Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

Volná pracovní místa

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

Novější 1 3 7 12 18

Ohlédnutí za pěti dny distanční výuky a volby do školské rady (ZŠ)

Datum konání: 21. 10. 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi krátké shrnutí uplynulých 5 školních dní:

1. a 2. stupeň – učíme distančně.

Na 1. stupni jsou informace pro výuku vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Výuka v konferencích probíhá přes MS TEAMS – časy jsou voleny tak, aby se nepřekrývala výuka sourozenců.

Na 2. stupni dodržujeme rozvrh hodin, informace jsou vkládány přes ŠKOLA ONLINE – sledujete zprávy a domácí úkoly. Děti jsou s vyučujícími ve spojení přes konference v MS TEAMS.

Nevyučují se výchovy, důraz je kladen na hlavní předměty – ČJ, AJ, M.

Průběžné informace o výuce včetně fotografií najdete na facebookové stránce školy zsamspolnicka.cz

Obědy ve školní jídelně je třeba si v případě zájmu přihlásit, cena je jako kdyby byly děti ve škole, vydávány budou do jídlonosičů přinesených ráno do 9 hodin na rampu školní kuchyně, k vyzvednutí po 11. hodině ve vstupní chodbě školy.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši komunikaci a skvělou spolupráci. Naše distanční výuka v tuto chvíli funguje, všechny děti s námi spolupracují, což potvrdili vyučující na včerejší on line poradě. O prázdninách se samozřejmě vyučovat nebude. Odpočiňte si a po prázdninách uvidíme, jestli se uvidíme tváří v tvář, nebo zase on line. Všechny pokyny od nás včas dostanete.

V následujícím období bude třeba uskutečnit volby do školské rady, které končí tříleté období. Dosud byli ve školské radě 3 členové – vedoucí rady za obec, jeden člen za učitele a jeden za rodiče. Nyní provedla obec změnu, bude mít 2 zástupce, proto je nutné mít též 2 zástupce za rodiče i za učitele. Pokud byste měli někdo zájem ve školské radě pracovat, nebo byste chtěli někoho navrhnout, pište na email reditelstvi@zspolnicka.cz. Volby bude nutné realizovat pravděpodobně také online. Jakmile připravíme vhodný způsob, dáme Vám vědět.

S nejasnostmi, nebo problémy se obracejte ihned na třídní učitele, nebo vedení školy – 776 888 990.

Snažte se být optimističtí, pozitivní, odpočněte si a užijte si čas s dětmi co nejradostněji. Přejeme vám hlavně zdraví!

Za tým zaměstnanců ZŠ Polnička

s úctou a pozdravem Romana Chlubnová

21. 10. 2020


Publikováno včera v 18:54

Aktuální informace k distanční výuce 14. 10. – 30. 10. 2020 (ZŠ)

Datum konání: 14. 10. 2020 - 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k včerejšímu rozhodnutí vlády bude výuka v následujících 8 dnech probíhat takto:

 • 1. stupeň – konkrétní informace k výuce Vám sdělí třídní učitelé prostřednictvím školního komunikačního systému skolaonline.cz. Sledujte zprávy a domácí úkoly.
 • 2. stupeň – výuka bude probíhat distančně – učitelé budou dodržovat normální rozvrh hodin. Je třeba, aby žáci měli k dispozici počítač, notebook, tablet, nebo mobil s připojením k internetu. Žáci sledují podle rozvrhu hodin zprávy a domácí úkoly ve školním komunikačním systému www.skolaonline.cz. Součástí výuky může být práce v aplikaci TEAMS (výuka v online třídě). Pokyny k připojení zveřejní Mgr. Blažíčková. Ve škole je možné zapůjčit omezené množství tabletů a notebooků – v případě potřeby kontaktujte prosím Mgr. Blažíčkovou - blazickova@zspolnicka.cz.

Pokud byste měli problém s připojením, domluvte si prosím jiný způsob práce (např. vyzvedávání materiálů přímo ve škole).

Děti dostaly od učitelů informace k výuce. Prosíme Vás o a spolupráci a trpělivost.

