Aktuality ZŠ


Aktuálně!

 

 

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Novější 1 3 6 11 16

Nové pokyny k zápisu do 1. třídy

Datum konání: 1. 4. 2020 - 17. 4. 2020

Vážení rodiče,

k letošnímu zápisu do 1. třídy jsme obdrželi od ministerstva školství níže přiložený dokument. Na jeho základě se zápis do naší základní školy uskuteční takto:

Na webových stránkách školy www.zspolnicka v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY jsou vloženy potřebné formuláře. Prosím Vás o jejich vytištění, vyplnění, podepsání zákonným zástupcem a vložení do schránky školy u hnědých dveří na staré budově. U dětí, které budou do školy nastupovat, vyplňte i zápisní list. 

Kdo žádáte o odklad, vyplňte pouze patřičnou žádost a doložte k ní potvrzení, pokud je za aktuálních podmínek máte. Pokud ne, podejte pouze žádost, potvrzení doložíte dodatečně, až je bude možné získat.

Žádosti vkládejte do schránky mezi 1. 4. a 17. 4. 2020, nejpozději však do 30. 4. 2020.

Až se vrátíme do školy, pozveme Vás i děti na návštěvu a seznámení se školou!

Děkuji Vám za pochopení, spolupráci a těším se na shledanou.

S pozdravem Romana Chlubnová (tel: 776 888 990)

Dokument - Nové pokyny k zápisu do 1. třídy 


Publikováno 18. 3. 2020 21:06

Výuka na dálku - 3. týden

Datum konání: 30. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Vážení rodiče!

Máme za sebou 2. týden výuky na dálku. Většina žáků komunikuje s třídními učiteli i vyučujícími a snaží se plnit zadané úkoly. Vám, rodičům, děkujeme za průběžný zájem a kontrolu, zda děti opravdu dělají to, co mají určeno. Pokud je Vám cokoli nejasné, obracejte se na učitele prostřednictvím pracovních e mailů,  nebo na ředitelku školy na osobní mobil 776 888 990. Na toto číslo volejte i v případě potřeby osobní návštěvy ve škole. Tento týden již z důvodu minimálního využití nebudou nastaveny pravidelné hodiny.

Žádosti o ošetřovné potvrzujeme on line s elektronickým podpisem na adrese reditelstvi@zspolnicka, posílejte jméno a rodné číslo dítěte.

I nadále očekáváme Vaši zpětnou vazbu ohledně přiměřenosti zadávaného učiva i nastavené formy komunikace a předem Vám za ni děkujeme.

Základní obecné informace týkající se výuky, nebo důležité organizační informace budou nadále zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspolnicka.cz v odkazu AKTUALITY.

Konkrétní informace pro jednotlivé třídy budou uváděny v odkazu STRÁNKY TŘÍD. Budou průběžně aktualizovány. Zůstávají hlavním prostředkem pro sdělování informací od třídních učitelů a poskytují i Vám přehled o tom, jak mají Vaše děti pracovat.

Pro třídy 1. stupně zde najdete i všechny informace k výuce.

Informace k výuce pro 2. stupeň budeme vkládat do školního systému ŠKOLA ONLINE, popřípadě též na STRÁNKY TŘÍD.

V pondělí 30. 3. vloží vyučující do systému informace k týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020.

Pokud potřebujete znovu získat ztracený přístup do systému ŠKOLA ONLINE, kontaktujte paní učitelku Věru Blažíčkovou (blazickova@zspolnicka.cz). Stejně tak i v případě nutnosti zapůjčení tabletu nebo notebooku (v omezeném množství).

Pokud si potřebujete vyzvednout ve škole učebnice, sešity, učební pomůcky, kontaktujte svého třídního učitele, který se s vámi domluví na konkrétním termínu.

Přejeme Vám hodně trpělivosti a držte se ve zdraví!

Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička                       30. 3. 2020


Publikováno 30. 3. 2020 19:55

Přijímací řízení na SŠ v roce 2020

Datum konání: 29. 3. 2020 - 30. 6. 2020

Všechny důležité informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2020 najdete na následujícím odkazu: 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?lang=1&ref=m&source=email

 


Publikováno 29. 3. 2020 18:39

Informace MŠMT k přijímacím zkouškám

Datum konání: 23. 3. 2020

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY: JAK TO LETOS BUDE?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. „Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka. „U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/…/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-z…

Mgr. Romana Chlubnová, ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

Publikováno 23. 3. 2020 15:09

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Datum konání: 20. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení rodiče, 

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy/přerušení provozu mateřské školy pro Vás máme připravené. Žádost  vám zašleme elektronicky nebo se můžete  zastavit ve škole od 7.30 do 9.00 nebo po předchozí dohodě i v jinou dobu. 

Pro elektronické zaslání žádosti kontaktujte reditelstvi@zspolnicka.cz , uveďte jméno dítěte a rodné číslo.  Formulář bude zaslán zpět na Vaši e-mailovou adresu, ze které nás budete kontaktovat.

 

Pro urychlení administrativy při osobním vyzvednutí ve škole můžete stejné údaje oznámit opět na e-mail reditelstvi@zspolnicka.cz, formuláře si vyplníme před Vaším příchodem.

 

Děkujeme.

 


Publikováno 20. 3. 2020 6:00

Výzva všem :-)

Datum konání: 19. 3. 2020

Ahoj všem našim žákyním, žákům a rodičům!

Pokud máte náladu a chuť, podělte se s námi o to, jak se teď máte, jak se učíte, jak trávíte čas. Pošlete své fotky na fb nebo na email reditelstvi@zspolnicka.cz, ať o sobě trošku víme!
A vy, co rádi kreslíte, malujete, tvořte komiksy na téma Když jsme nemohli do školy, nebo pište příběhy, básničky, co vás nejvíc baví.

A ještě jeden návrh pro naše milé žákyně a žáky: Zkuste si psát deník! (koronadeník ?)
Stačí nějaký sešitek, do kterého si každý den zapíšete, co jste dělali, jak jste se měli, co se dělo. Později to bude zajímavé počtení. Využijte, co jste se naučili zatím v češtině a pište! A kreslete obrázky - ilustrace! (Kdo chce, ať píše klidně anglicky nebo německy - třeba jen nějaké menší poznámky na doplnění českého textu - vše se počítá)

Až se sejdeme, uděláme si ve škole výstavu!

Těšíme se na vás a na vaše příspěvky!


Publikováno 19. 3. 2020 19:23

PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Datum konání: 16. 3. 2020 - 17. 4. 2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Polnička, okres Žďár nad Sázavou

oznamuje

přerušení provozu mateřské školy

od 16. 3. 2020 do odvolání

Zdůvodnění - zde

Ohledně žádosti o ošetřovné postupují rodiče dětí mateřské školy stejně jako rodiče žáků základní školy /viz. Informace k vydání žádosti/


Publikováno 12. 3. 2020 19:27

Informace k prevenci šíření viru COVID-19

Datum konání: 4. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s novým virem COVID-19 přinášíme informace, jak postupovat proti jeho šíření, které nám poskytl Krajský úřad. 

Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost.

Aktuální informace pak můžete nalézt také na webu MŠMT.

COVID-19.jpg COVID-19

 


Publikováno 4. 3. 2020 17:29

Osmáci a jejich "doktorské" téma

Datum konání: 3. 3. 2020

Milé překvapení připravili dnes osmáci v hodině Aj své vyučující... více zde

Doktorské téma v Aj8


Publikováno 3. 3. 2020 19:19

Plán na březen 2020

Datum konání: 1. 3. 2020 - 31. 3. 2020

BŘEZEN

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ /1.,2.,6. - 8. ročník/

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL /8. ročník/

JARNÍ PRÁZDNINY

ZLATÝ ÁMOS

TRILOPARK /1.- 9. ročník/

FAKESCAPE /6.- 9. ročník/

Okresní kolo OLYMPIÁDY Z CHEMIE

Krajské kolo OLYMPIÁDY Z DĚJEPISU

Krajské kolo ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY

KOMENSKÝ 2020 /6.- 7. ročník/

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SETKÁNÍ S RODIČI

HVĚZDÁRNA /7. ročník/

 Petrklíč

soubor ke stažení

 

 


Publikováno 28. 2. 2020 21:03

Novější 1 3 6 11 16