Kalendář akcí aktuality

P Ú S Č P S N
27
AKTUALIZACE K ZÁPISU DO MŠ K 27.4.2020
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Oznámení - úplata za MŠ
28
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Oznámení - úplata za MŠ
29
Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021
Oznámení - úplata za MŠ
30
Oznámení - úplata za MŠ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
17
18
Opatření pro vstup dítěte do MŠ
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálně v Mateřské škole


KALENDÁŘ AKCÍ 

 

 

 AKTUALITY

Novější 1 3 6 11 16

Opatření pro vstup dítěte do MŠ

Datum konání: 18. 5. 2020

Opatření pro vstup dítěte do MŠ:

Vážení rodiče, na základě doporučení v manuálu MŠMT bude provoz naší školky nastaven od 25. 5. 2020 takto:

 • MŠ bude otevřena denně od 6:30 do 15:30.

 • Děti prosím přiveďte naprosto zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel) nejpozději do 7:45. U vchodu je převezmou chůvy a změří jim teplotu. Doprovod do školky nebude vstupovat. Nezdržujte se ani v areálu MŠ.

 • Dle stávajících pravidel je nutné, aby ke školce doprovod i dítě přišli s rouškou. Pravidla pro použití roušek ve veřejném prostoru se mohou k 25. 5. 2020 změnit.

 • Děti v MŠ mohou být bez roušek.

 • První den příchodu dítěte do MŠ odevzdejte podepsané čestné prohlášení. priloha_cestne_prohlaseni (1).pdf

 • Dejte dětem s sebou do MŠ uzavíratelnou láhev označenou tak, aby si ji poznaly. Budeme si ji brát i na školní zahradu a do přírody.

 • Vzhledem k doporučení trávit s dětmi co nejvíce času venku, sledujte prosím počasí a dejte dětem vhodné oblečení, pláštěnku, pokrývku hlavy a obuv (holínky), batůžek, repelent, opalovací krém.

 • V poledne vyzvedávejte dítě od 11:30 do 12:00 hodin, odpoledne od 14:30 do 15:30 hodin.

 • Děti si nemohou do MŠ nosit žádné vlastní hračky.

 • Dezinfekci zajišťuje MŠ.

 • Prosíme všechny rodiče, aby děti, které v pondělí 25.5.nastoupí do MŠ, závazně přihlásili na stravu nejdéle do čtvrtka 21.5.2020 dopoledne od 8:00 - 12:00 hod. na telefonním čísle MŠ 561 116 099 , 561 116 101
 • Kdykoliv prostřednictvím e-mailu skolka@zspolnicka.cz.
 • Využít můžete také omluvenku:  https://www.zspolnicka.cz/omluvenka_ms do omluvenky místo omluvy napíšete v tomto případě, že vaše dítě nastoupí 25.5.2020 do školky.

 

 

 

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za pochopení a respektování preventivních opatření. Těšíme se na Vaše děti a doufáme, že vše bude fungovat k všeobecné spokojenosti.

Za zaměstnance ZŠ a MŠ Polnička

s úctou a poděkováním za spolupráci Romana ChlubnováPublikováno 19. 5. 2020 6:17
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum konání: 16. 5. 2020

PROVOZ MŠ

Celodenní provoz mateřské školy bude obnoven 25. 5. 2020. 

Bližší informace sdělíme 18.5. 2020 zde.


Publikováno 16. 5. 2020 20:23

AKTUALIZACE K ZÁPISU DO MŠ K 27.4.2020

Datum konání: 27. 4. 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA 2020/2021 - změny k 27. 4. 2020

Vážení rodiče,

předem se Vám omlouvám, že v již zveřejněném popisu zápisu do MŠ dělám následující změny.

V současné situaci se pokyny, které dostáváme od ministerstva, stále mění, některá omezení byla oproti začátku dubna rozvolněna a některá doporučení pozbývají proto smyslu a rovněž nejsou v souladu s právními předpisy. Důležité je zejména to, že já, jako ředitelka ZŠ a MŠ Polnička po Vás nemohu chtít zasílání kopie očkovacího průkazu, neboť je to součást zdravotní dokumentace a tedy dokument neveřejný. Zároveň nemohu ani posuzovat, zda očkování je v pořádku. Jako pedagogický pracovník, nikoli zdravotnický, k tomu nemám žádné kompetence a následné případné poškození zdraví dětí v MŠ by bylo mou zodpovědností. Toto může posoudit výhradně Váš dětský lékař.

Proto vás prosím, abyste se na něj obrátili, aby vám vystavil potvrzení o tom, že pro Vaše dítě platí jeden z těchto bodů:

 1. podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním

 2. je proti nákaze imunní

 3. nemůže se podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

V současné době tomu nic nebrání.