 

26. – 30. 10. 2020 – prodloužené podzimní prázdniny.

 

Omlouvání z výuky

Distanční výuka je povinná. Omlouvejte děti, pokud se nemohou účastnit, přes systém www.skolaonline.cz z rodičovských účtů tak, jako při běžné výuce, případně do pracovních emailů třídním učitelům, nebo přes omluvenku na webu školy.

 

Školní jídelna

Všechny děti jsou od středy odhlášeny z obědů. Pokud chcete obědy odebírat, přihlaste se přes strava.cz. Jídlo budeme dětem z hygienických důvodů vydávat v jednorázových obalech od 10:30 do 11:00 ve vstupní chodbě školy.

Cena oběda pro děti je stejná, jako kdyby byly ve škole.

 

Ošetřovné pro děti do 10 let

Podle našich informací by nemělo být nutné potvrzení o uzavření školy, stačí Vaše čestné prohlášení. https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

S úctou a pozdravem za zaměstnance školy Romana Chlubnová, ředitelka, 776 888 990, reditelstvi@zspolnicka.cz.


Publikováno 13. 10. 2020 17:19

Přístup žáků k výpočetní technice a internetu (ZŠ)

Datum konání: 21. 9. 2020 - 25. 9. 2020

Prosíme rodiče o vyplnění dotazníku zde nebo prostřednictvím odkazu ve skolaonline.cz nejpozději tento pátek 25. 9. 2020. Děkujeme.


Publikováno 21. 9. 2020 16:41

POZOR! Aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole. (ZŠ)

Datum konání: 18. 9. 2020

Celé aktuální mimořádné opatření MZDR k rouškám ve škole je k dispozici zde.
 
Stručně:
 
Roušky ve škole nově povinně i uvnitř tříd při výuce od rána 18. 9. 2020, s výjimkou: 
 • dětí a pedagogů v mateřské škole
 • dětí a pedagogů na 1. stupni
 • hodin hudební a tělesné výchovy
Děti z 2. stupně si vezmou minimálně 2 - 3 roušky do sáčku.
 
Děkujeme za respektování opatření a za spolupráci.
 
Za zaměstnance školy Romana Chlubnová

Publikováno 17. 9. 2020 18:23

Informace z Krajského úřadu - doporučení k řešení akutních onemocnění ve školách (ZŠ)

Datum konání: 15. 9. 2020

Vážení rodiče,

v přiložených dokumentech naleznete informace k doporučenému postupu OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19, který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků. 

MZDR v přiloženém dopisu žádá, aby v praxi bylo postupováno v souladu s přiloženými dokumenty, a to počínaje dnem 15. 9. 2020.

Průvodní dopis

Management u akutních onemocnění

Management respiračních onemocnění v ambulancích

Algoritmus testování

 

 


Publikováno 17. 9. 2020 14:21

AKTUALIZOVÁNO! K povinnosti nošení roušek ve školách od 10. 9. 2020

Datum konání: 9. 9. 2020

Vážení rodiče,

od zítřka se rozšiřuje povinnost na nošení roušek ve vnitřních prostorách. Konkrétní instrukce pro školy jsou shrnuty v dokumentu Mimořádné opatření - roušky od 10.9.2020 - určeno pro ZŠ, který je v celém znění k dispozici ZDE .

Dejte proto, prosím, zítra dětem do sáčku 2 roušky, aby je měly nachystané pro použití ve společných prostorách školy.

Děkuji za pochopení.

Romana Chlubnová


Publikováno 9. 9. 2020 17:41

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ Polnička k provozu základní školy od 1. 9. 2020 (ZŠ)

Datum konání: 1. 9. 2020

Nařízení ředitelky ZŠ a MŠ Polnička k provozu základní školy od 1. 9. 2020 je ke stažení ZDE


Publikováno 8. 9. 2020 15:32

Aktuální pokyny k 1. září (ZŠ)

Datum konání: 1. 9. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zahájení školního roku 2020/2021 se rychle blíží, seznamte se prosím s aktuálními pokyny:

