PLATBY V MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020Datum konání:
6.9.2019

PLATBY V MŠ

V letošním školním roce se budou vybírat následující hlavní platby:

platby ve školním roce 2019/2020 
NÁZEV SUMA V KČ TERMÍN ZAPLACENÍ
SRPDŠ 250 JEDENKRÁT V ROCE  ZÁŘÍ
VV 400- JEDENKRÁT V ROCE  ZÁŘÍ
ÚPLATA (NEPLATÍ DĚTI VÍCE JAK 5LETÉ) 200 - MĚSÍČNĚ BEZHOTOVOSTNĚ NA ÚČET KAŽDÝ MĚSÍC
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ (PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI) 600 - JEDNORÁZOVÁ ZÁLOHA V HOTOVOSTI ZÁŘÍ