AKTUALIZACE K ZÁPISU DO MŠ K 27.4.2020Datum konání:
27.4.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA 2020/2021 - změny k 27. 4. 2020

Vážení rodiče,

předem se Vám omlouvám, že v již zveřejněném popisu zápisu do MŠ dělám následující změny.

V současné situaci se pokyny, které dostáváme od ministerstva, stále mění, některá omezení byla oproti začátku dubna rozvolněna a některá doporučení pozbývají proto smyslu a rovněž nejsou v souladu s právními předpisy. Důležité je zejména to, že já, jako ředitelka ZŠ a MŠ Polnička po Vás nemohu chtít zasílání kopie očkovacího průkazu, neboť je to součást zdravotní dokumentace a tedy dokument neveřejný. Zároveň nemohu ani posuzovat, zda očkování je v pořádku. Jako pedagogický pracovník, nikoli zdravotnický, k tomu nemám žádné kompetence a následné případné poškození zdraví dětí v MŠ by bylo mou zodpovědností. Toto může posoudit výhradně Váš dětský lékař.

Proto vás prosím, abyste se na něj obrátili, aby vám vystavil potvrzení o tom, že pro Vaše dítě platí jeden z těchto bodů:

  1. podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním

  2. je proti nákaze imunní

  3. nemůže se podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci

V současné době tomu nic nebrání.

Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V ostatních bodech prosím postupujte stejně, jak bylo uvedeno. Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení o očkování v době zápisu (11. – 16. 5.), dejte mně vědět na mail: reditelstvi@zspolnicka.cz nebo na můj mobil 776 888 990 a dohodneme se na lhůtě, dokdy potvrzení doručíte. Bez něj však bude dítě přijato maximálně na zkušební dobu 3 měsíce.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci a těším se na osobní setkání.

S pozdravem Mgr. Romana Chlubnová – ředitelka ZŠ a MŠ Polnička

 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením se zápis do MŠ Polnička uskuteční následovně:

  1. Zápis do mateřské školy proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

  2. Žádosti a povinné doklady k předškolnímu vzdělávání doručte mezi 11. 5.2020 a 16. 5. 2020, nejpozději však do 16. 5. 2020 a to následovně: 

  •  žádost a potřebné doklady vhoďte v zalepené obálce přímo do poštovní schránky základní školy u hnědých dveří na staré budově (obálku označte "Zápis do MŠ")

  • nebo zašlete doporučeně poštou na následující adresu: Základní škola a Mateřská škola Polnička, Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou (obálku označte "Zápis do MŠ")

Do obálky vložte:

  • vytištěnou, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ (potřebné formuláře najdete na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms)

  • potvrzení od ošetřujícího dětského lékaře - použijte formulář na stránkách MŠ (najdete jej na webu MŠ – dokumenty MŠ https://www.zspolnicka.cz/dokumenty-ms), popřípadě si nechte vystavit minimálně potvrzení o povinném očkování

  • prostou kopii rodného listu dítěte, která bude následně po ověření skartována.

Ředitelka školy přednostně přijímá do MŠ děti spádové (§ 34 odst. 4 školského zákona) a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.

O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

 k vytištění zde: ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POLNIČKA doplnění aktualizace k 27.4.2020.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů