Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

Volná pracovní místa

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Novější 1 3

AKTUALIZOVÁNO! K povinnosti nošení roušek ve školách od 10. 9. 2020

Datum konání: 9. 9. 2020

Vážení rodiče,

od zítřka se rozšiřuje povinnost na nošení roušek ve vnitřních prostorách. Konkrétní instrukce pro školy jsou shrnuty v dokumentu Mimořádné opatření - roušky od 10.9.2020 - určeno pro ZŠ, který je v celém znění k dispozici ZDE .

Dejte proto, prosím, zítra dětem do sáčku 2 roušky, aby je měly nachystané pro použití ve společných prostorách školy.

Děkuji za pochopení.

Romana Chlubnová


Publikováno 9. 9. 2020 17:41

Pozvánka Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou

Datum konání: 28. 8. 2020

Zajímavá akce Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou.
Přijďte se podívat.
Pozvanka_1.jpg

Publikováno 10. 8. 2020 22:11

Mimořádná členská schůze SRPDŠ

Datum konání: 25. 6. 2020

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na mimořádnou členskou schůzi SRPDŠ, která se bude konat

dne 25. 6. 2020 v 16 hodin v jídelně školy.

Program schůze:

  1. Přivítání rodičů.
  2. Projednání odstoupení členů výboru z funkcí.
  3. Projednání a odsouhlasení fungování SRPDŠ v následujícím období.
  4. Náměty a připomínky rodičů.
  5. Ukončení schůze.

Pozvánka SRPDŠ


Publikováno 11. 6. 2020 21:17

Organizace posledních dní školního roku (ZŠ)

Datum konání: 22. 6. 2020 - 30. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme poslední celý týden tohoto školního roku. Všichni jste ve spojení s třídními učiteli a tak víte, že i nyní pokračujeme v nastaveném modelu z uplynulých dní.

Zítra 23. 6. budou v 15 hodin slavnostně „vyřazeni“ z MŠ na zahradě budoucí prvňáčci, a potom je i s rodiči přivítáme ve škole, seznámí se s paní učitelkou, svými budoucími patrony – osmáky a dozví se, co budou potřebovat do 1. třídy. Inzerované focení, o kterém jste četli na webu v záložce Mateřská škola, se od začátku týkalo pouze dětí z MŠ! Děti ze ZŠ chci nechat vyfotit až v září, kdy se doufám všichni vrátí a budeme mít kompletní třídy.

Ve čtvrtek 25. 6. v 16 hodin se koná v jídelně schůze rodičů, na kterou zve výbor spolku SRPDŠ.

Na pondělí 29. 6. připravují deváťáci pro všechny žáky, kteří přijdou do školy, Pohádkovou cestu. Doufáme, že počasí bude přát. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci venku, mohou přijít všechny děti, i ty, které byly zatím doma pouze v distanční výuce. S sebou si vezměte čestné prohlášení rodičů.

V úterý 30. 6. plánujeme slavnostní ukončení školního roku od 7:30 na školním hřišti, kde oceníme nejúspěšnější žáky, rozloučíme se s deváťáky, paní učitelkou Vavřínkovou a se všemi navzájem před odchodem na prázdniny. Poté rozdají třídní dětem vysvědčení a budou moci odejít cca v 8:15 domů. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci, ti, kteří přijdou poprvé, odevzdají třídním čestné prohlášení. Na rozloučení na hřiště zveme srdečně i rodiče! Žákům, kteří si vysvědčení nevyzvednou, jej uložíme ve škole a vydáme po zahájení školního roku 1. září. Oběd již tento den nebude.

Vážení rodiče, na dnešní závěrečné pedagogické radě zaznělo kromě jiného od všech našich učitelů velké uznání a poděkování VÁM VŠEM za skvělou spolupráci během karantény a po částečném otevření školy. Klobouk dolů i před žáky, kteří celou dobu omezení vydrželi pracovat a zůstali aktivní. Velmi Vám děkujeme a pevně věříme, že od září se budeme opět normálně scházet ve škole a fungovat tak, jak jsme zvyklí.

Přeji nám i Vám klidný průběh posledních školních dní!

