete na webu školy a na stránkách tříd. Budeme s Vámi i nadále v kontaktu na facebooku zsamspolnicka.

V případě potřeby během prázdnin se na mě obracejte na můj mobil 776 888 990.

Děkuji Vám všem za skvělou spolupráci v mimořádném období. Přeji nám všem krásné, dlouhé, klidné léto. Hodně sluníčka a radosti. Hodně odpočinku a relaxace.

Za všechny zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 30. 6. 2020


Publikováno 30. 6. 2020 5:49

Pohádkový les (ZŠ)

Datum konání: 29. 6. 2020

Pohádkový les

Za stálého deště si dnes mohli zájemci projít sportovně pohádkovou cestu v areálu občerstvení Vagón. Žáci deváté třídy si zde přichystali aktivity využívající různé znalosti a dovednosti účastníků (jak můžete zhlédnout ve fotogalerii). 

Děkujeme milé obsluze z občerstvení Vagón, deváťákům a jejich panu učiteli třídnímu i všem nebojácným soutěžícím, kteří si moc zasloužili získanou odměnu. :-)


Publikováno 29. 6. 2020 22:49

Tablo 9. třídy (ZŠ)

Datum konání: 26. 6. 2020

Konečně po přijímacích zkouškách... 

Tablo 9. třídy


Publikováno 27. 6. 2020 22:17

Mimořádná členská schůze SRPDŠ

Datum konání: 25. 6. 2020

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi SRPDŠ, která se bude konat

dne 25. 6. 2020 v 16 hodin v jídelně školy.

Program schůze:

  1. Přivítání rodičů.
  2. Projednání odstoupení členů výboru z funkcí.
  3. Projednání a odsouhlasení fungování SRPDŠ v následujícím období.
  4. Náměty a připomínky rodičů.
  5. Ukončení schůze.

Pozvánka SRPDŠ


Publikováno 11. 6. 2020 21:17

Organizace posledních dní školního roku (ZŠ)

Datum konání: 22. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme poslední celý týden tohoto školního roku. Všichni jste ve spojení s třídními učiteli a tak víte, že i nyní pokračujeme v nastaveném modelu z uplynulých dní.

Zítra 23. 6. budou v 15 hodin slavnostně „vyřazeni“ z MŠ na zahradě budoucí prvňáčci, a potom je i s rodiči přivítáme ve škole, seznámí se s paní učitelkou, svými budoucími patrony – osmáky a dozví se, co budou potřebovat do 1. třídy. Inzerované focení, o kterém jste četli na webu v záložce Mateřská škola, se od začátku týkalo pouze dětí z MŠ! Děti ze ZŠ chci nechat vyfotit až v září, kdy se doufám všichni vrátí a budeme mít kompletní třídy.

Ve čtvrtek 25. 6. v 16 hodin se koná v jídelně schůze rodičů, na kterou zve výbor spolku SRPDŠ.

Na pondělí 29. 6. připravují deváťáci pro všechny žáky, kteří přijdou do školy, Pohádkovou cestu. Doufáme, že počasí bude přát. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci venku, mohou přijít všechny děti, i ty, které byly zatím doma pouze v distanční výuce. S sebou si vezměte čestné prohlášení rodičů.

V úterý 30. 6. plánujeme slavnostní ukončení školního roku od 7:30 na školním hřišti, kde oceníme nejúspěšnější žáky, rozloučíme se s deváťáky, paní učitelkou Vavřínkovou a se všemi navzájem před odchodem na prázdniny. Poté rozdají třídní dětem vysvědčení a budou moci odejít cca v 8:15 domů. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, ti, kteří přijdou poprvé, odevzdají třídním čestné prohlášení. Na rozloučení na hřiště zveme srdečně i rodiče! Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou, jej uložíme ve škole a vydáme po zahájení školního roku 1. září. Oběd již tento den nebude.

Vážení rodiče, na dnešní závěrečné pedagogické radě zaznělo kromě jiného od všech našich učitelů velké uznání a poděkování VÁM VŠEM za skvělou spolupráci během karantény a po částečném otevření školy. Klobouk dolů i před žáky, kteří celou dobu omezení vydrželi pracovat a zůstali aktivní. Velmi Vám děkujeme a pevně věříme, že od září se budeme opět normálně scházet ve škole a fungovat tak, jak jsme zvyklí.

Přeji nám i Vám klidný průběh posledních školních dní!

Za zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 22. 6. 2020

Čestné prohlášení

Hodnocení v tomto pololetí - vyhláška

Hodnocení v tomto pololetí - metodika


Publikováno 22. 6. 2020 18:29

UPOZORNĚNÍ - fotografování tříd

Datum konání: 22. 6. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás upozornila, že informace o fotografování tříd, které jste někteří obdrželi v minulých dnech do svých mailových schránek, se NETÝKAJÍ ŠKOLY, tedy ani prvního stupně. Je pouze pro děti, které chodí do školky. Zpráva byla odeslána z Aktualit MŠ, ale nebylo to dostatečně zdůrazněno...

Děkuji za pochopení.

Věra Blažíčková                                                                       


Publikováno 22. 6. 2020 16:53