Školní jídelna

Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou Polnička 147, 
591 01 Žďár nad Sázavou

Tel. 566 659 855

E-mail: jidelna@zspolnicka.cz

Vedoucí školní jídelny: paní Jarmila Kašparová