VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI, KONZULTACE



Datum konání:
7.1.2021

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o odkladu školní docházky u svého dítěte, objednávejte se, prosím, do Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou nejpozději do 31.1.2021. Posuzování školních zralostí se týká dětí narozených v období 1.9. 2014 - 31.8.2015

Samotná vyšetření budou probíhat v průběhu měsíce února - března (pokud budou povolena kvůli Covid 19)

Objednávejte se e-mailem (je preferováno poradnou) na adrese: poradnazr@pppaspcvysocina.cz

nebo telefonem na čísle: 566 622 387

Vhodné je zaslat vyplněný formulář Žádost o vyšetření, který je k dispozici na webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz

v sekci Dokumenty-formuláře.

Údaje, které poradna potřebuje k objednání jsou: jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte, adresa trvalého bydliště, adresa korespondenční, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, MŠ, kterou dítě navštěvuje.

Více informací naleznete na webových stránkách www.pppaspcvysocina.cz

Zároveň je možné využít osobní nebo telefonické konzultace s paní učitelkou ze třídy, kterou vaše dítě navštěvuje.

TERMÍNY KONZULTACÍ:

12.1. - 14.1.2021  - RÁNO OD 6:30 - 7:00 HOD.

                            - DOPOLEDNE OD 10:30 - 11:30HOD

                             - V POLEDNE OD 12:00 - 13:00 HOD.

 

19.1.- 21.1.2021 DOPOLEDNE OD 10:30 - 11:30HOD

                             - V POLEDNE OD 12:00 - 13:00 HOD.

                            - ODPOLEDNE OD 14:45 - 15:30 HOD.

NA KONZULTACI SE, PROSÍM, PŘEDEM DOMLUVTE.

DĚKUJEME