 • Zahájení školního roku 1. 9. 2020.
 • Vstup do školy je možný pouze novým vchodem, příchod do areálu bránou kolem mateřské školy a kolem altánku po nově vybudovaném chodníku. Oba původní vchody i brána na školní hřiště (u Wimmerů) jsou součástí staveniště a průchod tudy je z bezpečnostních zakázán!
 • Do školy vstupují z bezpečnostních a hygienických důvodů pouze žáci a rodiče prvňáčků.
 • Škola bude otevřena od 7:10, na prvňáčky a jejich rodiče budou čekat před školou spolužáci z 9. třídy a doprovodí je do jejich třídy.
 • Zahájení 1. vyučovací hodiny v 7:30, každý ve své kmenové třídě.
 • V 8:00 setkání všech žáků i učitelů na hřišti za školou, společné zahájení, pasování prvňáčků deváťáky. Rodiče a další hosté jsou na hřišti vítáni! (V případě špatného počasí zahájení pouze ve třídách).
 • Konec asi v 8:15 – 8:30, rozchod domů, oběd ve školní jídelně má pouze mateřská škola a žáci 6. ročníku, kteří zahajují adaptační pobyt (podrobnosti na stránce třídy). Družina není.
 • Ve středu 2. 9. třídnický den – 4 vyučovací hodiny – postupně oběd, odchod přihlášených děti do školní družiny s vychovatelkami, ostatní domů.
 • Družina bude umístěna v 1. poschodí obecního úřadu. Všechny informace podají přihlášeným paní vychovatelky Jana Spěváčková a Markéta Bednářová.
 • Od 3. 9. výuka podle rozvrhu.

POZOR! ŠKOLA JE V REKONSTRUKCI! Ráno přicházejte až po otevření budovy v 7:10. Není možné se zdržovat nikde v okolí školy ani na školním hřišti. Po skončení vyučování musí žáci odcházet neprodleně rovnou domů. V případě potřeby dřívějšího příchodu nebo pozdějšího odchodu např. dojíždějících, bude žákům po dohodě s třídními učiteli umožněn pobyt s dohledem v budově školy.

Těšíme se na vás!

Za všechny zaměstnance školy s pozdravem a úctou Romana Chlubnová

NAŘÍZENÍ ŘŠ K PROVOZU ŠKOLY


Publikováno 29. 8. 2020 21:40

Pozvánka Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou

Datum konání: 28. 8. 2020

Zajímavá akce Centra primární prevence Spektrum Žďár nad Sázavou.
Přijďte se podívat.
Pozvanka_1.jpg

Publikováno 10. 8. 2020 22:11

Informace k rekonstrukci školy a prosba o pomoc

Datum konání: 25. 7. 2020

žení rodiče,

chtěla bych Vás informovat, že obec Polnička, zřizovatel naší školy, získala finanční dotaci i dodavatele na rekonstrukci historické budovy školy. Stavba by měla začít co nejdříve, neboť dotaci cca 20 000 000 Kč je nutné do konce května proinvestovat. Zároveň bude probíhat i rekonstrukce sokolovny - krov a podlaha v sále, která by měla skončit v říjnu. Vzhledem k potřebě rychlého začátku prací bylo rozhodnuto, že v sobotu 25. 7. od 8 hodin budou dobrovolní hasiči organizovat stěhování školy a odvoz nábytku. Celá budova musí být úplně prázdná. Nábytek se bude odvážet k uložení do Škrdlovic, pomůcky budou na obecním úřadě.

Vážení rodiče, chtěla bych Vás požádat, zda byste nemohli přijít v sobotu se stěhováním pomoci. Nebude se jednat jen o skříně a těžké věci, ale bude třeba odnosit i židle z 6 učeben a každá ruka bude dobrá. Předem Vám děkuji za případnou pomoc.
Provoz školy v kombinaci se stavebními úpravami nebude jednoduchý, ale věřím, že se rekonstrukce podaří a děti budou mít moc pěkné prostory a bude se jim ve škole líbit. Uděláme pro to, co bude v našich silách. 
S pozdravem a přáním hezkých letních dní Romana Chlubnová

Publikováno 20. 7. 2020 21:36

Novější 1 3 7 12 18