Aktuality ZŠ


Aktuálně!

Projekt Šablony II 

Sledujte život ve škole i ve školce na facebooku  a

 

Nařízení ŘŠ k provozu školy od 1. 9. 2020

Metodický pokyn pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19

 

Videa ze školy nově na youtube.

Štítky:

Novější 1 3 10 18 27

Poděkování - Otevřená škola - a almanach

Datum konání: 28. 11. 2021

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé dětí a školy,

dovolte nám Vám srdečně poděkovat za Vaši účast na akci Otevřená škola, kterou jsme upořádali při příležitosti 130. výročí vysvěcení školní budovy. Váš zájem, Vámi vyjádřená chvála a podpora nás nesmírně potěšily a dávají nám potřebnou energii do další práce.

Děkujeme za sponzorské dary panu Václavu Novákovi, paní Haně Zichové a manželům Padalíkovým.

Almanach 

Děkujeme Vám všem, kteří jste koupí našeho krásného nového almanachu podpořili jeho vydání.

Almanach je i nadále k zakoupení ve škole za 100 Kč. Věříme, že bude pěknou vzpomínkou i památkou pro všechny bývalé i současné žáky a zaměstnance naší školy.

Pokud se na Vás při požehnání škole nedostaly naše originální obrázky s anděly od našich žáků, připravíme rovněž dotisk a zájemci se o ně mohou přihlásit ve škole, nebo si je nechat doručit dětmi.

Za všechny zaměstnance školy s úctou

Romana Chlubnová


Publikováno 28. 11. 2021 20:42

Svěcení školy - aktuální info

Datum konání: 23. 11. 2021

Vážení občané,

vedení ZŠ a MŠ Polnička vás srdečně zve na akci konanou u příležitosti 130 let od svěcení školní budovy 23. 11. 2021.

Vzhledem k aktuální situaci a opatřením bude program upraven takto:

Vstup do budovy bude umožněn pouze osobám splňujícím tzv. ON – očkování, nebo prodělaný Covid v posledních 180 dnech, v ochranném respirátoru nebo nanoroušce za použití dezinfekce na ruce. Budova bude po celou dobu větrána.

Prohlídky školy budou probíhat v menších skupinkách v časovém odstupu asi 30 minut (ve 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00) za účasti očkovaných žáků 9. třídy.

Občerstvení nebude probíhat v budově školy, ale venku, na hřišti vedle sokolovny, v připravených stanech.

Zde budete mít možnost zakoupit si i nový školní almanach.

Požehnání škole panem farářem Záleským bude od 17 hodin venku před školou, doplněné bude hudebním vystoupením školních dětí.

Vzhledem k tomu, že v pondělí 22. 11. proběhne plošné testování všech žáků, budeme vás prostřednictvím místního rozhlasu informovat v případě, že by muselo dojít k nějakým organizačním úpravám, případně zrušení akce.

Těšíme se na setkání s vámi, buď při prohlídce nově opravené budovy nebo venku před školou.


Publikováno 21. 11. 2021 19:49

130. výročí vysvěcení školy

Datum konání: 23. 11. 2021

Pozvánka

Dne 23. 11. proběhne ve škole, při příležitosti svěcení nově zrekonstruované budovy, den otevřených dveří od 14:00 do 18:00.

Po celou tuto dobu bude škola otevřena široké veřejnosti, bývalým žákům, pedagogům, ale i zvědavcům, kteří školu nenavštěvovali. Budete mít možnost si školu prohlédnout, zúčastnit se dílniček a prográmků.

V 17:00 venku požehná škole pan farář Záleský. 

Těšíme se na setkání!

Pozvánka130let.JPG


Publikováno 16. 11. 2021 13:51

Informace o postupu školy v aktuální epidemiologické situaci (ZŠ)

Datum konání: 17. 11. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k šířící se nákaze Covid-19 Vás chceme informovat o postupech školy v případě pozitivních záchytů onemocnění u dětí nebo zaměstnanců školy.

Oznámení pozitivního výsledku antigenního testu (žáci, zaměstnanci) – škola informuje rizikové kontakty a upozorní na potřebu sledovat zdravotní stav dítěte, které se do kontaktu s pozitivním dostalo. Žáci nepřechází na distanční výuku. Nadále chodí do školy. Čeká se na výsledky PCR testu pozitivně testovaného antigenním testem a na rozhodnutí KHS. Škola nemůže převést žáky na distanční výuku. Rozhodnout může pouze orgán státní správy (KHS).


