Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění v MŠ mezi dětmi.Datum konání:
9.9.2021

 Vážení rodiče,

v souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, zvláště v tomto období je to předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.

Prosíme, abyste do mateřské školy nevodili děti, které jsou nachlazené, mají rýmu a kašel nebo jiné zdravotní problémy se zvýšenou teplotou. 

Zároveň moc děkujeme všem rodičům, kteří toto pravidlo respektují, nechávají si děti při nachlazení, zdravotních problémech doma a nedochází tak k šíření infekčních onemocnění v MŠ.

Kolektiv MŠ