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V ostatních bodech prosím postupujte stejně, jak bylo uvedeno. Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení o očkování v době zápisu (11. – 16. 5.), dejte mně vědět na mail: reditelstvi@zspolnicka.cz nebo na můj mobil 776 888 990 a dohodneme se na lhůtě, dokdy potvrzení doručíte. Bez něj však bude dítě přijato maximálně na zkušební dobu 3 měsíce.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a těším se na osobní setkání.

S pozdravem Mgr. Romana Chlubnová – ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se zápis do MŠ Polnička uskuteční následovně:

 1. Zápis do mateřské školy proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 2. Žádosti a povinné doklady k předškolnímu vzdělávání doručte mezi 11. 5.2020 a 16. 5. 2020, nejpozději však do 16. 5. 2020 a to následovně: 

 •  žádost a potřebné doklady vhoďte v zalepené obálce přímo do poštovní schránky základní školy u hnědých dveří na staré budově (obálku označte "Zápis do MŠ")

 • nebo zašlete doporučeně poštou na následující adresu: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou (obálku označte "Zápis do MŠ")

Do obálky vložte:

 • vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ (potřebné formuláře najdete na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)

 • potvrzení od ošetřujícího dětského lékaře - použijte formulář na stránkách MŠ (najdete jej na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms), popřípadě si nechte vystavit minimálně potvrzení o povinném očkování

 • prostou kopii rodného listu dítěte, která bude následně po ověření skartována.

Ředitelka školy přednostně přijímá do MŠ děti spádové (§ 34 odst. 4 školského zákona) a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.

O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

 k vytištění zde: ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA doplnění aktualizace k 27.4.2020.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikováno 28. 4. 2020 15:08
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

ZÁPIS DO MŠ 2020/2021- AKTUALIZACE

Datum konání: 15. 4. 2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA 2020/2021 - AKTUALIZACE K 15.4.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Termín přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání, dle školského zákona, se stanovuje v období od 2. května 2020 do 16. května 2020

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se zápis do MŠ Polnička uskuteční následovně:

 1. Zápis do mateřské školy proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
 2. Žádosti a povinné doklady k předškolnímu vzdělávání doručte, prosím, mezi 11. 5.2020 a 16. 5. 2020, nejpozději však do 16. 5. 2020 a to následovně: 
 •  žádost a potřebné doklady vhoďte v zalepené obálce přímo do poštovní schránky základní školy u hnědých dveří na staré budově, adresa: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou (obálku označte "Zápis do MŠ")

 • nebo zašlete doporučeně poštou na následující adresu: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou ,(obálku označte "Zápis do MŠ")

Do obálky vložte:

 • vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ (potřebné formuláře najdete na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)
 • Čestné prohlášení o očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti doložte vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o očkování ( vytiskněte, vyplňte a podepište, vzor najdete zde: https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)
 • prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání). 
 • prostou kopii rodného listu dítěte

Ředitelka školy přednostně přijímá do MŠ děti spádové (§ 34 odst. 4 školského zákona) a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.

 

 


Publikováno 4. 3. 2020 14:16

Oznámení - úplata za MŠ

Datum konání: 3. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že úplata za MŠ a školní družinu Vám bude vrácena za celou dobu mimořádného opatření včetně měsíce března.

Bude poukázána na konci mimořádného období na Váš účet.

Mgr. Romana Chlubnová


Publikováno 3. 4. 2020 18:22
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pro šikulky ze školky a jejich rodiče

Datum konání: 24. 3. 2020

Vážení a mílí rodiče,
věříme a jsme přesvědčené, že své ratolesti zabavujete, jak nejlépe dovedete, ale pokud by vám byla v momentální situaci dlouhá chvíle nebo kdybyste si alespoň chvíli chtěli odpočinout od vymýšlení zábavy a pátrání po internetu, my, holky ze školky, jsme si pro vás připravily další zájmovou aktivitu (první aktivitou jsou Barevné kamínky - připojení on-line viz na aktualitách MŠ). Je jenom na vás, jestli se zapojíte a využijete ji pro společně strávené chvíle. 
O co jde?
Budeme vám každý týden v pondělí zasílat prostřednictvím mailu různě laděné úkoly. "Ušily" (svázaly) jsme pro vaše děti papírový sešit, který může mimo jiné sloužit i jako herbář, k malování, k nalepování, prostě k zachycení společných denních zážitků z vycházky, z her, apod.  Až se vrátíme do normálního stavu, děti si své herbáře a výrobky donesou do školky. Uděláme si výstavu, budeme si povídat a hlavně se zase všichni potkáme. 
"Herbář "  si můžete vyzvednout tento pátek, tj.27. 3. 2020, od 9.00 hodin do 11.00 hodin u branky školky. 
 