Oznámení pozitivního výsledku PCR testu (žáci, zaměstnanci) – škola po obdržení sdělení o pozitivním výsledku PCR testu informuje KHS, čeká na její výzvu k podání seznamu rizikových kontaktů a na oficiální rozhodnutí o povinné karanténě. Informaci KHS s pokyny škola posílá prostřednictvím třídního učitele rodičům emailem.


Sledujte prosím emailovou poštu a zprávy v systému skolaonline.


Výuka v době karantény – žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky (očkovaní, v ochranné lhůtě po prodělání onemocnění) budou pracovat s učitelem ve třídě dle běžného rozvrhu. Pro žáky v karanténě bude nastavena online výuka v prostředí MS TEAMS také dle běžného rozvrhu. Je třeba mít připravenou techniku a v případě potřeby pomoci kontaktovat paní učitelku Blažíčkovou – blazickova@zspolnicka.cz.


U výchov  – TV, HV, VV, Sp – nebude probíhat online výuka, učitelé budou zadávat úkoly v MS TEAMS.

 

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

Za zaměstnance školy Mgr. Romana Chlubnová

 


Publikováno 17. 11. 2021 19:31

Kdo letos vyhraje?

Datum konání: 5. 11. 2021 - 18. 11. 2021

Zapojte se do soutěže o nejkrásnější návrh na novoroční přání, které se stane novoročenkou naší školy.

pencil-5239008_960_720.jpg

Malujte doma, ve škole, čím budete chtít, a noste obrázky p. uč. 1. třídy nebo do družiny

Termín ukončení: 18. 11. 2021

 


Publikováno 5. 11. 2021 20:38

Listopad nejen ve škole (ZŠ)

Datum konání: 1. 11. 2021 - 30. 11. 2021

Žáci v listopadu již navštívili:

Kulturní minimum

KM_listopad.png

Exkurze do Brna

Exkurze Brno


Publikováno 9. 11. 2021 19:42

Podrobnosti o školním roce a informace ze ŠJ

Datum konání: 15. 10. 2021

Dovolujeme si upozornit na několik nových informací na webu školy:

přehled o tomto školním roce - Plán školy

prázdniny ve školním roce - přehled prázdnin

aktuality ze ŠJ - provoz ke konci října

 

 


Publikováno 16. 10. 2021 20:28

Výroční zpráva 2020/2021

Datum konání: 11. 10. 2021

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 je k dispozici ZDE.


Publikováno 12. 10. 2021 0:20

Analýza výsledků JPZ 2021 (ZŠ)

Datum konání: 13. 9. 2021

Se začátkem školního roku byly školám poskytnuty analýzy o úspěšnosti žáků, kteří v minulém školním roce řešili Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) z českého jazyka a z matematiky. JPZ byla součástí přijímacího řízení pro maturitní obory na SŠ a pro víceletá gymnázia. JPZ skládalo 13 žáků loňské 9. třídy a 1 žák z 5. třídy.

Výsledky našich absolventů ukazují, že na JPZ byli žáci velmi dobře připraveni. V obou částech zkoušky pro čtyřleté maturitní obory byly jejich výsledky nad průměrem v porovnání s uchazeči v celé ČR - v českém jazyce celkově o téměř 10 bodů, v matematice o více než 5 bodů. 

V rámci Kraje Vysočina dosáhla většina žáků lepšího výsledku, než byl průměr, a to jak v českém jazyce, tak i v matematice (viz graf).

grafyJPZ21.png

Všichni žáci se dostali na zvolenou střední školu a my jim přejeme, aby se jim tam dařilo, byli se svým výběrem spokojení a někdy se přišli podělit o své dojmy ze SŠ zase zpět na svoji základní školu.


Publikováno 13. 9. 2021 10:03

Svačinky pro žáky ve školní jídelně (ZŠ)

Datum konání: 13. 9. 2021

Vážení rodiče,

od 10. 9. můžete svým dětem ze ZŠ objednávat na strava.cz dopolední svačinky, které si bude možné vyzvedávat od 13. 9. o velké přestávce ve školní jídelně.

Budeme se snažit o jejich pestrost a vyváženost.

Děti se mohou těšit na různé druhy pečiva, pomazánky, mléčné výrobky, obilné kaše, cereálie, lívance, ovoce a zeleninu.

Doufáme, že svačinky budou dětem chutnat.

Přeji vám krásné podzimní dny.

Jarmila Kašparová

Vedoucí ŠJ Polnička


Publikováno 10. 9. 2021 14:19

Novější 1 3 10 18 27