Historie školy

Text čerpán z webových stránek obce Polnička (http://polnicka.cz)

Obec Polnička byla až do roku 1814 školsky přičleněna ke klášteru v Zámku Žďáře

V roce 1812 dosahoval počet školních dětí z obvodu Polničky více jak devadesáti, a proto se přikročilo ke zřízení školy přímo v obci. Jelikož obec neměla vlastní školní budovu, vyučovalo se v soukromých domech.

S rozvojem železáren v roce 1817 bylo v Polničce a blízkém okolí školou povinných již 197 dětí. Po příchodu pomocného učitele pana Vábka se vyučovalo v sále polničské rychty č. 12.

V roce 1872 se stala až do roku 1891 školním domem budova č.44. Zde vyučoval pan podučitel Václav Mikan.

V roce 1871 byla sestavena Místní školní rada v Polničce, měla pět členů /pana faráře, místního učitele , tři zástupce za obec/ a rozhodovala o chodu školy.

V roce 1822 Místní školní rada požádala Vysokou zemskou školní radu v Praze o rozšíření školy na trojtřídní a o posílení učitelského sboru. Obec se musela zavázat, že do tří let zahájí stavbu nové školy. Polnička byla však v této době chudou obcí a na stavbu nebyly peníze, ale situace byla vyřešena za pomoci hraběnky Gallasové. Paní hraběnka darovala pro školní budovu dům č. 147/tzn. zámeček, kde dříve sídlilo vedení železáren/ a ještě na stavební práce přidala 1000 zlatých. A tak se 8. listopadu 1891 uskutečnila v Polničce velká slavnost svěcení nové školní budovy.

 

Ve školním roce 1918/1919 navštěvovalo trojtřídní školu v Polničce 167 žáků.

V roce 1931 byla v Polničce navíc otevřena Lidová škola hospodářská, do které chodili žáci od 14 do 16let a starší, kteří se dobrovolně přihlásili. Největší zásluhu o zřízení této školy měl pan František Lojek, kovář z čísla22. V roce 1948 tato škola svou činnost ukončila.

Ve válečném roce 1940 byla škola v Polničce organizována do tří tříd měšťanských.

Dle zákona z roku 1953 se stalo základní všeobecné vzdělání povinné a bezplatné. Poskytovala ho osmiletá střední škola nebo osm prvních ročníků jedenáctileté střední školy. V Polničce byla zahájena výuka v osmileté střední škole v roce 1953/1954.

Sametová revoluce na konci roku 1989 přinesla škole zcela nové možnosti jak ve výuce, tak ve vlastním postavení. 1. července 1992 získala Základní škola v Polničce právní subjektivitu.

Od 1.1.2003 přešla v rámci další státní reformy ve školství místní MŠ pod řízení ZŠ se společnou právní subjektivitou.

Menu

Fulltextové vyhledávání

Napište nám

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1