První úkoly pro týden 30.3.- 5.4.2020 
 1. Na první stránku sešitu si společně namalujete vaši rodinu, váš dům, kde bydlíte, zvířátka, která s vámi žijí. 
 2. Zároveň si zopakujete: jméno, příjmení, adresu, začáteční písmeno u jména a příjmení u všech členů rodiny, včetně babiček a dědečků, dále si procvičíte rozklad jmen na slabiky -  počet slabik budete vytleskávat, vydupávat, vyťukávat,...atd. ( malým dětem rodiče jistě rádi pomohou).
 3. Pracovní list - Matematické dovednosti - splnit podle zadání, vymalovat podle vlastní fantazie, kdo chce, založí si list do fólie nebo si vyrobí desky, kam si bude ukládat všechny pracovní listy 
 4. Vyfouknete si společně vajíčko ( kolik chcete, aktivitě se meze nekladou) a ozdobíte si jej podle vlastní fantazie
 5. Z vyfouknutých žloutků a bílků si uděláte palačinky nebo nějakou jinou dobrotu (samozřejmě si k tomu přidáte i další ingredience ), záleží jenom na vás, co máte rádi (nezapomeňte se s někým podělit, udělat mu radost)
 6. Ozdobené vajíčko pověsíte na náš strom před školkou v Polničce (zdobení stromu velikonočními vajíčky před školkou je již pro nás tradice), bylo by super, kdyby byl strom ověšený krásnými a nápaditými vajíčky již v pondělí  6.4.2020. 
 7. Kdo chce, může se u stromu s vajíčkem vyfotit a poslat fotku na náš školkový facebook nebo na e-mail: skolka@zspolnicka.cz
Zde si můžete stáhnout pracovní list
 
 
 
Nezapomeňte, není to povinné, je to pro zábavu a společné zážitky.
Na další úkoly se můžete těšit v pondělí 6.4.2020 ❤️
 
 
Vaše paní učitelky, chůvičky a paní uklízečka
 

Publikováno 24. 3. 2020 12:08

Informace - Žádost o ošetřovné

Datum konání: 23. 3. 2020 - 10. 4. 2020

Vážení rodiče, 

žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy/přerušení provozu mateřské školy pro Vás máme připravené. Žádost  vám zašleme elektronicky nebo se můžete  zastavit ve škole od 7.30 do 9.00 nebo po předchozí dohodě i v jinou dobu. 

Pro elektronické zaslání žádosti kontaktujte reditelstvi@zspolnicka.cz , uveďte jméno dítěte a rodné číslo.  Formulář bude zaslán zpět na Vaši e-mailovou adresu, ze které nás budete kontaktovat.

 

Pro urychlení administrativy při osobním vyzvednutí ve škole můžete stejné údaje oznámit opět na e-mail reditelstvi@zspolnicka.cz, formuláře si vyplníme před Vaším příchodem.

 

Děkujeme.


Publikováno 22. 3. 2020 21:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

AUDIO POHÁDKY NA POKRAČOVÁNÍ

Datum konání: 21. 3. 2020

Už vás bolí pusa od čtení pohádek? 

Můžete využít i pohádky na pokračování na odkaze mujRozhlas. Můžete si pustit pohádkové příběhy. 

https://www.mujrozhlas.cz/cteni-na-pokracovani/o-krakonosikovi-dobrodruzne-vypraveni-z-magickeho-pralesa

Přejeme vám hezké poslouchání.


Publikováno 21. 3. 2020 10:27

Stáhněte si zdarma pracovní listy pro děti

Datum konání: 21. 3. 2020

Milí rodiče,

na tomto odkaze máte možnost stáhnout si zdarma pracovní listy pro děti.

Ať se vám daří. 

E-book ZDARMA - Když zaťuká sluníčko

http://www.e-predskolaci.cz/15-hlavni-clanky/89-e-book-zdarma-pod-snehem?fbclid=IwAR3MyfQxRV54EisIaPS3RE3yrPbEqhyLlRld5pe1BWLPyYsPa8u0FtTxXRQ

 

 


Publikováno 21. 3. 2020 10:08

UPŘESNĚNÍ PRO RODIČE - POSTUP INSTALACE IŠKOLIČKA

Datum konání: 20. 3. 2020

PODROBNÝ POSTUP PRO IŠKOLIČKU OD PANA PŘIKRYLA (BAREVNÉ KAMÍNKY)

Postup pro instalaci iŠkoličky:

 
Pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS:
1. otevřete prohlížeč Chrome a vstupte na naše stránky www.hrajeme-si.cz (jiný prohlížeč nepoužívejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat)
2. přihlaste se tam vpravo nahoře jako doma@metodickykabinet.cz a heslo je doma01
3. v modrém menu vstupte do “iŠkolička” pak zvolte růžové tlačítko “vstoupit do aplikace Moje iŠkolička”
 
Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy a můžete si hrát.
Takto se můžou přihlašovat i děti doma, i kdekoliv ve škole na jakémkoliv přístroji.
 
Pokud budete chtít i Taktik nebo Včelku pro ZŠ  musíte volat tel. číslo 583 035 135
 
Děkuji!
S pozdravem
Ing. Ladislav Přikryl
Barevné kamínky s.r.o.
Kroměříž

Publikováno 20. 3. 2020 9:35

Novější 1 3 6 11 16