Za zaměstnance školy s úctou Romana Chlubnová

V Polničce 22. 6. 2020

Čestné prohlášení

Hodnocení v tomto pololetí - vyhláška

Hodnocení v tomto pololetí - metodika


Publikováno 22. 6. 2020 18:29

Ukončení sběru pomerančové kůry

Datum konání: 19. 6. 2020

Upozorňujeme, že zítra 19. 6. je poslední den v tomto školním roce, kdy je možné ve škole odevzdat usušenou pomerančovou nebo citrónovou kůru.

Žáci 1. stupně ji mohou odevzdat svým třídním ucitelkám. Případně kůru převezme pan školník.

Děkujeme všem, kteří se ke sběru připojili.


Publikováno 18. 6. 2020 9:59

Sběr v dalším období

Datum konání: 30. 4. 2020 - 15. 6. 2020

Oznamujeme, že i nadále pokračujeme ve sběru pomerančové kůry, hliníku a použitého kuchyňského oleje. Ponechejte je, prosím, doma, po návratu dětí do školy bude možné vše odevzdat v kabinetě M-Př.

Zároveň upozorňujeme, že byl pro nulovou výkupní cenu zrušen sběr papíru.

Tuto komoditu je možné odevzdávat do obecních kontejnerů na sběrných místech.


Publikováno 3. 4. 2020 18:32

Nové výzvy pro všechny děti

Datum konání: 16. 4. 2020 - 15. 5. 2020

Zeměkoule

Některé třídy přišly současnou situací o exkurze, soutěže, přednášky a další společné aktivity. 

A protože z toho nejsou smutné jen děti, ale i pořadatelé a spolupracovníci školy, přicházejí zajímavé nabídky, které by si mohly najít své zájemce z našich řad.

Dnes vám tedy představíme:

  1. Soutěž spolku FakeScape, jehož zástupci měli přijet za žáky 2. stupně - více ZDE
  2. Den Země pro úplně všechny - ZDE

Publikováno 15. 4. 2020 22:06

Oznámení - úplata za MŠ a ŠD

Datum konání: 1. 4. 2020

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že úplata za MŠ a školní družinu Vám bude vrácena za celou dobu mimořádného opatření včetně měsíce března.

Bude poukázána na konci mimořádného období na Váš účet.

Mgr. Romana Chlubnová

 

Publikováno 3. 4. 2020 18:18

Nové pokyny k zápisu do 1. třídy

Datum konání: 1. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu do 1. třídy jsme obdrželi od ministerstva školství níže přiložený dokument. Na jeho základě se zápis do naší základní školy uskuteční takto:

Na webových stránkách školy www.zspolnicka v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY jsou vloženy potřebné formuláře. Prosím Vás o jejich vytištění, vyplnění, podepsání zákonným zástupcem a vložení do schránky školy u hnědých dveří na staré budově. U dětí, které budou do školy nastupovat, vyplňte i zápisní list. 

Kdo žádáte o odklad, vyplňte pouze patřičnou žádost a doložte k ní potvrzení, pokud je za aktuálních podmínek máte. Pokud ne, podejte pouze žádost, potvrzení doložíte dodatečně, až je bude možné získat.

Žádosti vkládejte do schránky mezi 1. 4. a 17. 4. 2020, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Až se vrátíme do školy, pozveme Vás i děti na návštěvu a seznámení se školou!

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a těším se na shledanou.

S pozdravem Romana Chlubnová (tel: 776 888 990)

Dokument - Nové pokyny k zápisu do 1. třídy 


Publikováno 18. 3. 2020 21:06

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Datum konání: 20. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení rodiče, 

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy/přerušení provozu mateřské školy pro Vás máme připravené. Žádost  vám zašleme elektronicky nebo se můžete  zastavit ve škole od 7.30 do 9.00 nebo po předchozí dohodě i v jinou dobu. 

Pro elektronické zaslání žádosti kontaktujte reditelstvi@zspolnicka.cz , uveďte jméno dítěte a rodné číslo.  Formulář bude zaslán zpět na Vaši e-mailovou adresu, ze které nás budete kontaktovat.

 

Pro urychlení administrativy při osobním vyzvednutí ve škole můžete stejné údaje oznámit opět na e-mail reditelstvi@zspolnicka.cz, formuláře si vyplníme před Vaším příchodem.

 

Děkujeme.

 


Publikováno 20. 3. 2020 6:00

Novější 1 3