Projekt GLOBE

Naše škola je od října 2012 zapojená v mezinárodním programu Globe. Jedná se o dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy, rozvíjí metody badatelského vyučování. Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a prostřednictvím mezinárodní databáze v USA jsou k dispozici vědcům i veřejnosti na celém světě. V současné době je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů. Žáci 6. třídy naší školy měří kvalitu vody v rybníku v Polničce (teplotu, pH, průhlednost). Žáci 8. třídy se zapojili do ročního fenologického pozorování lípy v areálu školy. V dalším školním roce začneme sledovat vývoj počasí a měření meteorologických ukazatelů.